Beleggen met een bv: zakelijk of privé?

Beleggen als ondernemer: doe je dit zakelijk of privé?

Als ondernemer met een besloten vennootschap (bv) heeft u de keuze: vermogen opbouwen op uw zakelijke rekening of op uw privérekening. Wat u kiest bepaalt hoeveel belasting u moet betalen over de groei van uw vermogen. Evi laat zien hoe u de voor u meest voordelige keuze maakt.

Hoe bouwt u vermogen op als ondernemer? Spaart of belegt u via uw zakelijke rekening? Of haalt u geld dat u over heeft eerst naar privé om het vervolgens vanaf uw privérekening te beleggen of te sparen?

Uw persoonlijke voorkeur speelt daarbij een rol. Maar neem ook de belasting die u betaalt over uw vermogen eens onder de loep. Want de belastingheffingen voor zakelijk en privé vermogen zijn niet gelijk. En daar slim van gebruik maken, levert u mogelijk financieel voordeel op.

Belastingheffing bij zakelijk vermogen

Als directeur-grootaandeelhouder (dga) van een bv betaalt u belasting over het werkelijk behaalde rendement op uw vermogen. Over het rendement op dat vermogen betaalt de bv afhankelijk van de hoogte van de winst 15% of 25,8 % vennootschapsbelasting (vpb). Over elke euro die u uit uw bv haalt om bijvoorbeeld privé te beleggen, betaalt u als directeur-grootaandeelhouder nog eens 26,9% inkomstenbelasting (aanmerkelijk belangheffing) in box 2. De gecombineerde belastingdruk (vpb en inkomstenbelasting) komt zo uit op 37,9% tot 45,8%, afhankelijk van de winst van de onderneming.

Belastingheffing bij particulier vermogen

Belegt u als particulier op uw privérekening dan betaalt u over de eerste € 50.650 van uw vermogen helemaal geen belasting. Voor fiscaal partners geldt het dubbele bedrag. Voor de belasting over de rest van uw vermogen rekent de Belastingdienst met een verondersteld – of te wel forfaitair – rendement.

Dit rendement wordt berekend over drie vermogensschijven. Over dit rendement betaalt u vervolgens 31% belasting. Hoe groter uw vermogen, hoe meer belasting u dus betaalt. Zie ook de onderstaande tabel:

Schijf Uw vermogen na aftrek vrijstelling en schulden Spaardeel (-0,01%) Beleggingsdeel (5,53%) Gemiddeld tarief Netto belasting
1 Tot en met € 50.651

67%

33% 1,82% 0,56%
2 Vanaf € 50.651 tot €962.351 21% 79% 4,37% 1,35%
3 Vanaf € 962.351 0% 100% 5,53% 1,71%

Bron: Belastingdienst/Evi van Lanschot

Let op: de belastingheffing in box 3 verandert. Tot en met 2024 wordt de belastingheffing aangepast om beter aan te sluiten op uw werkelijk behaalde rendement. Vanaf 2025 komt er een box-3-heffing op basis van het werkelijk behaalde rendement. Evi van Lanschot volgt voor u de ontwikkelingen.

Beleggen in bv of privé?

Als dga kunt u kiezen uit een van de twee bovenstaande manieren om vermogen op te bouwen. U kunt uw vermogen in de bv houden en sparen of beleggen, of u kunt het bedrag aan uzelf uitkeren als dividend en dit vervolgens privé sparen of beleggen.

Haalt u vanuit de bv geld dat u niet direct nodig hebt voor de bedrijfsvoering naar privé? Houd dan  rekening met de belasting in Box 2 van 26,9% (AB-heffing) over het bedrag. Er blijft dus uiteindelijk 73,1% van het belegbare vermogen in privé over.

Hoe de keuze tussen beleggen in bv of privé voor u persoonlijk uitpakt is afhankelijk van het rendement dat u op uw beleggingen behaalt en van de omvang van het vermogen. In zijn algemeenheid is het bij grotere vermogens vaak aantrekkelijker om te kiezen voor de eerste optie: het vermogen binnen de bv beleggen. Zolang het geld in de bv blijft, blijft de box 2-belasting immers achterwege. U betaalt alleen vennootschapsbelasting over de winst - het rendement dat u hebt behaald. Zo kan uw vermogen optimaal renderen. Als ondernemer bent u immers niet verplicht om uzelf dividend uit te keren. Tot aan overlijden mag het vermogen in de bv blijven.

Omslagpunt zakelijk naar privé 

Waar ligt nu het omslagpunt? Dat bepaalt u bij benadering door de netto box 3 heffing die op uw vermogen van toepassing is (zie tabel) te delen door het tarief van de vennootschapsbelasting. De uitkomst is het (bruto) rendement dat zowel in box 2 als box 3 hetzelfde rendement oplevert ná belasting.

Percentage box 3-heffing / tarief vennootschapsbelasting = rendement (omslagpunt)

Als u een hoger rendement verwacht te behalen dan het omslagpunt wordt het interessant om uw vermogen niet in uw bv maar privé te beleggen. Blijft uw rendement vóór belasting beneden het omslagpunt? Dan is het meestal voordeliger om binnen de bv te beleggen en afrekenen in box 2 uit te stellen.

Controleer elk jaar wat voor u de beste keuze is. Wilt u meer weten over de voordelen van zakelijk beleggen in uw situatie? Maak een afspraak met een Evi beleggingscoach, zodat we uw persoonlijke situatie kunnen doornemen.

Overleg ook met een fiscaal adviseur. En houd er rekening mee dat het verschuiven van vermogen van de ene naar de andere box niet altijd is toegestaan..

3.215.186.30