Als u zich zorgen maakt over uw financiële toekomst na uw pensioen, dan is het belangrijk om te weten welke opties er zijn. Het pensioenstelsel in Nederland is gebaseerd op 4 pensioenpijlers. Dit zijn AOW (Algemene Ouderdomswet), pensioen via uw werkgever(s), aanvullend pensioen door zelf te sparen en/of beleggen en eigen vermogen. 

In deze blog richten we ons op de derde pijler van pensioen. We gaan in op de voordelen van pensioenbeleggen en lijfrente.  

3e pijler - aanvullend sparen of beleggen voor uw pensioen 

De derde pijler van pensioen biedt verschillende opties voor het sparen en beleggen voor een aanvulling op uw pensioen. Dit kan op verschillende manieren worden gedaan, zoals via een pensioenspaarrekening, een pensioenverzekering of pensioenbeleggen. We geven in deze blog een toelichting op pensioenbeleggen.  

Hoe werkt pensioenbeleggen?  

Bij pensioenbeleggen bepaalt u zelf hoeveel u wilt inleggen binnen de grens van uw jaarruimte. Uw jaarruimte is het verschil tussen het pensioen wat u maximaal mocht opbouwen in het afgelopen kalenderjaar over het deel van uw salaris tot € 137.800 (2024) en het pensioen wat u daadwerkelijk heeft opgebouwd. Deze kunt u hier berekenen. Heeft u hier de afgelopen 10 jaar niet of niet volledig gebruik van gemaakt, dan heeft u extra ruimte, de zogenaamde reserveringsruimte. Deze mag u gebruiken om extra in te leggen voor de aanvulling op uw pensioen. Uw reserveringsruimte kunt u berekenen op de site van de Belastingdienst.  

De inleg op een pensioenbeleggen rekening is aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Het vermogen dat u opbouwt wordt niet belast in Box 3. Zo bouwt u fiscaal vriendelijk een kapitaal op voor aanvulling op uw pensioen. 

Wat is een lijfrente-uitkering?  

Wanneer een fiscaalvriendelijk pensioenproduct zijn uitkeringsdatum bereikt, moet u van het opgebouwde pensioenkapitaal een lijfrente-uitkering aankopen. Dat is een uitkering waarbij u periodiek inkomen ontvangt na uw pensioengerechtigde leeftijd. Dat kan per maand, kwartaal of per jaar, afhankelijk van de aanbieder. De lijfrente-uitkering moet uiterlijk 5 jaar na uw AOW-gerechtigde leeftijd ingaan. De uitkering is bruto en wordt dus belast in box 1.  

Er zijn twee soorten lijfrente: oudedagslijfrente en tijdelijke oudedagslijfrente. En u hebt twee mogelijke uitvoerders: verzekeringsmaatschappij (verzekeringslijfrente) of bank (bancaire lijfrente). U kunt beide soorten zowel bij een verzekeraar als bank afsluiten. Hieronder vertellen we u meer.  

De oudedagslijfrente moet uiterlijk vijf jaar na uw AOW-datum ingaan. Bij een verzekeraar is de oudedagslijfrente levenslang en stopt bij overlijden, tenzij ook een nabestaandenlijfrente is meeverzekerd. Zoniet, dan gaat het resterende inkomen naar de verzekeraar. Bij een bancaire lijfrente is de uitkeringsduur minimaal 20 jaar plus het aantal jaren dat de oudedagslijfrente ingaat voor uw AOW-datum. Bij een bancaire oudedagslijfrente stopt de uitkering bij uw overlijden niet, maar gaat deze door naar de erfgenamen voor de resterende afgesproken duur. 

De tijdelijke oudedagslijfrente moet ingaan tussen uw AOW-datum en uw AOW-datum plus vijf jaar. De uitkering moet minimaal vijf jaar duren met een maximum van € 26.463 per jaar. Bij een verzekeraar stopt de uitkering bij uw overlijden, tenzij ook een nabestaandenlijfrente is meeverzekerd. Bij een bancaire lijfrente gaan de resterende uitkeringen bij uw overlijden altijd door naar uw erfgenamen.  

Ten slotte kunt u bij een bancaire lijfrente kiezen voor een variabele of een vaste uitkering: 

 • Bij een variabele uitkering wordt uw pensioenvermogen (deels) belegd en wordt er elke periode een gelijk deel van uw beleggingen verkocht ten behoeve van de periodieke uitkering; deze is daarmee dus afhankelijk van de verkoopopbrengst op dat moment. 
 • Bij een vaste uitkering wordt niet meer belegd en staan de hoogte en duur van de uitkering vooraf vast.  

 

U kunt voor een van de twee kiezen, of een mix van beide. Bespreek de mogelijkheden met uw fiscalist.

Wat zijn de voordelen van pensioenbeleggen met een lijfrente? 

 • Het is fiscaal aantrekkelijk. De inleg binnen uw jaarruimte is aftrekbaar van uw belastbaar inkomen bij de aangifte inkomstenbelasting. Dat levert u 37,0% tot 49,5% aan belastingvoordeel op van het bedrag dat u inlegt. 
 • Tot uw pensioendatum betaalt u geen vermogensbelasting over het vermogen op uw pensioenrekening.  
 • Door rendement-op-rendement kan uw vermogen flink oplopen.  
 • Het is flexibel. U kunt zelf, binnen de jaarruimte, bepalen hoeveel en hoe vaak u inlegt en u kunt dit bedrag tussentijds aanpassen. 
 • Risicospreiding is belangrijk: daarom belegt u in een combinatie van 2 sterk gespreide beleggingsfondsen. Bovendien werkt Evi met lifecycling. Dat betekent dat het belang in risicodragende beleggingen wordt afgebouwd naarmate uw pensioendatum dichterbij komt. Hiermee verkleint u de kans op een sterke waardedaling vlak voor uw pensioendatum.

Wat zijn de spelregels van een lijfrente?         

Omdat er belastingvoordeel zit aan deze vorm van pensioenbeleggen, zijn er ook spelregels aan verbonden:  

 • Uw inleg is gemaximeerd tot uw jaarruimte (plus eventuele reserveringsruimte).  
 • Het opgebouwde vermogen is bedoeld als aanvulling op uw pensioen, u kunt het niet voor een ander doel gebruiken of tussentijds opnemen. 
 • Wilt u het toch opnemen dan betaalt u 20% inkomstenbelasting en revisierente. Enige uitzondering is als uw langdurig arbeidsongeschikt wordt, dan mag het vermogen eerder worden opgenomen.  
 • Op uw pensioendatum koopt u een lijfrente die het geld periodiek uitkeert als bruto-inkomen. Over de periodieke uitkering bent u inkomstenbelasting en (zorg)premies verschuldigd.  

 

Lees hier meer over pensioenbeleggen. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met onze vermogenscoaches. Wij geven geen fiscaal advies, neemt u hiervoor contact op met een fiscaal adviseur.  

Beleggen kent risico’s, u kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Deze tekst is geschreven naar de stand van zaken van 11-01-2024 en is geen advies. Fiscale mogelijkheden en eventuele voordelen zijn afhankelijk van uw individuele omstandigheden en kunnen in de toekomst wijzigen. Raadpleeg daarom uw fiscaal adviseur bij het maken van fiscale keuzes.  

Meer lezen over pensioen? U vindt het hier.

Gerelateerd

Pensioen

Het nieuwe Pensioenstelsel is akkoord

Op 30 mei is de Wet Toekomst Pensioenen aangenomen. Vanaf 1 juli gaat er veel veranderen. Benieuwd wat dit voor u betekent? Evi neemt u mee in de belangrijkste wijzigingen en gevolgen van de nieuwe Pensioenwet.

3.230.143.213