Erfenis ontvangen? We vertellen wat u ermee kunt doen.

Als een dierbare overlijdt dan heeft u, naast alle emoties, ook nog te maken met het afwikkelen van de nalatenschap. Hier komt veel bij kijken. In deze serie van vier blogs vertelt Hanneke Kroonenberg u over een aantal aspecten waar u mee te maken krijgt.

1. Erfenis aanvaarden of weigeren
2. Het verdelen van de nalatenschap
3. Wel of niet betalen van erfbelasting
4. Wat te doen met de erfenis?

 In deze vierde blog leest u wat u kunt doen met de ontvangen erfenis.

Wanneer betaalt u de erfbelasting?

Als u een erfenis krijgt dan is de kans groot dat u erfbelasting moet betalen. In de vorige blog zijn we ingegaan op de hoogte van de erfbelasting en wanneer deze betaald moet worden.  U doet aangifte van de erfenis in het jaar nadat u de bezittingen heeft ontvangen. Vaak zit er een behoorlijke tijd tussen de datum van overlijden en het uiteindelijk betalen van de erfbelasting, soms zelfs meer dan een jaar.

Portefeuille laten renderen of direct bedrag apart zetten?

Als er een aandelenportefeuille in de nalatenschap zit, kan het zijn dat u voor een dilemma komt te staan. De erfbelasting wordt namelijk berekend over de stand van de portefeuille op de overlijdensdatum. En als (een deel van) de aandelenportefeuille verkocht moet worden om de erfbelasting te kunnen betalen of andere schulden te voldoen, wanneer doe je dat dan? De waarde van effectenportefeuilles kan stijgen maar ook dalen en de erfbelasting wordt daar niet anders door. Erfgenamen baseren hun keuze vaak op de verwachting dat de aandelenbeurs in de tussenliggende periode zal stijgen. Als er een executeur is aangesteld, zal deze zekerheid willen hebben dat de erfbelasting betaald kan worden. Hij is namelijk hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling daarvan. Belangrijk is dat de gezamenlijke erfgenamen samen met de eventuele executeur hierover nadenken en er een beslissing over nemen.

Wat te doen met de erfenis na aftrek van erfbelasting?

En dan blijft er na aftrek van de erfbelasting nog een bedrag over. Wat kunt u daarmee doen? Natuurlijk kunt u een aantal wensen vervullen zoals bijvoorbeeld een mooie vakantie of een nieuwe auto. Mocht er na deze consumptieve uitgaven nog een bedrag over zijn dan is het goed om na te denken over uw vermogensdoelstelling. Hoe wilt u omgaan met dit vermogen? Wat zijn uw wensen en doelen voor de toekomst?

 1. Sparen of beleggen
  Als u het geld beschikbaar wilt houden dan kunt u er ook voor kiezen om te sparen of te beleggen. In de huidige markt levert sparen geen rendement op. Door de lage of zelfs negatieve rente, de belastingheffing en de inflatie neemt de waarde van het spaargeld juist af. Maar als u het spaargeld op korte termijn wilt besteden dan is het toch verstandig om het op uw spaarrekening te laten staan en niet te gaan beleggen. Het NIBUD adviseert om een spaarbuffer aan te houden van 3 keer uw netto maandinkomen. Heeft u al een spaarbuffer? Dan is beleggen een goed alternatief. Bij Evi Beheer hebt u zelf geen omkijken naar uw portefeuille. U belegt in een 100% duurzame en goed gespreide portefeuille met een aantrekkelijk rendement. Aan beleggen zijn natuurlijk wel risico’s en kosten verbonden. Maar op de lange termijn heeft u een kans op een beter rendement dan met sparen. Onze Evi Beleggingscoaches helpen u graag om uw opties te bespreken.
 1. Uw eigen huis
  U kunt de erfenis gebruiken voor een nieuwe woning of het verbouwen of verduurzamen van uw huidige woning. Liever uw woonlasten verlagen? Dat kan door extra af te lossen op uw hypotheek. Let op: mogelijk moet u vergoedingsrente(boeterente) betalen als u extra aflost. Vraag vooraf aan uw hypotheekverstrekker hoe dit zit.

 2. Investeer in uw pensioen
  In veel pensioenregelingen is het mogelijk uw pensioendatum te vervroegen. De pensioenuitkering wordt daardoor wel een stuk lager. Het pensioen moet namelijk langer uitgekeerd worden en u heeft minder jaren waarin u het pensioen opbouwt. Dit gat kunt u eventueel opvangen met de erfenis.
  Ook is het mogelijk om een deel van uw erfenis jaarlijks te storten in een lijfrente, waardoor u fiscaalvriendelijk belegt. Bij een lijfrente is deze jaarlijkse inleg onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Het lijfrentekapitaal valt niet in box 3. De uitkeringen die u te zijner tijd krijgt zijn wel belast met inkomstenbelasting. Onze Beleggingscoaches wisselen graag met u van gedachten over de mogelijkheden van Evi Pensioen.
 3. Schenken aan uw kind(eren)
  U kunt uw kinderen mee laten delen in uw erfenis als u dat wilt. Door de Belastingdienst wordt dit als een schenking gezien. Als ouder mag u ieder jaar belastingvrij € 6.633 (2024) aan uw kind schenken. Schenkt u meer dan is er schenkbelasting Voor kinderen tussen de 18 en 40 jaar kunt u éénmalig € 31.813 (2024) belastingvrij schenken. Als u schenkt voor de eigen woning van uw kind dan is dit het laatste jaar (2022) dat u van de zogenoemde jubelton gebruik kunt maken.

Dit was de laatste blog in de serie over het ontvangen van een erfenis. Heeft u een erfenis ontvangen en u wilt met een van onze beleggingscoaches overleggen of beleggen bij u past? Neem dan contact op met Doryne Bouwman.

 

Geschreven naar de stand van zaken op 25 april 2022.

Gerelateerd

Vermogensregie

Schenken op papier? Dit moet u regelen

In de maand november besteden we in een serie blogs altijd aandacht aan het onderwerp ‘schenken’. Dit jaar gaan we in op verschillende valkuilen die zich bij schenken voor kunnen doen.

100.28.132.102