Rekenvoorbeeld Evi Pensioenbeleggen

Eric is 37 jaar en heeft een bruto salaris van € 90.000,- per jaar. Via zijn werkgever bouwt hij een pensioen op, maar desondanks stevent hij af op een pensioengat. Eric heeft via de website van de Belastingdienst uitgerekend dat hij een beschikbare jaarruimte heeft van € 3.600,- voor het desbetreffende jaar. Deze berekening maakt Eric elk jaar opnieuw. In dit voorbeeld is de jaarruimte van Eric elk jaar € 3.600,-.

Direct klant worden

Eric belegt zijn jaarruimte fiscaal vriendelijk 30 jaar lang tot zijn 67ste. Eric belegt € 300,- bruto per maand. Dit kost Eric na aftrek van het fiscale voordeel (bij een tarief van 51,75%) € 145,- netto per maand. Hij bouwt hiermee een kapitaal op van € 185.500,-. Hierbij is uitgegaan van een gemiddeld rendement van 3,2% na kosten over de looptijd. Met dit kapitaal koopt hij een bancaire lijfrente uitkering tegen 2,25% twintig jaar lang, tot zijn 87ste. Hij krijgt dan over 30 jaar € 960,- bruto per maand uitgekeerd voor 20 jaar lang na het bereiken van zijn AOW-gerechtigde leeftijd. Dit is € 594,- netto per maand (gerekend met het tarief van 38,10%).

Het opgebouwde vermogen kan sterk wisselen door fluctuerende beleggingsresultaten. De hoogte van het vermogen bepaalt mede de hoogte van de uitkering die u aan kunt kopen. Om meer inzicht te geven in hoeverre dit vermogen wordt beïnvloed door de behaalde resultaten presenteren we drie scenario’s.

De grafiek geeft weer wat het resultaat na geschatte gemiddelde kosten voor Eric zou zijn van ieder beleggingsscenario met een inleg van € 300,- bruto per maand voor 30 jaar.


Bron: Van Lanschot, april 2016

Wilt u specifiek weten hoe Evi Pensioenbeleggen werkt?

Download 'Afspraken' Download 'Financiele bijsluiter'

Risico's van beleggen

Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Loop geen onnodig risico. Voordat u gaat beleggen, is het belangrijk dat u op de hoogte bent en zich laat informeren over de kenmerken en risico's van beleggen. Deze informatie vindt u in de afspraken die horen bij de dienstverlening die u kiest of heeft gekozen.

3.230.143.213