Je eigen dekkingsgraad versterken voor een goed pensioen

Een goed pensioen? versterk je eigen dekkingsgraad

De problemen rond de dekkingsgraad van pensioenfondsen zijn dagelijks in het nieuws. Weet jij wat dit betekent en welk effect het heeft op jouw inkomen voor later? Evi weet waar je op moet letten en legt uit hoe je zelf een goed pensioen regelt. 

De dekkingsgraad van jouw pensioenfonds

In het nieuws hoor je waarschijnlijk regelmatig informatie over de dekkingsgraad van je pensioenfonds. Een percentage om in de gaten te houden. Het zegt namelijk iets over de financiële gezondheid van je pensioenfonds. Het geeft aan of het pensioenfonds waar jij je pensioen opbouwt kan voldoen aan de financiële verplichtingen. Met andere woorden, zijn de financiële reserves van het fonds voldoende om de pensioenen uit te betalen? Niet alleen het pensioen van de huidige gepensioneerden, maar ook jouw pensioen over tien of twintig of dertig jaar.

Hoe wordt de dekkingsgraad berekend?

De dekkingsgraad van je pensioenfonds is dus iets om in de gaten te houden, maar hoe wordt dit getal berekend? De dekkingsgraad is de waarde van alle bezittingen (bijvoorbeeld aandelen, obligaties en vastgoed) gedeeld door de waarde van alle toekomstige pensioenverplichtingen. Uitgedrukt in een percentage. Misschien heeft jouw fonds op het moment een dekkingsgraad van 98 procent. Of 110 procent. Maar wat is nu genoeg?

Toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) verwacht van pensioenfondsen een dekkingsgraad boven de 105 procent. Dan is er naar verwachting genoeg geld om de beloofde pensioenen uit te keren. Plus een buffer om kleine tegenslagen op te vangen. Tijdens uitzonderlijke periodes – zoals de coronacrisis – kan DNB de eisen aan pensioenfondsen versoepelen.

Bij een dekkingsgraad van 110 procent of hoger mag het pensioenfonds ook de pensioenuitkeringen indexeren. Dan is er ruimte om je pensioenuitkeringen mee te laten stijgen met de inflatie. Op lange termijn daalt namelijk de koopkracht van je geld door inflatie. Indexatie zorgt ervoor dat de pensioenuitkeringen waardevaster zijn.

In het pensioenakkoord zijn nieuwe afspraken gemaakt over het pensioenstelsel. De pensioenaanspraken uit het huidige stelsel worden straks losgelaten, de noodzaak van de dekkingsgraad vervalt hierdoor op termijn. Voorlopig is het nog niet zover. De verwachting is dat dit nieuwe pensioenakkoord gaat gelden vanaf 1 januari 2022. In de tussentijd is het goed om de dekkingsgraad in de gaten te houden.

Tekort inlopen

Een lage dekkingsgraad wijst op een tekort. Is dit direct reden tot zorg? Om dit in te lopen moet een pensioenfonds maatregelen nemen. Bijvoorbeeld door werkgever en werknemers meer pensioenpremie te laten betalen. Of verdere indexatie te stoppen. Soms is zelfs het korten van de pensioenuitkeringen noodzakelijk. Huidige gepensioneerden ontvangen dan direct minder pensioen. Ligt je pensioendatum in de toekomst? Dan ontvang je straks mogelijk minder pensioen.

Lage rente

Goed nieuws als jouw pensioenfonds juist voldoende dekkingsgraad heeft. Maar juich niet te vroeg, dit is een momentopname. Tot aan de werkelijke pensioendatum zijn er veel factoren die jouw uiteindelijke pensioen kunnen beïnvloeden. Het is helaas minder vanzelfsprekend dan in het verleden dat je kunt rekenen op een volwaardig pensioen van je werkgever. Dat is onder andere het gevolg van de toegenomen levensverwachting, waardoor pensioenfondsen langer moeten uitkeren aan deelnemers. Ook de lage rente speelt een rol.

Het kost een pensioenfonds meer moeite om met hetzelfde risico een goed rendement te behalen. Zo schommelt de dekkingsgraad van het grootste pensioenfonds van ons land, het ABP, de afgelopen 10 jaar tussen de 90% en 105%, waardoor pensioenen niet tot nauwelijks geïndexeerd zijn. Het ABP heeft aangekondigd de uitkeringen volgend jaar te moeten verlagen als de situatie niet snel verbetert.

Versterk je eigen dekkingsgraad

Helaas heb je zelf geen invloed op de dekkingsgraad van jouw pensioenfonds. Wel kun je het heft in eigen handen nemen en je eigen dekkingsgraad versterken. Zo zorg je ervoor dat je huidige besteedbare inkomen ook tijdens je pensioen op niveau blijft. Je kunt dit doen door vermogen op te bouwen bijvoorbeeld door te beleggen, met Evi Pensioenbeleggen. Aan de hand van je wensen bepaal je hoeveel extra pensioen je straks nodig hebt. Je berekent dit eenvoudig met de Evi Pensioentool.

Zeker als je tijdig begint met beleggen, is de kans groter dat je op termijn een aantrekkelijk aanvulling op je pensioen opbouwt dan wanneer je pas op latere leeftijd begint. Zo neem je zelf de regie en ben je niet alleen afhankelijk van een pensioenfonds voor jouw inkomen later.

3.235.60.197