Wat zijn de fiscale regels bij schenken?

Dit is de 5e blog in de serie “in 5 stappen naar een goed schenkingsplan”. Een goed schenkingsplan bestaat uit 5 stappen.

Als u slim schenkt dan betaalt u minder of zelfs helemaal geen belasting, we noemen dit: belastingvrij schenken. Er gelden meerdere soorten vrijstellingen. In deze blog bespreekt Evi van Lanschot de laatste stap van het schenkingsplan, de fiscale spelregels. Welke vrijstellingen zijn er voor wie? Wie moet er aangifte doen? En binnen welke termijn?

Schenken met belastingvoordeel

Hoe geweldig is het niet, als u uw kind een stapje verder kunt brengen door te helpen bij de aanschaf van zijn/haar huis of het betalen van een dure studie, zonder dat uw kind daarover belasting hoeft af te dragen. Maar wat zijn de spelregels?

Als ouder mag u jaarlijks een schenking doen zonder daar belasting over te hoeven betalen. Dit wordt de schenkingsvrijstelling genoemd. De hoogte wordt jaarlijks aangepast door de belastingdienst. Ook zijn er eenmalige vrijstellingen die verschillen afhankelijk voor welk doel ze worden gebruikt. In onderstaande tabel leest u wat de hoogte is van deze vrijstelling voor kinderen in 2023:

  Kinderen tot 18 of 40 jaar en ouder Kinderen vanaf 18 tot en met 39 jaar

1. jaarlijkse vrijstelling in 2023

€ 6.633

€ 6.633

2. Eenmalig verhoogde reguliere vrijstelling of

 

€ 31.813

3. Eenmalig verhoogde vrijstelling studie of

 

€ 66.268

4. Verhoogde vrijstelling eigen woning

 

Afgeschaft per 2024


Ook als grootouder kunt u schenken aan uw kleinkind zonder daarover belasting te betalen. De vrijstellingen zijn dan wel anders:

  Jaarlijkse vrijstelling Eenmalig verhoogde vrijstelling voor eigen woning vanaf 18 t/m 39 jaar

Kleinkinderen 

€ 2.658

Afgeschaft per 2024


 Als (groot)ouders meer schenken aan hun kind dan het jaarlijks vrijgestelde bedrag, dan moet de ontvanger aangifte doen. Wat zijn de fiscale spelregels> Wij behandelen 3 punten:

  1. Wat zijn de belastingtarieven in 2024?
  2. Wie moet er aangifte doen?
  3. En binnen welke termijn?

Is het schenkingsbedrag hoger dan de vrijstelling? In onderstaande tabel ziet u wat de ontvanger betaalt.

Ontvanger(s) Percentage

Partner/kinderen

10% over de eerste € 152.368 boven de vrijstelling

20% over het bedrag daarboven

(Achter)kleinkinderen 

18% over de eerste € 152.368 boven de vrijstelling 

36% over het bedrag daarboven

Overige ontvangers

30% over de eerste € 138.641 boven de vrijstelling 

40% over het bedrag daarboven

 

Aangifte schenkingsbelasting als kind?

U kunt als kind direct nadat de schenking is ontvangen aangifte doen. Maar in principe moet de ontvanger van de schenking uiterlijk vóór 1 maart van het jaar volgend op de schenking aangifte doen.

Wie moet aangifte doen van schenkingsbelasting als kind?

Meerderjarige kinderen doen zelf aangifte. Bij schenkingen aan minderjarige kinderen doet een van de ouders, als vertegenwoordiger van het kind, aangifte. Als er door de ouders vrij van recht is geschonken, doen de ouders zelf aangifte. In dat geval nemen zij het schenkingsrecht voor hun rekening. Dat is dan natuurlijk ook weer een schenking.

Een voorbeeld:

Als de ouders € 100.000 schenken en ze geen beroep kunnen doen op een vrijstelling, dan moet het kind 10% schenkbelasting betalen, dus € 10.000. Het kind houdt dan € 90.000 over. Maar als de ouders vrij van recht € 100.000 schenken, dan houdt het kind ook echt € 100.000 over. De ouders moeten dan zelf € 11.111 aan schenkbelasting betalen.

Aangifte schenkingsbelasting als kleinkind?

Ook voor kleinkinderen geldt dat zij uiterlijk vóór 1 maart van het jaar dat volgt op de schenking aangifte moeten doen. Is het kleinkind meerderjarig? Dan moet hij zelf aangifte doen. Als het kleinkind nog minderjarig is, dan moeten zijn ouders dit doen. Ook grootouders kunnen vrij van recht schenken en moeten dan zelf aangifte doen.

Let op: de Belastingdienst telt sommige schenkingen bij elkaar op om de schenkbelasting te bepalen. Schenkingen van fiscale partners worden altijd bij elkaar opgeteld. Als ouders gescheiden zijn en ze schenken beiden aan hun kind, dan worden hun schenkingen toch bij elkaar opgeteld, ook al zijn de ouders gescheiden. Krijgt het kleinkind bijvoorbeeld een schenking van zowel opa als oma van vaderskant? Dan moeten ook deze schenkingen bij elkaar worden opgeteld. Maar als opa en oma gescheiden zijn, kunnen zij in 2024 wel ieder € 2.658 belastingvrij aan hun kleinkind schenken.

Ook schenkingen van dezelfde persoon aan fiscale partners worden bij elkaar opgeteld. Het maakt voor de hoogte van de schenkbelasting dus geen verschil of u € 50.000 schenkt aan uw kind, of € 25.000 aan uw kind en € 25.000 aan zijn partner.

Eenmalige hoge schenkingsvrijstelling

Als u gebruikmaakt van de eenmalige hoge schenkingsvrijstelling, dan moet de ontvanger toch aangifte schenkbelasting doen. Bij de aangifte moet een beroep worden gedaan op deze eenmalige vrijstelling. U doet dus wel aangifte, maar hoeft geen schenkbelasting te betalen. De Belastingdienst weet dan dat u deze vrijstelling heeft benut.

Kunnen we u verder nog van dienst zijn?

Wij hopen dat de informatie die we hebben geboden van nut voor u is geweest.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u eenvoudig een afspraak maken. Schenken is een thema waar vaak uw persoonlijke situatie een belangrijke rol speelt. We staan u graag te woord.

Wilt u ons persoonlijk spreken?

Hebt u ergens vragen over? Onze vermogenscoaches staan klaar om met u te sparren of u te begeleiden bij uw keuze.

Maak nu vrijblijvend een afspraak

Gerelateerd

3.238.121.7