Kunnen wij je helpen?

Ja graag Nu niet

Hoe kunnen wij u helpen?

De chat is offline
  • Whatsapp +31203544545
  • Bel ons 0800 - 290 29 00
  • Maandag t/m vrijdag 08:30 - 21:00 uur

Wat zijn de fiscale spelregels bij schenken?

Een goed schenkingsplan bestaat uit 5 stappen.

Dit is de 5e blog in de serie “in 5 stappen naar een goed schenkingsplan”.

Als u slim schenkt dan betaalt u minder of zelfs helemaal geen belasting. Er gelden meerdere soorten vrijstellingen. Als (groot)ouders meer schenken aan kind dan het jaarlijks vrijgestelde bedrag, dan moet de ontvanger aangifte doen. In deze blog bespreekt Evi van lanschot de laatste stap van het schenkingsplan, de fiscale spelregels. Wie moet er aangifte doen? En binnen welke termijn?

Hoe geweldig is het niet, als u uw kind een stapje verder kunt brengen door te helpen bij de aanschaf van zijn/haar huis of het betalen van een dure studie, zonder dat uw kind daarover belasting hoeft af te dragen. Maar wat zijn de spelregels?

Als ouder mag u jaarlijks een schenking doen zonder daar belasting over te hoeven betalen. Dit wordt de schenkingsvrijstelling genoemd. De hoogte wordt jaarlijks aangepast door de belastingdienst. Ook zijn er eenmalige vrijstellingen die verschillen afhankelijk voor welk doel ze worden gebruikt. In onderstaande tabel leest u wat de hoogte is van deze vrijstelling voor kinderen in 2021:

  Kinderen tot 18 of 40 jaar en ouder Kinderen vanaf 18 tot en met 39 jaar

1. jaarlijkse vrijstelling in 2021

€ 6.604

€ 6.604

2. Eenmalig verhoogde reguliere vrijstelling

 

€ 26.881

3. Eenmalig verhoogde vrijstelling studie

 

€ 55.996

4. Verhoogde vrijstelling eigen woning

 

€ 105.302

5. Verhoogde vrijstelling eigen woning, als 2. alleen gebruikt is vóór 2010

 

€ 35.719


Ook als grootouder kunt u schenken aan uw kleinkind zonder daarover belasting te betalen. De vrijstellingen zijn dan wel anders:

  Jaarlijkse vrijstelling Eenmalig verhoogde vrijstelling voor eigen woning vanaf 18 t/m 39 jaar

Kleinkinderen 

€ 3.244

€ 105.302


Als (groot)ouders meer schenken dan het jaarlijks vrijgestelde bedrag, dan moet de ontvanger aangifte doen. Wat zijn de fiscale spelregels:

  • wat zijn de belastingtarieven?
  • Wie moet er aangifte doen?
  • En binnen welke termijn?
  • Wat zijn de tarieven voor schenkbelasting in 2021?

Is het schenkingsbedrag hoger dan de vrijstelling? In onderstaande tabel ziet u wat de ontvanger betaalt.

Ontvanger(s) Percentage

Partner/kinderen

10% over de eerste € 128.751 boven de vrijstelling

20% over het bedrag daarboven

(Achter)kleinkinderen 

18% over de eerste € 128.751 boven de vrijstelling 

36% over het bedrag daarboven

Overige ontvangers

30% over de eerste € 128.751 boven de vrijstelling 

40% over het bedrag daarboven


Wanneer moet je aangifte doen van schenkingsbelasting als kind?

U kunt als kind direct nadat de schenking is ontvangen aangifte doen. Maar in principe moet de ontvanger van de schenking uiterlijk vóór 1 maart van het jaar volgend op de schenking aangifte doen.

Wie moet aangifte doen van schenkingsbelasting als kind?

Meerderjarige kinderen doen zelf aangifte. Bij schenkingen aan minderjarige kinderen doet een van de ouders, als vertegenwoordiger van het kind, aangifte. Als er door de ouders vrij van recht is geschonken, doen de ouders zelf aangifte. In dat geval nemen zij het schenkingsrecht voor hun rekening. Dat is dan natuurlijk ook weer een schenking.

Een voorbeeld:

Als de ouders € 100.000 schenken en ze geen beroep kunnen doen op een vrijstelling, dan moet het kind 10% schenkbelasting betalen, dus € 10.000. Het kind houdt dan € 90.000 over. Maar als de ouders vrij van recht € 100.000 schenken, dan houdt het kind ook echt € 100.000 over. De ouders moeten dan zelf € 11.111 aan schenkbelasting betalen.

Wanneer moet je aangifte doen van schenkingsbelasting als kleinkind?

Ook voor kleinkinderen geldt dat zij uiterlijk vóór 1 maart van het jaar dat volgt op de schenking aangifte moeten doen. Is het kleinkind meerderjarig? Dan moet hij zelf aangifte doen. Als het kleinkind nog minderjarig is, dan moeten zijn ouders dit doen. Ook grootouders kunnen vrij van recht schenken en moeten dan zelf aangifte doen.

Let op: de Belastingdienst telt sommige schenkingen bij elkaar op om de schenkbelasting te bepalen. Schenkingen van fiscale partners worden altijd bij elkaar opgeteld. Als ouders gescheiden zijn en ze schenken beiden aan hun kind, dan worden hun schenkingen toch bij elkaar opgeteld, ook al zijn de ouders gescheiden. Krijgt het kleinkind bijvoorbeeld een schenking van zowel opa als oma van vaderskant? Dan moeten ook deze schenkingen bij elkaar worden opgeteld. Maar als opa en oma gescheiden zijn, kunnen zij in 2021 wel ieder € € 3.244belastingvrij aan hun kleinkind schenken.

Ook schenkingen van dezelfde persoon aan fiscale partners worden bij elkaar opgeteld. Het maakt voor de hoogte van de schenkbelasting dus geen verschil of u € 50.000 schenkt aan uw kind, of € 25.000 aan uw kind en € 25.000 aan zijn partner.

Eenmalige hoge schenkingsvrijstelling

Als u gebruikmaakt van de eenmalige hoge schenkingsvrijstelling (lees ook de blog ‘Schenken voor de eigen woning’), dan moet de ontvanger toch aangifte schenkbelasting doen. Bij de aangifte moet een beroep worden gedaan op deze eenmalige vrijstelling. U doet dus wel aangifte, maar hoeft geen schenkbelasting te betalen. De Belastingdienst weet dan dat u deze vrijstelling heeft benut.

Kunnen we u verder nog van dienst zijn?

Wij hopen dat de informatie die we hebben geboden van nut voor u is geweest.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u eenvoudig een afspraak maken. Schenken is een thema waar vaak uw persoonlijke situatie een belangrijke rol speelt. We staan u graag te woord.

Leestips van Evi