Beleggen met een bv: zakelijk of privé?

Beleggen als ondernemer: doe je dit zakelijk of privé?

Als ondernemer met een besloten vennootschap (bv) heeft u de keuze: vermogen opbouwen op uw zakelijke rekening of op uw privérekening. Wat u kiest bepaalt hoeveel belasting u moet betalen over de groei van uw vermogen. Evi laat zien hoe u de voor u meest voordelige keuze maakt.

Hoe bouwt u vermogen op als ondernemer? Spaart of belegt u via uw zakelijke rekening? Of haalt u geld dat u over heeft eerst naar privé om het vervolgens vanaf uw privérekening te beleggen of te sparen?

Uw persoonlijke voorkeur speelt daarbij een rol. Maar neem ook de belasting die u betaalt over uw vermogen eens onder de loep. Want de belastingheffingen voor zakelijk en privé vermogen zijn niet gelijk. En daar slim van gebruik maken, levert u mogelijk financieel voordeel op.

Belastingheffing bij zakelijk vermogen

Als directeur-grootaandeelhouder (dga) van een bv betaalt u belasting over het werkelijk behaalde rendement op uw vermogen. Over het rendement op dat vermogen betaalt de bv afhankelijk van de hoogte van de winst 15% of 25,8 % vennootschapsbelasting (vpb). Over elke euro die u uit uw bv haalt om bijvoorbeeld privé te beleggen, betaalt u als directeur-grootaandeelhouder nog eens 26,9% inkomstenbelasting (aanmerkelijk belangheffing) in box 2. De gecombineerde belastingdruk (vpb en inkomstenbelasting) komt zo uit op 37,9% tot 45,8%, afhankelijk van de winst van de onderneming.

Belastingheffing bij particulier vermogen

Belegt u als particulier op uw privérekening dan betaalt u over de eerste € 50.650 van uw vermogen helemaal geen belasting. Voor fiscaal partners geldt het dubbele bedrag. Voor de belasting over de rest van uw vermogen rekent de Belastingdienst met een verondersteld – of te wel forfaitair – rendement.

Dit rendement wordt berekend over drie vermogensschijven. Over dit rendement betaalt u vervolgens 31% belasting. Hoe groter uw vermogen, hoe meer belasting u dus betaalt. Zie ook de onderstaande tabel:

Schijf Uw vermogen na aftrek vrijstelling en schulden Spaardeel (-0,01%) Beleggingsdeel (5,53%) Gemiddeld tarief Netto belasting
1 Tot en met € 50.651

67%

33% 1,82% 0,56%
2 Vanaf € 50.651 tot €962.351 21% 79% 4,37% 1,35%
3 Vanaf € 962.351 0% 100% 5,53% 1,71%

Bron: Belastingdienst/Evi van Lanschot

Let op: de belastingheffing in box 3 verandert. Tot en met 2024 wordt de belastingheffing aangepast om beter aan te sluiten op uw werkelijk behaalde rendement. Vanaf 2025 komt er een box-3-heffing op basis van het werkelijk behaalde rendement. Evi van Lanschot volgt voor u de ontwikkelingen.

Beleggen in bv of privé?

Als dga kunt u kiezen uit een van de twee bovenstaande manieren om vermogen op te bouwen. U kunt uw vermogen in de bv houden en sparen of beleggen, of u kunt het bedrag aan uzelf uitkeren als dividend en dit vervolgens privé sparen of beleggen.

Haalt u vanuit de bv geld dat u niet direct nodig hebt voor de bedrijfsvoering naar privé? Houd dan  rekening met de belasting in Box 2 van 26,9% (AB-heffing) over het bedrag. Er blijft dus uiteindelijk 73,1% van het belegbare vermogen in privé over.

Hoe de keuze tussen beleggen in bv of privé voor u persoonlijk uitpakt is afhankelijk van het rendement dat u op uw beleggingen behaalt en van de omvang van het vermogen. In zijn algemeenheid is het bij grotere vermogens vaak aantrekkelijker om te kiezen voor de eerste optie: het vermogen binnen de bv beleggen. Zolang het geld in de bv blijft, blijft de box 2-belasting immers achterwege. U betaalt alleen vennootschapsbelasting over de winst - het rendement dat u hebt behaald. Zo kan uw vermogen optimaal renderen. Als ondernemer bent u immers niet verplicht om uzelf dividend uit te keren. Tot aan overlijden mag het vermogen in de bv blijven.

Omslagpunt zakelijk naar privé 

Waar ligt nu het omslagpunt? Dat bepaalt u bij benadering door de netto box 3 heffing die op uw vermogen van toepassing is (zie tabel) te delen door het tarief van de vennootschapsbelasting. De uitkomst is het (bruto) rendement dat zowel in box 2 als box 3 hetzelfde rendement oplevert ná belasting.

Percentage box 3-heffing / tarief vennootschapsbelasting = rendement (omslagpunt)

Als u een hoger rendement verwacht te behalen dan het omslagpunt wordt het interessant om uw vermogen niet in uw bv maar privé te beleggen. Blijft uw rendement vóór belasting beneden het omslagpunt? Dan is het meestal voordeliger om binnen de bv te beleggen en afrekenen in box 2 uit te stellen.

Controleer elk jaar wat voor u de beste keuze is. Wilt u meer weten over de voordelen van zakelijk beleggen in uw situatie? Maak een afspraak met een Evi beleggingscoach, zodat we uw persoonlijke situatie kunnen doornemen.

Overleg ook met een fiscaal adviseur. En houd er rekening mee dat het verschuiven van vermogen van de ene naar de andere box niet altijd is toegestaan..

Introductiepakket Evi Pensioen

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Pensioen. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagMaak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Wim

Introductiepakket Evi Go

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Go. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi Beheer

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Beheer. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi4Kids

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi4Kids. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagHaalbaarheidstool

Wat kan Evi Beheer u opleveren?

Stap {{activeStepLabel}} van {{flow.totalSteps}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(retirement.yearsUntil) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze

U kunt maximaal 1 jaar eerder stoppen met werken.

{{flow.steps[flow.activeStep].question3}}

{{earlyRetirementDurationHeading}}

De berekening:

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(targetYear.chosenDuration) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze {{ riskLabel(chosenRiskProfile - 1).title }}
  • Totale inleg
  • Doelbedrag
  • Verwachte opbrengst
Wim

Wilt u uw uitkomsten bespreken?

Heeft u een vraag over de uitkomst van uw plan om eerder te stoppen met werken? Maak dan een afspraak met Wim of één van onze andere beleggingscoaches. Zij helpen u graag op weg.

{{appointmentFormVisible ? "Verberg maak een afspraak" : "Maak een afspraak"}}

Let op: het werkelijk rendement is afhankelijk van de prestaties van het Evi Fonds dat u kiest. Het eindbedrag kan lager maar ook hoger uitvallen dan verwacht.

In bovenstaande scenariografiek ziet u hoe uw belegd vermogen zich in de toekomst kan ontwikkelen. Hierbij wordt de verwachte ontwikkeling van uw vermogen zichtbaar gemaakt op basis van duizend mogelijke economische scenario’s. In de getoonde vermogensontwikkelingen is rekening gehouden met de kosten die door Evi en de Evi Fondsen in rekening gebracht worden. Prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

De lijnen in de grafiek zijn een weergave van verschillende scenario’s. De paarse lijn geeft aan hoe het vermogen zal ontwikkelen wanneer het rendement uitkomt zoals wij dat verwachten. De groene en rode lijn weerspiegelen de mogelijke waardeontwikkelingen bij respectievelijk heel gunstige- en heel ongunstige marktontwikkelingen. Aan de verwachte resultaten ligt een waarschijnlijkheid ten grondslag. Dat betekent dat er 5% kans is op een nog beter scenario dan het goede scenario en er is 5% kans op een nog slechter scenario dan het weergegeven slechte scenario. In de getoonde vermogensontwikkeling is rekening gehouden met de volgende kosten op jaarbasis: zeer defensief 0,67%, defensief 0,74%, neutraal 0,79%, offensief 0,84%, zeer offensief 0,89%. Informatie over de aard en risico’s van beleggen in fondsen vindt u in de Afspraken Evi Beheer

{{readMoreVisible ? "Lees minder" : "Lees meer"}}

Maak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Ton

34.232.62.64