Wat doe je als belegger bij een recessie?

Wat doe je als belegger bij een recessie?

De term 'recessie' duikt de laatste weken vaker op in de economische berichtgeving. De groei van de wereldeconomie neemt af. Dit komt mede door het handelsconflict en de onzekerheid over afloop van de Brexit. Renteniveaus duiken in Europa verder onder de 0%. De Amerikaanse 10-jaarsrente is al enkele keren lager geweest dan de 2-jaarsrente, een inverse rentecurve.

Dat is een teken dat beleggers op korte termijn meer onzekerheid verwachten dan op lange termijn. Economen en beleggers zien een inverse rentecurve vaak als een indicator voor een aanstaande recessie.

Economen zijn somberder over de ontwikkeling van de economie en Van Lanschot sluit zich daarbij aan, maar een wereldwijde recessie in 2019 wordt nog niet voorzien. Wel verwachten we een lagere economische groei. Als economische omstandigheden blijven verslechteren ontkomen we niet aan een recessie. In dat scenario verwacht Van Lanschot een ondiepe recessie van beperkte duur.

Wanneer is er sprake van een recessie?

Van een recessie is in de praktijk sprake als de economie 2 kwartalen op rij een negatieve groei laat zien. Zo ver is het wereldwijd (nog) niet. Toch kun je als belegger nerveus worden van de sombere economische berichten en je afvragen wat te doen. Verkopen, niets doen of juist bijkopen? Om een beter inzicht te krijgen onderzocht Van Lanschot de ontwikkeling van aandelenkoersen voor en ná een recessie.

Wat kun je als belegger doen?

Ondanks waarschuwingssignalen is het voorspellen van een recessie heel lastig. Iedere recessie komt voort uit een andere situatie en geen één recessie lijkt op een vorige.

Een ‘simpele’ recessie is een kortstondige economische teruggang, waarbij vraag en aanbod uit balans zijn geraakt. Die heeft een veel minder groot effect op aandelenmarkten dan bijvoorbeeld de laatste recessie in 2008. Deze ontstond namelijk uit een crisis in de financiële sector waarbij banken gered moesten worden. Een simpele recessie is ‘eenvoudiger’ op te lossen, door fiscale en/of monetaire stimulering door overheden en/of centrale banken.

Wat is het effect van een recessie?

Het kan je helpen om te weten hoe markten reageren op een recessie. Van Lanschot analyseerde hoe aandelenmarkten rendeerden 12 maanden voor de start van een recessie en hoe ze zich 12 maanden na de start van een crisis hebben ontwikkeld. Hiervoor werden 11 recessiescenario’s in de Verenigde Staten vanaf de Tweede Wereldoorlog tot heden onderzocht. Iedere recessie kende z’n eigen dynamiek en karakter. Maar gemiddeld genomen concluderen we dat in 6 maanden voor de start van een recessie de aandelenmarkt (S&P 500) 9,2% in koers daalt. Wat ook blijkt, is dat in de 12 maanden na de start van de recessie aandelen ook weer gemiddeld 9,5% stijgen.

Een recessie als in 2008 kende naast de economische neergang andere crisiselementen waardoor aandelenmarkten langer tijd nodig hadden om te herstellen dan de gebruikelijke 12 maanden. Uiteindelijk kwam die opleving krachtig tevoorschijn. Als een recessie niet veel meer inhoudt dan een kortstondige, beperkte economische krimp dan is het geschetste scenario meer waarschijnlijk.

Valkuil voor beleggers

Beleggingen verkopen op het moment dat aandelenmarkten fors in waarde dalen omdat een recessie eraan lijkt te komen, is een veel voorkomende valkuil voor beleggers. Het verlies is dan al gedeeltelijk of geheel opgelopen. Het is begrijpelijk als je je zorgen maakt om verlies, maar paniek is een meestal een slechte raadgever. Het onderzoek van Van Lanschot leert dat de koersen zich relatief snel herstellen na een simpele recessie. Wanneer een uitgestapte belegger niet op tijd instapt, mist hij dat koersherstel.

Mocht er volgend jaar een recessie komen, dan betekent dat niet per se het einde van de opgaande aandelenkoersen. Het onderzoek laat zien dat aandelenmarkten na een neergang, kort na de start van de ‘reguliere’ recessie, weer herstellen. Houd daarom vast aan je beleggingsstrategie voor de lange termijn en laat je niet leiden door de waan van de dag. Vermogensbeheer is een langetermijnactiviteit. Kijk verder vooruit dan alleen naar de komende maanden. Belegd blijven is in de meeste recessies de beste oplossing.

Introductiepakket Evi Pensioen

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Pensioen. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagMaak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Wim

Introductiepakket Evi Go

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Go. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi Beheer

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Beheer. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi4Kids

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi4Kids. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagHaalbaarheidstool

Wat kan Evi Beheer u opleveren?

Stap {{activeStepLabel}} van {{flow.totalSteps}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(retirement.yearsUntil) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze

U kunt maximaal 1 jaar eerder stoppen met werken.

{{flow.steps[flow.activeStep].question3}}

{{earlyRetirementDurationHeading}}

De berekening:

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(targetYear.chosenDuration) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze {{ riskLabel(chosenRiskProfile - 1).title }}
  • Totale inleg
  • Doelbedrag
  • Verwachte opbrengst
Wim

Wilt u uw uitkomsten bespreken?

Heeft u een vraag over de uitkomst van uw plan om eerder te stoppen met werken? Maak dan een afspraak met Wim of één van onze andere beleggingscoaches. Zij helpen u graag op weg.

{{appointmentFormVisible ? "Verberg maak een afspraak" : "Maak een afspraak"}}

Let op: het werkelijk rendement is afhankelijk van de prestaties van het Evi Fonds dat u kiest. Het eindbedrag kan lager maar ook hoger uitvallen dan verwacht.

In bovenstaande scenariografiek ziet u hoe uw belegd vermogen zich in de toekomst kan ontwikkelen. Hierbij wordt de verwachte ontwikkeling van uw vermogen zichtbaar gemaakt op basis van duizend mogelijke economische scenario’s. In de getoonde vermogensontwikkelingen is rekening gehouden met de kosten die door Evi en de Evi Fondsen in rekening gebracht worden. Prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

De lijnen in de grafiek zijn een weergave van verschillende scenario’s. De paarse lijn geeft aan hoe het vermogen zal ontwikkelen wanneer het rendement uitkomt zoals wij dat verwachten. De groene en rode lijn weerspiegelen de mogelijke waardeontwikkelingen bij respectievelijk heel gunstige- en heel ongunstige marktontwikkelingen. Aan de verwachte resultaten ligt een waarschijnlijkheid ten grondslag. Dat betekent dat er 5% kans is op een nog beter scenario dan het goede scenario en er is 5% kans op een nog slechter scenario dan het weergegeven slechte scenario. In de getoonde vermogensontwikkeling is rekening gehouden met de volgende kosten op jaarbasis: zeer defensief 0,67%, defensief 0,74%, neutraal 0,79%, offensief 0,84%, zeer offensief 0,89%. Informatie over de aard en risico’s van beleggen in fondsen vindt u in de Afspraken Evi Beheer

{{readMoreVisible ? "Lees minder" : "Lees meer"}}

Maak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Ton

34.232.62.64