Wat gebeurt er bij...

Overlijden

Het is niet iets waar we graag aan denken, maar het is belangrijk om te weten wat er met uw pensioen gebeurt als u niet meer leeft. Hoe u pensioen opbouwt is van invloed op wat er gebeurt met uw pensioenvermogen als u komt te overlijden. 

 

Bg6

 

 

In veel pensioenregelingen van werknemers is een nabestaandenregeling opgenomen. Dit houdt in dat de nabestaanden (vaak maandelijks) een bedrag uitgekeerd krijgen bij overlijden. Dit wordt ook wel een partnerpensioen of nabestaandenpensioen genoemd. Veel Nederlanders bouwen geen of te weinig pensioen op via een werkgever, waardoor weinig nabestaanden kunnen terugvallen op een goed nabestaandenpensioen. Daarom kiezen sommigen ervoor om een eigen pensioenpotje op te bouwen via een lijfrente, eventueel naast hun werkgeverspensioen.

Lijfrente bij overlijden

Bij een lijfrente kunt u kiezen uit een bancaire lijfrente (een geblokkeerde lijfrenterekening) of een lijfrenteverzekering. Deze keuze heeft gevolgen voor wat er met uw opgebouwde vermogen gebeurt. 

Een lijfrenteverzekering behoort namelijk niet tot de nalatenschap en gaat dus niet over naar de erfgenamen. Bij een lijfrenteverzekering zijn de gevolgen van overlijden afhankelijk van wat precies is verzekerd. Dit staat vermeld op de lijfrentepolis. Het is mogelijk dat bij overlijden de lijfrente (deels) overgaat naar de partner of kinderen. Maar het kan ook zijn dat het lijfrentekapitaal helemaal gaat naar de verzekeraar gaat. 

Een bancaire lijfrente behoort bij overlijden wel tot de nalatenschap. De erfgenamen hebben dus altijd recht op het opgebouwde pensioenpotje. In een testament kunt u bepalen aan welke erfgenaam de bancaire lijfrente toekomt. Zijn de lijfrente-uitkeringen nog niet ingegaan, dan moet de lijfrenterekening na overlijden direct ingaan. Zijn de lijfrente-uitkeringen al wel ingegaan, dan lopen de lijfrente-uitkeringen door bij de erfgenaam. 

 

Wat gebeurt er bij Evi Pensioenbeleggen

Evi Pensioenbeleggen is een voorbeeld van een bancaire lijfrente. Als u overlijdt tijdens het opbouwen van uw pensioenpotje dan komt het tegoed op uw rekening dus toe aan uw erfgenamen. Uw erfgenamen kunnen kiezen wat ze met het tegoed willen doen: ze kunnen er een nabestaandenlijfrente mee kopen of het tegoed afkopen. In geval van afkopen moeten de erfgenamen moeten loonbelasting betalen en een vergoeding omdat het geld in het pensioenpotje eerder wordt opgenomen dan de afgesproken datum (revisierente).

 

Nabestaandenlijfrente

Met een nabestaandenlijfrente kunnen erfgenamen een uitkering uit het opgebouwde pensioenpotje kopen. Als er meerdere erfgenamen zijn, dan kunnen zij allemaal een eigen uitkering kopen. De nabestaandenlijfrente keert periodiek een bedrag uit en de erfgenamen kunnen zelf de looptijd van de uitkering bepalen, binnen de spelregels. Het gaat om een brutobedrag, waar nog loonheffing vanaf gaat. Op dit moment biedt Evi geen nabestaandenlijfrente aan. 

Kortom, zowel een nabestaandenlijfrente als een nabestaandenpensioen zijn manieren om ervoor te zorgen dat uw nabestaanden financieel verzorgd zijn na uw overlijden. Er zijn wel belangrijke verschillen in hoe ze worden opgebouwd en hoeveel ze uitkeren. Een nabestaandenpensioen is vaak onderdeel van de pensioenregeling van uw werkgever, terwijl een nabestaandenlijfrente wordt aangekocht door erfgenamen om een opgebouwd pensioenpotje uit te laten keren.

 

Tip: wees op de hoogte van uw regelingen

Bouwt u pensioen op via uw werkgever? Dan ontvangt u een Uniform Pensioen Overzicht (UPO) waarin staat hoeveel uw nabestaanden ontvangen als u overlijdt. U kunt ook kijken op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Heeft u al een lijfrente? Controleer dan of het gaat om een bancaire lijfrente of een lijfrenteverzekering en welke voorwaarden daarbij gelden.

Maak kennis met Evi Pensioenbeleggen

Wilt u zelf uw pensioenpotje opbouwen? Ontdek wat Evi Pensioenbeleggen voor u kan betekenen.

Ontdek Evi Pensioenbeleggen

Man Beker (1)

Risico's van beleggen

Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Loop geen onnodig risico. Voordat u gaat beleggen, is het belangrijk dat u op de hoogte bent en zich laat informeren over de kenmerken en risico's van beleggen. Deze informatie vindt u in de afspraken die horen bij de dienstverlening die u kiest of heeft gekozen.

3.238.121.7