Lage kosten Evi Beheer

Met Evi Beheer krijgt u online vermogensbeheer tegen een scherp tarief. Wij maken de totale jaarlijkse kosten voor u inzichtelijk zodat u weet waarvoor u betaalt.

Starten met beleggingsprofiel bepalen

Kosten Evi Beheer

Bij Evi van Lanschot zijn we graag transparant over de kosten. In de tabel ziet u de totale kosten van Evi beheer per profiel. Deze bestaan uit directe kosten en indirecte kosten

Zeer Defensief

Weinig risico
Direct: Beheervergoeding 0,30%
Indirect: fondskosten 0,63%
Gem. totale kosten 0,93%

Defensief

Minder risico
Direct: Beheervergoeding 0,30%
Indirect: fondskosten 0,75%
Gem. totale kosten 1,05%

Neutraal

Gemiddeld risico
Direct: Beheervergoeding 0,30%
Indirect: fondskosten 0,81%
Gem. totale kosten 1,11%

Offensief

Meer risico
Direct: Beheervergoeding 0,30%
Indirect: fondskosten 0,85%
Gem. totale kosten 1,15%

Zeer Offensief

Groot risico
Direct: Beheervergoeding 0,30%
Indirect: fondskosten 0,92%
Gem. totale kosten 1,22%
Beleggingsprofiel Direct:
Beheervergoeding
  Indirect:
fondskosten
  Gem. totale kosten  
Zeer Defensief 0,30% + 0,63% = 0,93%
Defensief 0,30% + 0,75% = 1,05%
Neutraal 0,30% + 0,81% = 1,11%
Offensief 0,30% + 0,85% = 1,15%
Zeer Offensief 0,30% + 0,92% = 1,22%

In bovenstaande tabel zijn de actuele tarieven per jaar weergegeven. Deze gelden sinds 1 juni 2022. De genoemde fondskosten zijn de gemiddelde fondskosten. Deze zijn exclusief transactiekosten van deze fondsen (circa 0,07% tot 0,10% per jaar). Hieronder vindt u een uitgebreide toelichting op deze soorten kosten.

Geïnteresseerd? Wilt u graag meer weten over Evi Beheer?

Mail me het introductiepakket

Kosten nader toegelicht

Directe kosten

Voor Evi Beheer betaalt u Evi een beheervergoeding. Voor de berekening van deze kosten bepalen we dagelijks de totale waarde van alle beleggingen op uw beleggingsrekening. Per dag berekenen we vervolgens de verschuldigde beheervergoeding. Aan het eind van ieder kwartaal tellen we de verschuldigde beheervergoeding van dit kwartaal bij elkaar op, en verkopen wij beleggingen ter waarde van dit bedrag van uw beleggingsrekening. In ruil daarvoor neemt Evi het volledige beheer op zich. Over het saldo op uw Evi-spaarrekening betaalt u geen beheervergoeding.

Indirecte kosten

Zowel het Evi Fonds als de onderliggende beleggingsfondsen brengen kosten in rekening. Dit noemen we indirecte kosten. Als er door de beheerders van de Evi Fondsen transacties gedaan worden, leidt dit tot transactiekosten voor het betreffende Evi Fonds. Deze transactiekosten gaan ten laste van het fondsvermogen. De transactiekosten worden per saldo ingeschat op nihil en zullen jaarlijks achteraf gerapporteerd worden. Daarnaast is er in de onderliggende beleggingsfondsen ook sprake van transactiekosten en kosten voor bijvoorbeeld het fondsbeheer. De hoogte van deze beheervergoeding verschilt per fonds en kan sterk variëren. De beheervergoeding is meestal een percentage van het fondsvermogen en wordt, net als de transactiekosten van het fondsvermogen afgetrokken. Evi houdt bij de selectie van haar beleggingen uiteraard rekening met de kosten. Als u een Evi Fonds aankoopt of verkoopt, is de transactieprijs gelijk aan de intrinsieke waarde van het betreffende Fonds en een op- of afslag (de swingfactor). Een opslag wordt gerekend als er naar het Fonds meer vraag is (meer kopers zijn) dan aanbod (verkopers). Een afslag wordt gerekend bij meer aanbod dan vraag naar het Fonds. De op- of afslag komt ten gunste van het Fonds en is ter bescherming van de overige aandeelhouders van het Fonds. De op- of afslag is een vergoeding voor de transactiekosten, die het Fonds moet maken als gevolg van de vraag resp. het aanbod in het Fonds. De op- of afslag (swingfactor) is momenteel 0,10% van de intrinsieke waarde. De actuele gehanteerde percentages zijn beschikbaar via www.kempen.com/nl/asset-management

Verschil in kosten per risicoprofiel?
Over het algemeen zijn de kosten van (actieve) aandelenfondsen hoger dan die van obligatiebeleggingsfondsen. Daarom lopen de kosten op naarmate er in een risicoprofiel een groter belang in aandelen is.

Meer over de kosten
Welke kosten er precies in rekening worden gebracht staat in de Essentiële Beleggersinformatie (EBi) en/of in de Essentiële informatiedocument (Eid) van het Evi Fonds en de onderliggende beleggingsfondsen. Deze kunt u vinden in Mijn Evi en/of de Evi App. Meer informatie over de verschillende soorten kosten is te vinden in de Afspraken voor Evi Beheer. Meer informatie over de verschillende soorten kosten is te vinden in de Afspraken voor Evi Beheer.

8.4

Onze klanten geven ons gemiddeld een 8,4

Gemiddelde beoordeling op basis van 468 klantbeoordelingen

Starten met Evi Beheer?

Starten met Evi Beheer regelt u in 3 eenvoudige stappen. Daarna gaat ons team van experts voor u aan de slag. U kunt elk moment contact opnemen met uw beleggingscoach.

 1. Bepaal uw beleggingsprofiel

  In 15 vragen inventariseren we uw beleggingsdoel en uitgangspunten

 2. Ontvang een beleggingsvoorstel

  Op basis van uw persoonlijke uitgangspunten

 3. Open een rekening

  Dit regelt u 100% online. Ons team van experts belegt en beheert uw vermogen.

Direct contact?

Wij zijn bereikbaar ma t/m vrij 08:30 - 21:00. Maak een afspraak met een van onze beleggingscoaches.

Second opinion?

Een frisse blik op uw beleggingen? Ontvang vrijblijvend een second opinion op uw vermogen.

Overstappen naar Evi?

Wilt u uw beleggingen overboeken naar Evi? Dan is dat zo geregeld met de Evi Overstapservice.

Risico's van beleggen

Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Loop geen onnodig risico. Voordat u gaat beleggen, is het belangrijk dat u op de hoogte bent en zich laat informeren over de kenmerken en risico's van beleggen. Deze informatie vindt u in de afspraken die horen bij de dienstverlening die u kiest of heeft gekozen.

Introductiepakket Evi Pensioen

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Pensioen. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagMaak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Introductiepakket Evi Go

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Go. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi Beheer

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Beheer. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi4Kids

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi4Kids. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagHaalbaarheidstool

Wat kan Evi Beheer u opleveren?

Stap {{activeStepLabel}} van {{flow.totalSteps}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(retirement.yearsUntil) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze

U kunt maximaal 1 jaar eerder stoppen met werken.

{{flow.steps[flow.activeStep].question3}}

{{earlyRetirementDurationHeading}}

De berekening:

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(targetYear.chosenDuration) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze {{ riskLabel(chosenRiskProfile - 1).title }}
 • Totale inleg
 • Doelbedrag
 • Verwachte opbrengst

Wilt u uw uitkomsten bespreken?

Heeft u een vraag over de uitkomst van uw plan om eerder te stoppen met werken? Maak dan een afspraak met Wim of één van onze andere beleggingscoaches. Zij helpen u graag op weg.

{{appointmentFormVisible ? "Verberg maak een afspraak" : "Maak een afspraak"}}

Let op: het werkelijk rendement is afhankelijk van de prestaties van het Evi Fonds dat u kiest. Het eindbedrag kan lager maar ook hoger uitvallen dan verwacht.

In bovenstaande scenariografiek ziet u hoe uw belegd vermogen zich in de toekomst kan ontwikkelen. Hierbij wordt de verwachte ontwikkeling van uw vermogen zichtbaar gemaakt op basis van duizend mogelijke economische scenario’s. In de getoonde vermogensontwikkelingen is rekening gehouden met de kosten die door Evi en de Evi Fondsen in rekening gebracht worden. Prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

De lijnen in de grafiek zijn een weergave van verschillende scenario’s. De paarse lijn geeft aan hoe het vermogen zal ontwikkelen wanneer het rendement uitkomt zoals wij dat verwachten. De groene en rode lijn weerspiegelen de mogelijke waardeontwikkelingen bij respectievelijk heel gunstige- en heel ongunstige marktontwikkelingen. Aan de verwachte resultaten ligt een waarschijnlijkheid ten grondslag. Dat betekent dat er 5% kans is op een nog beter scenario dan het goede scenario en er is 5% kans op een nog slechter scenario dan het weergegeven slechte scenario. In de getoonde vermogensontwikkeling is rekening gehouden met de volgende kosten op jaarbasis: zeer defensief 0,67%, defensief 0,74%, neutraal 0,79%, offensief 0,84%, zeer offensief 0,89%. Informatie over de aard en risico’s van beleggen in fondsen vindt u in de Afspraken Evi Beheer

{{readMoreVisible ? "Lees minder" : "Lees meer"}}

Maak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

3.238.118.80