35% van de Nederlandse beroepsbevolking verwacht hun huidige levensstijl na hun pensionering niet voort te kunnen zetten. Dat is alarmerend aangezien slechts 43% van de Nederlanders weet hoeveel inkomen ze na pensionering ontvangen, zo blijkt uit de Pensioenmonitor 2022 van Wijzer in Geldzaken. Bouwt u via uw werkgever pensioen op? Dan is het verstandig uw Uniform Pensioen Overzicht (UPO) eens goed te bekijken. Dit krijgt u ieder jaar van uw pensioenuitvoerder. Elke pensioenuitvoerder in Nederland dient dit overzicht te verstrekken aan de deelnemers van de pensioenen die de uitvoerder in beheer heeft.

Wat staat er in het UPO?

In het UPO staan enkele belangrijke zaken. Ten eerste over welk deel van uw inkomen u pensioen opbouwt. Ten tweede hoeveel u bij deze pensioenuitvoerder hebt opgebouwd tot en met 31 december van het voorgaande jaar. Daarnaast ziet u hoeveel u naar verwachting krijgt als u tot uw 67ste pensioen blijft opbouwen bij deze pensioenuitvoerder. Ook ziet u wat uw eventuele partners en kinderen ontvangen mocht u overlijden. Ten slotte ziet u wat u opbouwt als u arbeidsongeschikt raakt en de rechten die daarbij horen. In de meeste gevallen staat onderaan uw UPO de factor A van het vorige jaar. Dit wordt ook wel pensioenaangroei genoemd en is een indicatie voor de opgebouwde waarde aan pensioen in het afgelopen jaar. U heeft de factor A nodig voor het berekenen van uw (fiscale) jaarruimte of reserveringsruimte. U krijgt per pensioenregeling of pensioenovereenkomst een UPO. Om uw jaarruimte te berekenen moet u daarom de verschillende factoren A bij elkaar optellen.

Hoe kunt u een pensioentekort aanvullen?

Uw jaarruimte en eventuele reserveringsruimte kunt u inleggen in een lijfrenteproduct. Uw inleg kunt u aftrekken van uw belastbaar inkomen bij de aangifte van uw inkomstenbelasting. Dit maakt een lijfrenteproduct als Evi Pensioenbeleggen een fiscaal aantrekkelijke manier van beleggen.

Krijgt u daadwerkelijk wat op uw UPO staat?

De daadwerkelijke hoogte van uw pensioenuitkering heeft een aantal onzekerheden ten aanzien van het uiteindelijke pensioenvermogen. Deze kunnen voortkomen uit veranderingen in uw persoonlijke situatie, maar ook uit veranderingen bij het pensioenfonds. Persoonlijk kunt u bijvoorbeeld te maken krijgen met een echtscheiding, werkeloosheid of arbeidsongeschiktheid. En als het beleggingsresultaat aan het einde van de rit tegenvalt, kan het pensioenfonds genoodzaakt zijn om kortingen door te voeren of af te zien van indexering.

Bovendien is het UPO erop gebaseerd dat u tot uw pensionering in dienst blijft bij dezelfde werkgever en dat u zonder wijzigingen pensioen blijft opbouwen. Dat is natuurlijk lang niet bij iedereen het geval.

Tenslotte kunnen ook nieuwe regelingen in de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) invloed hebben op uw uiteindelijke pensioen. Deze wet is sinds 1 juli 2023 van kracht. Hier leest u de belangrijkste wijzigingen van de nieuwe Pensioenwet.

Het UPO geeft dus belangrijk inzicht, maar er zijn nog veel zaken die van invloed zijn op het uiteindelijk te ontvangen pensioen. Door de kans dat uw pensioen bij meerdere partijen is opgebouwd, is het verstandig om zowel het UPO als mijnpensioenoverzicht.nl te raadplegen om een zo volledig mogelijk beeld over uw uiteindelijke pensioenopbouw via de werkgever te krijgen.

Meer duidelijkheid over uw pensioen?

Bent u eenmaal gestopt met werken, dan zijn er niet veel mogelijkheden meer om uw inkomen of vermogen nog aan te vullen. Het is dus van belang om op tijd goed na te denken over uw pensioen. Het bekijken van uw UPO is daarvoor een mooi beginpunt.

Hebt u reden om te denken dat uw pensioeninkomen onvoldoende of te onzeker is? Dan kunt u, naast de pensioenregeling van uw werkgever, in veel gevallen fiscaal vriendelijk aanvullend pensioen opbouwen met Evi Pensioenbeleggen. De regels voor dit fiscaal vriendelijk aanvullen kunnen in de toekomst veranderen.

Meer weten?

Wilt u graag meer overzicht of hulp om te starten met een aanvulling op uw pensioen? Op Evi Pensioenbeleggen leest u hier meer over en kunt u ook direct starten. Heeft u nog vragen? Wij staan klaar om u verder te helpen.

Let op: beleggen kent risico’s, u kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Deze tekst is geschreven naar de stand van zaken op 31-08-2023 en is geen advies. Fiscale mogelijkheden en eventuele voordelen zijn afhankelijk van uw individuele omstandigheden en kunnen in de toekomst wijzigen. Raadpleeg daarom uw fiscaal adviseur bij het maken van fiscale beslissingen.

Wilt u ons persoonlijk spreken?

Heeft u ergens vragen over? Onze vermogenscoaches staan klaar om met u te sparren of u te begeleiden bij uw keuze.

Maak nu vrijblijvend een afspraak

Gerelateerd

100.28.0.143