Mag uw schenking naar ‘de koude kant’?

Wij merken in de praktijk dat dit vraagstuk veel ouders bezighoudt: Wilt u dat de schenking toekomt aan uw eigen kinderen of mogen uw schoondochter of -zoon meeprofiteren?

Dit is de vierde blog in de serie “in 5 stappen naar een goed schenkingsplan”.

In Nederland eindigt één op de drie huwelijken in een echtscheiding en veel ouders willen niet dat hun ex-schoonzoon of -schoondochter dan een deel van hun geschonken vermogen meeneemt. Sommige ouders gaan nog een stap verder en willen daarnaast ook niet dat hun schenking na overlijden van hun kind bij de partner terechtkomt.

Hoe kunt u dit regelen? Evi van Lanschot legt u 3 opties voor:

Neem een uitsluitingsclausule op

Als u schenkt, kunt u een zogenoemde uitsluitingsclausule opnemen. Dit hoeft niet notarieel te worden vastgelegd, het mag ook in een onderhandse akte. Met deze clausule bereikt u dat het geschonken vermogen in het privévermogen van uw kind terechtkomt. Mocht uw kind gaan scheiden, dan hoeft hij of zij uw schenking niet te delen. Dit geldt niet alleen voor het geschonken vermogen zelf, maar in principe ook voor het rendement op dit vermogen.

Met een uitsluitingsclausule voorkomt u niet in alle situaties dat er vermogen bij de koude kant terecht kan komen. Als uw kind overlijdt, dan behoren uw schenking en de eventuele opbrengsten daarvan tot het privévermogen van uw kind. Dit betekent dat uw schenking door vererving toch bij de koude kant terecht kan komen. Als u dat niet wilt, dan moet u naast de uitsluitingsclausule ook een zogenoemde tweetrapsmaking toevoegen aan uw schenking.

Tweetrapsmaking: Wijs een ontvanger aan

Met een tweetrapsmaking bepaalt u dat - na het overlijden van uw kind - alles wat over is van uw schenking naar een door u aangewezen persoon of personen gaat. Die aangewezen personen zijn vaak de andere kinderen, of de kleinkinderen. Hierdoor bereikt u dat uw schenking niet bij de koude kant terechtkomt. Ook deze clausule hoeft niet notarieel te worden vastgelegd en kan worden opgenomen in een onderhandse akte. Maar omdat de clausule vergaande (fiscale) gevolgen heeft, is het toch verstandig om in dit geval naar een notaris te gaan.

Wilt u schenken voor de eigen woning van een van uw kinderen? Dan is het niet mogelijk om deze clausule op te nemen.

 

Herroepelijk schenken: Verbind een voorwaarde aan de schenking

Een andere optie is om aan uw schenking de voorwaarde te verbinden dat de schenking teruggedraaid wordt als het huwelijk van uw kind eindigt in een echtscheiding. In de praktijk is dit vaak lastig, bijvoorbeeld als het geschonken bedrag al uitgegeven is. Daarom geven we u in overweging om eerder te kiezen voor de uitsluitingsclausule, al dan niet in combinatie met de tweetrapsmaking. Het is verstandig om advies in te winnen als u deze optie overweegt. 

Net als bij de tweetrapsmaking kunt u deze clausule niet gebruiken als u schenkt voor de eigen woning.

Kunnen we u verder nog van dienst zijn?

Mocht u nog vragen hebben over schenken aan kind (kind boven de 40) of schenken aan kleinkind dan kunt u eenvoudig een afspraak maken. Schenken is een thema waar vaak uw persoonlijke situatie een belangrijke rol speelt. We staan u graag te woord.

3.238.121.7