3e pensioenpijler: wat u zelf kunt regelen voor uw pensioen

Als u zich zorgen maakt over uw financiële toekomst na uw pensioen, dan is het belangrijk om te weten welke opties er zijn. Het pensioenstelsel in Nederland is gebaseerd op 4 pensioenpijlers. Dit zijn AOW (Algemene Ouderdomswet), pensioen via uw werkgever(s), aanvullend pensioen door zelf te sparen en/of beleggen en eigen vermogen. 

In deze blog richten we ons op de derde pijler van pensioen. We gaan in op de voordelen van pensioenbeleggen en lijfrente.  

3e pijler - aanvullend sparen of beleggen voor uw pensioen 

De derde pijler van pensioen biedt verschillende opties voor het sparen en beleggen voor een aanvulling op uw pensioen. Dit kan op verschillende manieren worden gedaan, zoals via een pensioenspaarrekening, een pensioenverzekering of pensioenbeleggen. We geven in deze blog een toelichting op pensioenbeleggen.  

Hoe werkt pensioenbeleggen?  

Bij pensioenbeleggen bepaalt u zelf hoeveel u wilt inleggen binnen de grens van uw jaarruimte. Uw jaarruimte is het verschil tussen het pensioen wat u maximaal mocht opbouwen in het afgelopen kalenderjaar over het deel van uw salaris tot € 128.810 (2023) en het pensioen wat u daadwerkelijk heeft opgebouwd. Deze kunt u hier berekenen. Heeft u hier de afgelopen 10 jaar niet of niet volledig gebruik van gemaakt, dan heeft u extra ruimte, de zogenaamde reserveringsruimte. Deze mag u gebruiken om extra in te leggen voor de aanvulling op uw pensioen. Uw reserveringsruimte kunt u berekenen op de site van de Belastingdienst.  

De inleg op een pensioenbeleggen rekening is aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Het vermogen dat u opbouwt wordt niet belast in Box 3. Zo bouwt u fiscaal vriendelijk een kapitaal op voor aanvulling op uw pensioen. 

Wat is een lijfrente-uitkering?  

Met het opgebouwde vermogen koopt u een lijfrente-uitkering aan. Dit is een bruto-uitkering waar u belasting en (zorg)premies over betaalt. In feite is er dus sprake van belastinguitstel. De lijfrente wordt periodiek, jaarlijks of maandelijks, aan u uitgekeerd. 

De lijfrente uitkering na AOW kent twee vormen, zowel bancair als in een verzekering. De tijdelijke uitkering is minimaal vijf jaar (met een jaarlijks maximum van € 24.168,-). De levenslange uitkering in een bancaire lijfrente heeft een minimale uitkeringsduur van 20 jaar. In de vorm van een lijfrenteverzekering is levenslang ook echt levenslang.

Voor de tijdelijke uitkering kunt u terecht bij een beleggingsinstelling of bij een bank. Daarom wordt dit vaak een bancaire lijfrente genoemd. Bij overlijden gaan de resterende uitkeringen over naar de nabestaanden van de rekeninghouder. 

Voor een levenslange uitkering kunt u alleen terecht bij een verzekeraar. Bij overlijden komt het nog niet uitgekeerde vermogen vaak ten goede aan de verzekeraar.  

Wat zijn de voordelen van pensioenbeleggen met een lijfrente? 

  • Het is fiscaal aantrekkelijk. De inleg binnen uw jaarruimte is aftrekbaar van uw belastbaar inkomen bij de aangifte inkomstenbelasting. Dat levert u 36,9 tot 49,5% aan belastingvoordeel op van het bedrag dat u inlegt. 
  • Tot uw pensioendatum betaalt u geen vermogensbelasting over het vermogen op uw pensioenrekening.  
  • Door rendement-op-rendement kan uw vermogen flink oplopen.  
  • Het is flexibel. U kunt zelf, binnen de jaarruimte, bepalen hoeveel en hoe vaak u inlegt en u kunt dit bedrag tussentijds aanpassen. 
  • Risicospreiding is belangrijk: daarom belegt u in een combinatie van 2 sterk gespreide beleggingsfondsen. Bovendien werkt Evi met lifecycling. Dat betekent dat het belang in risicodragende beleggingen wordt afgebouwd naarmate uw pensioendatum dichterbij komt. Hiermee verkleint u de kans op een sterke waardedaling vlak voor uw pensioendatum.

Wat zijn de spelregels van een lijfrente?                                 

Omdat er belastingvoordeel zit aan deze vorm van pensioenbeleggen, zijn er ook spelregels aan verbonden 

  • Uw inleg is gemaximeerd tot uw jaarruimte (plus eventuele reserveringsruimte).  
  • Het opgebouwde vermogen is bedoeld als aanvulling op uw pensioen, u kunt het niet voor een ander doel gebruiken of tussentijds opnemen. 
  • Wilt u het toch opnemen dan betaalt u 20% inkomstenbelasting en revisierente. Enige uitzondering is als uw langdurig arbeidsongeschikt wordt, dan mag het vermogen eerder worden opgenomen.  
  • Op uw pensioendatum koopt u een lijfrente die het geld periodiek uitkeert als bruto-inkomen. Over de periodieke uitkering bent u inkomstenbelasting en (zorg)premies verschuldigd.  

Lees hier meer over pensioenbeleggen. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met onze vermogenscoaches. Wij geven geen fiscaal advies, neemt u hiervoor contact op met een fiscaal adviseur.  

Beleggen kent risico’s, u kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Deze tekst is geschreven naar de stand van zaken van 21-06-2023 en is geen advies. Fiscale mogelijkheden en eventuele voordelen zijn afhankelijk van uw individuele omstandigheden en kunnen in de toekomst wijzigen. Raadpleeg daarom uw fiscaal adviseur bij het maken van fiscale keuzes.  

Meer lezen over pensioen? U vindt het hier.

 

Wat kan Evi Pensioen u opleveren
44.192.254.173