Zo studeert je kind leningvrij

Zonder leningen studeren? Zo maak je het voor je kind mogelijk

Oud-student en miljardair Robert F. Smith kondigde eind mei in zijn speech voor afgestudeerden van het Amerikaanse Morehouse College een bijzondere schenking aan. Hij betaalde voor ieder van de afgestudeerden hun studielening af. Een bijzonder gebaar dat veel ouders aanspreekt.

Leningvrije studietijd

Gelukkig hoef je geen miljardair te zijn om je kind financieel te helpen bij zijn of haar studie. Door tijdig een plan te maken kun je je kind straks ook verrassen met een studie zonder schulden. Zo’n plan start met het bepalen van de kosten. De totale kosten van een studie van 4 jaar is gemiddeld € 45.000, berekende het Nibud.

Bereken je plan

Uitgaande van een gemiddeld rendement van 4,5% moet je maandelijks € 136 opzij leggen vanaf de geboorte van je kind tot de achttiende verjaardag om dat bedrag bij elkaar te krijgen. Misschien heb je zelfs al spaargeld voor een snelle start. Met een eerste inleg van € 5.000 is er € 103 per maand nodig om je kind financieel te helpen bij de studie. Wil je zelf berekenen hoe je je doelvermogen kunt behalen? Gebruik Evi’s Vermogensgroei-tool.

Jij bepaalt hoeveel

Heb je al kinderen en moet je nog beginnen? Geen probleem! Is je zoon of dochter al 8 jaar? Dan is er circa € 300 per maand nodig om de volledige studiekosten te kunnen voldoen, uitgaande van een rendement van 4,5%. Oftewel: hoe eerder je start, hoe minder je hoeft in te leggen. Natuurlijk kun je ook alleen vermogen opbouwen voor het collegegeld en de gemiddelde kamerhuur. Samen is dit circa € 29.000 voor een volledige vierjarige studie, volgens het Nibud. Die studiepot bouw je in 10 jaar op door € 192 per maand opzij te zetten tegen het eerdergenoemde rendement. Je kind kan dan met een bijbaantje de overige kosten zoals boeken betalen.

Let op de schenkbelasting

De gulle miljardair Smith betaalde niet alleen de studiekosten van de studenten. Hij nam ook de verschuldigde schenkbelasting voor zijn rekening. In de Verenigde Staten betaalt in de regel de gever de belasting, in Nederland is dat de ontvanger. Denk daarom bij de opbouw van een studiepot voor je kind al na over eventuele fiscale consequenties. De Belastingdienst ziet geld dat je aan je kinderen geeft als een schenking. Gelukkig zijn er diverse vrijstellingen. Als ouder mag je elk jaar een bedrag belastingvrij schenken aan je kind. In 2019 is dit € 5.428 per kind per jaar. Daarnaast zijn er diverse eenmalige vrijstellingen. Zo mag je eenmalig je kind € 26.040 schenken (bedrag 2019).

Vrijstelling voor dure studie

Voor dure studies er een aanvullende vrijstelling. Sinds een aantal jaar mag je je kind eenmalig een groter bedrag belastingvrij schenken voor het betalen van een studie. Het moet gaan om een studie die minimaal € 20.000 per jaar kost, exclusief levensonderhoud. Houd rekening met de voorwaarden van de vrijstelling. Het is natuurlijk altijd de vraag of de huidige vrijstellingen nog beschikbaar zijn zodra je kind gaat studeren. Maak daarom tot die tijd in ieder geval gebruik van de algemene vrijstelling. Jaarlijks wordt de hoogte hiervan aangepast aan onder andere de inflatie.

Bijdrage grootouders 

Misschien willen grootouders ook een bijdrage leveren aan de studie van de kleinkinderen. Voor hen geldt ook een vrijstelling. Per jaar mogen zij maximaal € 2.173 belastingvrij schenken (2019). Dat geldt voor zowel de grootouders aan vaders kant als aan moeders kant. Ook kunnen grootouders beleggen voor hun minderjarige kleinkind via Evi4Kids. Hiervoor is wel toestemming nodig van de ouder. Indien je je kleinkind geld wilt schenken op de Evi4Kids-beleggingsrekening, kun je dit storten via de ouder.

Pas je plan onderweg aan

De opbouw van de studiepot is er een van de lange adem. Bereid je daarom nu al voor op veranderingen gedurende je plan. Misschien kun je na een tijdje maandelijks meer opzijzetten of juist even wat minder. Grote kans ook dat de financiële markten over deze periode wisselende resultaten laten zien. Geen reden tot zorg, door maandelijks in te leggen spreid je het risico. Zo bouw je ongemerkt aan een waardevolle verrassing voor je kind; een schuldenvrij diploma.

Introductiepakket Evi Pensioen

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Pensioen. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagMaak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Wim

Introductiepakket Evi Go

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Go. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi Beheer

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Beheer. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi4Kids

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi4Kids. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagHaalbaarheidstool

Wat kan Evi Beheer u opleveren?

Stap {{activeStepLabel}} van {{flow.totalSteps}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(retirement.yearsUntil) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze

U kunt maximaal 1 jaar eerder stoppen met werken.

{{flow.steps[flow.activeStep].question3}}

{{earlyRetirementDurationHeading}}

De berekening:

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(targetYear.chosenDuration) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze {{ riskLabel(chosenRiskProfile - 1).title }}
  • Totale inleg
  • Doelbedrag
  • Verwachte opbrengst
Wim

Wilt u uw uitkomsten bespreken?

Heeft u een vraag over de uitkomst van uw plan om eerder te stoppen met werken? Maak dan een afspraak met Wim of één van onze andere beleggingscoaches. Zij helpen u graag op weg.

{{appointmentFormVisible ? "Verberg maak een afspraak" : "Maak een afspraak"}}

Let op: het werkelijk rendement is afhankelijk van de prestaties van het Evi Fonds dat u kiest. Het eindbedrag kan lager maar ook hoger uitvallen dan verwacht.

In bovenstaande scenariografiek ziet u hoe uw belegd vermogen zich in de toekomst kan ontwikkelen. Hierbij wordt de verwachte ontwikkeling van uw vermogen zichtbaar gemaakt op basis van duizend mogelijke economische scenario’s. In de getoonde vermogensontwikkelingen is rekening gehouden met de kosten die door Evi en de Evi Fondsen in rekening gebracht worden. Prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

De lijnen in de grafiek zijn een weergave van verschillende scenario’s. De paarse lijn geeft aan hoe het vermogen zal ontwikkelen wanneer het rendement uitkomt zoals wij dat verwachten. De groene en rode lijn weerspiegelen de mogelijke waardeontwikkelingen bij respectievelijk heel gunstige- en heel ongunstige marktontwikkelingen. Aan de verwachte resultaten ligt een waarschijnlijkheid ten grondslag. Dat betekent dat er 5% kans is op een nog beter scenario dan het goede scenario en er is 5% kans op een nog slechter scenario dan het weergegeven slechte scenario. In de getoonde vermogensontwikkeling is rekening gehouden met de volgende kosten op jaarbasis: zeer defensief 0,67%, defensief 0,74%, neutraal 0,79%, offensief 0,84%, zeer offensief 0,89%. Informatie over de aard en risico’s van beleggen in fondsen vindt u in de Afspraken Evi Beheer

{{readMoreVisible ? "Lees minder" : "Lees meer"}}

Maak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Ton

34.232.62.64