6 belastingtips voor 2019 voor particulieren

Belastingtips

Vanaf 1 maart 2019 kan iedereen belastingaangifte doen over 2018. Evi geeft je 6 belastingtips voor je belastingaangifte van 2018 én van 2019.

Tips voor je belastingaangifte over 2018

Drie tips: aftrekken, middelen en belastingrente voorkomen.

Tip 1: aftrekken

De belastingaangifte die de Belastingdienst voor je klaar zet, is waarschijnlijk al voor een groot deel ingevuld met gegevens die de Belastingdienst al van je weet. Dat is handig want dan hoef je zelf minder in te vullen. Maar let op: de Belastingdienst vult niet alles in. Met name de aftrekposten (uitgaven die je kunt aftrekken van je inkomen waardoor de te betalen inkomstenbelasting lager uitvalt) zijn meestal niet ingevuld. Controleer dus goed of je nog aftrekposten hebt en vul deze in.

Lees ons blog als je meer wilt weten over aftrekposten bij belastingaangifte.

Tip 2: middelen

Heb je de afgelopen jaren het ene jaar meer verdiend dan het andere jaar? Bijvoorbeeld omdat je minder bent gaan werken, een ontslagvergoeding hebt ontvangen of onbetaald verlof hebt opgenomen? Dan kan je belasting middelen best wat geld opleveren.

Middelen betekent dat dat je inkomen over 3 jaren gelijk trekt. Dat kan betekenen dat je over één of meerdere van de jaren belasting terugkrijgt. Is het bedrag wat je door te middelen terugkrijgt van de Belastingdienst hoger dan € 545? Dan krijg je dat netjes uitgekeerd.

Lees ons blog als je meer wilt weten over belasting middelen.

Tip 3: belastingrente voorkomen

Op je spaarrekening ontvang je waarschijnlijk amper rente, maar de belastingrente is in 2019 nog altijd erg hoog: voor particulieren (of zzp’ers/eenmanszaken) 4%. Deze belastingrente hoef je niet te betalen als je over 2018 aangifte doet vóór 1 mei 2019. Ben je te laat, al is het één dag? Dan gaat de klok tikken.

De Belastingdienst mag tot maximaal 19 weken na ontvangst van de belastingaangifte belastingrente opleggen. Kan de aangifte niet zonder wijzigingen overgenomen worden door de belastingdienst? Dan tellen ze door tot 6 weken na de datum op de aanslag. Bij een aanslag van € 10.000 is dat dik € 200 aan belastingrente.

Als jij (of je accountant) structureel uitstel van aangifte aanvraagt, en je krijgt flinke aanslagen, gaat dat aardig oplopen. Ook een voorlopige aanslag die te laag blijkt, betekent rente betalen. En heb je teveel betaald? Helaas, dan ontvang je over de periode die je moet wachten tot de Belastingdienst je terugbetaalt geen rente van de Belastingdienst.

Lees meer over belastingrente op de website van de Belastingdienst.

Tips voor je belastingaangifte over 2019

Drie tips: groen beleggen, aanvullend pensioeninkomen opbouwen en familiebank worden.

Tip 4: groen beleggen

Voor groene beleggingen krijg je in Nederland vrijstelling. En een flinke ook. In 2018 mocht je maximaal € 57.845 aan groene beleggingen hebben zonder daar belasting over te betalen. Voor 2019 zijn die bedragen verhoogd en hoef je bij je belastingaangifte over 2019 over € 58.540 aan groene beleggingen geen belasting te betalen. Per persoon. Dus heb je een fiscale partner? Dan geldt het dubbele bedrag. Best de moeite waard om mee te beginnen dus. Minder belasting betalen én wat goeds doen voor het milieu.

Tip 5: aanvullend pensioeninkomen opbouwen

Wil je vermogen opbouwen voor aanvullend inkomen tijdens je pensioen? Dan kan je dat doen door een lijfrenteproduct op eigen naam af te sluiten (bijvoorbeeld een lijfrenteverzekering of een bancaire lijfrente). Het vermogen wat je dit jaar inlegt in zo’n product mag je onder bepaalde voorwaarden volgend jaar bij je belastingaangifte aftrekken van je belastbare inkomen, waardoor je daarover minder belasting betaalt. Hoeveel je mag aftrekken hangt af van je jaarruimte en reserveringsruimte.

Tip 6: familiebank worden

Wil je zoon of dochter dit jaar een huis kopen? En heb jij genoeg vermogen om hem of haar het geld daarvoor te lenen? Dan kan de familiebank-constructie financieel interessant zijn om het bedrag wat je vanaf volgend jaar aan vermogensbelasting moet betalen te drukken.

Bij een familiebank ontvang jij (als bank) rente over het geld wat je uitleent. En die rente is voor je kind gewoon aftrekbaar. Let op: de gehanteerde rente moet wel redelijk zijn. De rechter oordeelde in 2018 dat een vader zijn zoon geen 9% rente mocht rekenen. Hoeveel je maximaal mag rekenen hangt samen met het risico dat je loopt.

Je kunt als ouder ook besluiten om je kind de rente te schenken. In 2019 mag je je kind € 5.427 belastingvrij schenken. En als je kind tussen de 18 en 40 jaar is zelfs eenmalig € 26.040. Let op: schenk de rente nooit direct na betaling terug. Dan kan de Belastingdienst dit afwijzen. Doe het bijvoorbeeld aan het einde van het jaar, bijvoorbeeld als kerstcadeau.

Introductiepakket Evi Pensioen

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Pensioen. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagMaak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Wim

Introductiepakket Evi Go

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Go. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi Beheer

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Beheer. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi4Kids

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi4Kids. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagHaalbaarheidstool

Wat kan Evi Beheer u opleveren?

Stap {{activeStepLabel}} van {{flow.totalSteps}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(retirement.yearsUntil) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze

U kunt maximaal 1 jaar eerder stoppen met werken.

{{flow.steps[flow.activeStep].question3}}

{{earlyRetirementDurationHeading}}

De berekening:

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(targetYear.chosenDuration) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze {{ riskLabel(chosenRiskProfile - 1).title }}
  • Totale inleg
  • Doelbedrag
  • Verwachte opbrengst
Wim

Wilt u uw uitkomsten bespreken?

Heeft u een vraag over de uitkomst van uw plan om eerder te stoppen met werken? Maak dan een afspraak met Wim of één van onze andere beleggingscoaches. Zij helpen u graag op weg.

{{appointmentFormVisible ? "Verberg maak een afspraak" : "Maak een afspraak"}}

Let op: het werkelijk rendement is afhankelijk van de prestaties van het Evi Fonds dat u kiest. Het eindbedrag kan lager maar ook hoger uitvallen dan verwacht.

In bovenstaande scenariografiek ziet u hoe uw belegd vermogen zich in de toekomst kan ontwikkelen. Hierbij wordt de verwachte ontwikkeling van uw vermogen zichtbaar gemaakt op basis van duizend mogelijke economische scenario’s. In de getoonde vermogensontwikkelingen is rekening gehouden met de kosten die door Evi en de Evi Fondsen in rekening gebracht worden. Prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

De lijnen in de grafiek zijn een weergave van verschillende scenario’s. De paarse lijn geeft aan hoe het vermogen zal ontwikkelen wanneer het rendement uitkomt zoals wij dat verwachten. De groene en rode lijn weerspiegelen de mogelijke waardeontwikkelingen bij respectievelijk heel gunstige- en heel ongunstige marktontwikkelingen. Aan de verwachte resultaten ligt een waarschijnlijkheid ten grondslag. Dat betekent dat er 5% kans is op een nog beter scenario dan het goede scenario en er is 5% kans op een nog slechter scenario dan het weergegeven slechte scenario. In de getoonde vermogensontwikkeling is rekening gehouden met de volgende kosten op jaarbasis: zeer defensief 0,67%, defensief 0,74%, neutraal 0,79%, offensief 0,84%, zeer offensief 0,89%. Informatie over de aard en risico’s van beleggen in fondsen vindt u in de Afspraken Evi Beheer

{{readMoreVisible ? "Lees minder" : "Lees meer"}}

Maak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Ton

44.200.82.149