Wat te doen bij tussentijdse beursschommelingen?

Wat te doen bij tussentijdse beursschommelingen?

Na het uitstekende beleggingsjaar 2021 deden de aandelenbeurzen in januari een stap terug. Wat is hiervan de oorzaak, kunnen we dit vaker verwachten en welke rol speelt de hogere inflatie? We vroegen het hoofdeconoom Luc Aben.

Waardoor daalden de beurzen in januari?

Er zijn twee belangrijke redenen: de situatie in Oekraïne en de draai die de Amerikaanse centrale bank (de Fed) heeft gemaakt; van een ruim geldbeleid om de economie te ondersteunen tijdens de pandemie, naar een strakker geldbeleid om de inflatie te bestrijden.

Oekraïne
Geo-politieke spanningen leiden vaak tot nervositeit op markten. Doorgaans is dit effect echter van korte duur en dus geen reden om hier als belegger direct onrustig van te worden. In het geval van Oekraïne is het belangrijkste zorgpunt de energieprijs: wat als Rusland de gaskraan dichtdraait? Dit risico lijkt echter niet zo heel groot; Rusland is altijd gas en olie blijven leveren en heeft er op lange termijn veel belang bij om bekend te blijven staan als betrouwbare leverancier.

Amerikaanse centrale bank
De Fed gaat dit jaar de beleidsrente verhogen en de kwantitatieve verruiming (opkoopprogramma’s van obligaties) stopzetten. Enerzijds vanuit de overtuiging dat de Amerikaanse economie geen grootscheepse monetaire ondersteuning meer nodig heeft. Anderzijds om met een hogere rente de economie wat te laten afkoelen en de inflatie te laten dalen.

De markten reageerden hier negatief op, maar veren inmiddels weer wat terug. De duidelijke visie die de Fed nu heeft afgegeven, maakt dat beleggers geen nieuwe verrassingen verwachten ten aanzien van het rentebeleid. Ook konden koersen weer wat herstellen doordat de vooruitzichten voor de economie en de bedrijfswinsten goed blijven. Deze factoren wegen op de langere termijn zwaar door in de stand van financiële markten.

Zijn dit soort dalingen normaal?

Ja. Elk jaar doet zich wel zo’n correctie voor en toch sluiten beurzen het jaar meestal positief af. Doordat de economie, consumenten en producenten zich aanpassen aan de veranderende realiteit. Soms herstellen markten zich snel, soms duurt het iets langer.

Daarnaast is het natuurlijk niet helemaal correct om beursschommelingen of rendementen per kalenderjaar te bekijken, zoals we net deden. Beleggen doet u immers niet voor een jaar, maar voor de langere termijn. Een jaar is niks in het licht van een economie die nou eenmaal schommelt en bedrijfswinsten die uiteindelijk groeien. Dat is een proces dat over de jaren heen loopt.

Wat doet inflatie met de beurskoersen?

Aandelen bieden een van de beste beschermingen tegen inflatie. De inflatie loopt immers op als de economie het goed doet. En dus ook de bedrijfswinsten. Het zijn die bedrijfswinsten die uiteindelijk de aandelenkoers bepalen.

Als de inflatie té snel of té hoog oploopt, grijpt de centrale bank in met renteverhogingen. Aandelen kunnen hier tijdelijk hinder van ondervinden. Bijvoorbeeld doordat ook financieringskosten van ondernemingen oplopen. Maar uiteindelijk vindt de economie een nieuw evenwicht en kan de rust op financiële markten terugkeren.

Kunnen we beurscorrecties voorspellen?

Niet exact natuurlijk, maar in het leven van een belegger zijn tussentijdse beurscorrecties een zekerheid. Het moment en de mate waarin geven onzekerheid. Dat is begrijpelijk maar we moeten het belang van beurscorrecties ook relativeren. Uiteindelijk groeien de economie en bedrijfswinsten.

Wij staan voor u klaar

Beleggen is en blijft voor de lange termijn. Het is daarom belangrijk om tussentijds het hoofd koel te houden en u niet laten leiden door de waan van de dag. Houdt uw blik gericht op het einddoel, en twijfelt u? Neem contact op met één van onze beleggingscoaches. Zij staan voor u klaar.

Introductiepakket Evi Pensioen

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Pensioen. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagMaak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Wim

Introductiepakket Evi Go

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Go. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi Beheer

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Beheer. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi4Kids

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi4Kids. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagHaalbaarheidstool

Wat kan Evi Beheer u opleveren?

Stap {{activeStepLabel}} van {{flow.totalSteps}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(retirement.yearsUntil) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze

U kunt maximaal 1 jaar eerder stoppen met werken.

{{flow.steps[flow.activeStep].question3}}

{{earlyRetirementDurationHeading}}

De berekening:

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(targetYear.chosenDuration) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze {{ riskLabel(chosenRiskProfile - 1).title }}
  • Totale inleg
  • Doelbedrag
  • Verwachte opbrengst
Wim

Wilt u uw uitkomsten bespreken?

Heeft u een vraag over de uitkomst van uw plan om eerder te stoppen met werken? Maak dan een afspraak met Wim of één van onze andere beleggingscoaches. Zij helpen u graag op weg.

{{appointmentFormVisible ? "Verberg maak een afspraak" : "Maak een afspraak"}}

Let op: het werkelijk rendement is afhankelijk van de prestaties van het Evi Fonds dat u kiest. Het eindbedrag kan lager maar ook hoger uitvallen dan verwacht.

In bovenstaande scenariografiek ziet u hoe uw belegd vermogen zich in de toekomst kan ontwikkelen. Hierbij wordt de verwachte ontwikkeling van uw vermogen zichtbaar gemaakt op basis van duizend mogelijke economische scenario’s. In de getoonde vermogensontwikkelingen is rekening gehouden met de kosten die door Evi en de Evi Fondsen in rekening gebracht worden. Prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

De lijnen in de grafiek zijn een weergave van verschillende scenario’s. De paarse lijn geeft aan hoe het vermogen zal ontwikkelen wanneer het rendement uitkomt zoals wij dat verwachten. De groene en rode lijn weerspiegelen de mogelijke waardeontwikkelingen bij respectievelijk heel gunstige- en heel ongunstige marktontwikkelingen. Aan de verwachte resultaten ligt een waarschijnlijkheid ten grondslag. Dat betekent dat er 5% kans is op een nog beter scenario dan het goede scenario en er is 5% kans op een nog slechter scenario dan het weergegeven slechte scenario. In de getoonde vermogensontwikkeling is rekening gehouden met de volgende kosten op jaarbasis: zeer defensief 0,67%, defensief 0,74%, neutraal 0,79%, offensief 0,84%, zeer offensief 0,89%. Informatie over de aard en risico’s van beleggen in fondsen vindt u in de Afspraken Evi Beheer

{{readMoreVisible ? "Lees minder" : "Lees meer"}}

Maak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Ton

34.232.62.64