Mag uw schenking naar ‘de koude kant’?

Wij merken in de praktijk dat dit vraagstuk veel ouders bezighoudt: Wilt u dat de schenking toekomt aan uw eigen kinderen of mogen uw schoondochter of -zoon meeprofiteren?

Dit is de vierde blog in de serie “in 5 stappen naar een goed schenkingsplan”.

In Nederland eindigt één op de drie huwelijken in een echtscheiding en veel ouders willen niet dat hun ex-schoonzoon of -schoondochter dan een deel van hun geschonken vermogen meeneemt. Sommige ouders gaan nog een stap verder en willen daarnaast ook niet dat hun schenking na overlijden van hun kind bij de partner terechtkomt.

Hoe kunt u dit regelen? Evi van Lanschot legt u 3 opties voor:

Neem een uitsluitingsclausule op

Als u schenkt, kunt u een zogenoemde uitsluitingsclausule opnemen. Dit hoeft niet notarieel te worden vastgelegd, het mag ook in een onderhandse akte. Met deze clausule bereikt u dat het geschonken vermogen in het privévermogen van uw kind terechtkomt. Mocht uw kind gaan scheiden, dan hoeft hij of zij uw schenking niet te delen. Dit geldt niet alleen voor het geschonken vermogen zelf, maar in principe ook voor het rendement op dit vermogen.

Met een uitsluitingsclausule voorkomt u niet in alle situaties dat er vermogen bij de koude kant terecht kan komen. Als uw kind overlijdt, dan behoren uw schenking en de eventuele opbrengsten daarvan tot het privévermogen van uw kind. Dit betekent dat uw schenking door vererving toch bij de koude kant terecht kan komen. Als u dat niet wilt, dan moet u naast de uitsluitingsclausule ook een zogenoemde tweetrapsmaking toevoegen aan uw schenking.

Tweetrapsmaking: Wijs een ontvanger aan

Met een tweetrapsmaking bepaalt u dat - na het overlijden van uw kind - alles wat over is van uw schenking naar een door u aangewezen persoon of personen gaat. Die aangewezen personen zijn vaak de andere kinderen, of de kleinkinderen. Hierdoor bereikt u dat uw schenking niet bij de koude kant terechtkomt. Ook deze clausule hoeft niet notarieel te worden vastgelegd en kan worden opgenomen in een onderhandse akte. Maar omdat de clausule vergaande (fiscale) gevolgen heeft, is het toch verstandig om in dit geval naar een notaris te gaan.

Wilt u schenken voor de eigen woning van een van uw kinderen? Dan is het niet mogelijk om deze clausule op te nemen.

 

Herroepelijk schenken: Verbind een voorwaarde aan de schenking

Een andere optie is om aan uw schenking de voorwaarde te verbinden dat de schenking teruggedraaid wordt als het huwelijk van uw kind eindigt in een echtscheiding. In de praktijk is dit vaak lastig, bijvoorbeeld als het geschonken bedrag al uitgegeven is. Daarom geven we u in overweging om eerder te kiezen voor de uitsluitingsclausule, al dan niet in combinatie met de tweetrapsmaking. Het is verstandig om advies in te winnen als u deze optie overweegt. 

Net als bij de tweetrapsmaking kunt u deze clausule niet gebruiken als u schenkt voor de eigen woning.

Kunnen we u verder nog van dienst zijn?

Mocht u nog vragen hebben over schenken aan kind (kind boven de 40) of schenken aan kleinkind dan kunt u eenvoudig een afspraak maken. Schenken is een thema waar vaak uw persoonlijke situatie een belangrijke rol speelt. We staan u graag te woord.

Introductiepakket Evi Pensioen

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Pensioen. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagMaak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Wim

Introductiepakket Evi Go

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Go. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi Beheer

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Beheer. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi4Kids

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi4Kids. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagHaalbaarheidstool

Wat kan Evi Beheer u opleveren?

Stap {{activeStepLabel}} van {{flow.totalSteps}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(retirement.yearsUntil) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze

U kunt maximaal 1 jaar eerder stoppen met werken.

{{flow.steps[flow.activeStep].question3}}

{{earlyRetirementDurationHeading}}

De berekening:

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(targetYear.chosenDuration) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze {{ riskLabel(chosenRiskProfile - 1).title }}
  • Totale inleg
  • Doelbedrag
  • Verwachte opbrengst
Wim

Wilt u uw uitkomsten bespreken?

Heeft u een vraag over de uitkomst van uw plan om eerder te stoppen met werken? Maak dan een afspraak met Wim of één van onze andere beleggingscoaches. Zij helpen u graag op weg.

{{appointmentFormVisible ? "Verberg maak een afspraak" : "Maak een afspraak"}}

Let op: het werkelijk rendement is afhankelijk van de prestaties van het Evi Fonds dat u kiest. Het eindbedrag kan lager maar ook hoger uitvallen dan verwacht.

In bovenstaande scenariografiek ziet u hoe uw belegd vermogen zich in de toekomst kan ontwikkelen. Hierbij wordt de verwachte ontwikkeling van uw vermogen zichtbaar gemaakt op basis van duizend mogelijke economische scenario’s. In de getoonde vermogensontwikkelingen is rekening gehouden met de kosten die door Evi en de Evi Fondsen in rekening gebracht worden. Prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

De lijnen in de grafiek zijn een weergave van verschillende scenario’s. De paarse lijn geeft aan hoe het vermogen zal ontwikkelen wanneer het rendement uitkomt zoals wij dat verwachten. De groene en rode lijn weerspiegelen de mogelijke waardeontwikkelingen bij respectievelijk heel gunstige- en heel ongunstige marktontwikkelingen. Aan de verwachte resultaten ligt een waarschijnlijkheid ten grondslag. Dat betekent dat er 5% kans is op een nog beter scenario dan het goede scenario en er is 5% kans op een nog slechter scenario dan het weergegeven slechte scenario. In de getoonde vermogensontwikkeling is rekening gehouden met de volgende kosten op jaarbasis: zeer defensief 0,67%, defensief 0,74%, neutraal 0,79%, offensief 0,84%, zeer offensief 0,89%. Informatie over de aard en risico’s van beleggen in fondsen vindt u in de Afspraken Evi Beheer

{{readMoreVisible ? "Lees minder" : "Lees meer"}}

Maak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Ton

34.239.152.207