Beleggen met een bv: zakelijk of privé?

Beleggen als ondernemer: doe je dit zakelijk of privé?

Als ondernemer met een besloten vennootschap (bv) heb je de keuze: vermogen opbouwen op je zakelijke rekening of op je privérekening. Wat je kiest bepaalt hoeveel belasting je moet betalen over de groei van je vermogen. Evi laat je zien hoe je de voor jou meest voordelige keuze maakt.

Hoe bouw je vermogen op als ondernemer? Spaar of beleg je via je zakelijke rekening? Of haal je geld dat je over hebt eerst naar privé om het vervolgens vanaf je privérekening te beleggen of sparen?

Je persoonlijke voorkeur speelt daarbij een rol. Maar neem ook de belasting die je betaalt over je vermogen eens onder de loep. Want de belastingheffingen voor zakelijk en privé vermogen zijn niet gelijk. En daar slim van gebruik maken, levert je mogelijk financieel voordeel op.

Belastingheffing bij zakelijk vermogen

Als directeur-grootaandeelhouder (dga) van een bv betaal je belasting over het werkelijk behaalde rendement op je vermogen. Over het rendement op dat vermogen betaalt de bv afhankelijk van de hoogte van de winst 16,5% of 25% vennootschapsbelasting (vpb). Over elke euro die je uit je bv haalt om bijvoorbeeld privé te beleggen, betaal je als directeur-grootaandeelhouder nog eens 26,25% inkomstenbelasting (aanmerkelijk belangheffing) in box 2. De gecombineerde belastingdruk (vpb en inkomstenbelasting) komt zo uit op 38,42% tot 44,69%, afhankelijk van de winst van de onderneming.

Belastingheffing bij particulier vermogen

Beleg je als particulier op je privérekening dan betaal je over de eerste € 30.846 van je vermogen helemaal geen belasting. Voor fiscaal partners geldt het dubbele bedrag. Voor de belasting over de rest van je vermogen rekent de Belastingdienst met een verondersteld – ofwel forfaitair – rendement.

Dit rendement wordt berekend over 3 vermogensschijven. Over dit rendement betaal je vervolgens 30% belasting. Hoe groter je vermogen, hoe meer belasting je dus betaalt. Zie ook de onderstaande tabel:

Schijf Je vermogen na aftrek vrijstelling en schulden Spaardeel (0,07%) Beleggingsdeel (5,28%) Gemiddeld tarief Netto belasting
1 Tot en met € 72.797

67%

33% 1,79% 0,54%
2 Vanaf € 72.798 tot en met € 1.005.572 21% 79% 4,19% 1,26%
3 Vanaf € 1.005.573 0% 100% 5,28% 1,58%

Bron: Belastingdienst/Evi van Lanschot

Let op: Een geplande verandering in de belastingheffing in box 3 is uitgesteld. 

Beleggen in bv of privé?

Als dga kun je kiezen uit allebei de bovenstaande manieren om vermogen op te bouwen. Je kunt je vermogen in de bv houden en sparen of beleggen, of je kunt het bedrag aan jezelf uitkeren als dividend en dit vervolgens privé sparen of beleggen.

Hoe dit voor jou persoonlijk uitpakt is afhankelijk van het rendement dat je op je beleggingen behaalt en van de omvang van het vermogen. In zijn algemeenheid is het bij grotere vermogens vaak aantrekkelijker om te kiezen voor de eerste optie: het vermogen binnen de bv beleggen. Zolang het geld in je bv blijft, blijft de box 2-belasting immers achterwege. Je betaalt alleen vennootschapsbelasting over de winst, het rendement dat je hebt behaald. Zo kan je vermogen optimaal renderen. Als ondernemer ben je immers niet verplicht om jezelf dividend uit te keren. Tot aan overlijden mag het vermogen in de bv blijven.

Omslagpunt zakelijk naar privé

Waar ligt nu het omslagpunt? Dat bepaal je bij benadering door de netto box 3 heffing die op je vermogen van toepassing is (zie tabel), te delen door het tarief van de vennootschapsbelasting. De uitkomst is het (bruto) rendement dat zowel in box 2 als box 3 hetzelfde rendement oplevert ná belasting.

% box 3-heffing / % tarief vennootschapsbelasting = rendement (omslagpunt)
Als je een hoger rendement verwacht te behalen dan het omslagpunt wordt het interessant om je vermogen niet in je bv maar privé te beleggen. Blijft je rendement vóór belasting beneden het omslagpunt? Dan is het meestal voordeliger om binnen de bv te beleggen en afrekenen in box 2 uit te stellen.

De verwachting is dat de tarieven van de vennootschapsbelasting in de komende tijd verder dalen. Zakelijk beleggen kan daardoor nog gunstiger uitvallen. Controleer elk jaar wat voor jou de beste keuze is. Overleg ook met een fiscaal adviseur. En hou er rekening mee dat het verschuiven van vermogen van de ene naar de andere box niet altijd is toegestaan.

Leestips van Evi