Als u zelf vermogen wilt opbouwen als aanvulling op uw pensioen, dan kan dit fiscaal vriendelijk via een lijfrenterekening in box 1. De stortingen op de lijfrenterekening kunt u onder voorwaarden fiscaal aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting. Belangrijke voorwaarde is dat u een pensioentekort heeft. Het pensioentekort wordt berekend aan de hand van de jaarruimte en de reserveringsruimte. Dat bepaalt het maximale bedrag dat u mag inleggen en fiscaal kan aftrekken.

Jaarruimte in 2024

Om de jaarruimte in 2024 te berekenen, heeft u het bruto-inkomen en de eventuele pensioenopbouw (

De factor A

De factor A is het bedrag van de pensioenopbouw bij uw werkgever in een bepaald kalenderjaar. U vindt de factor A terug in uw Uniform Pensioen Overzicht (UPO). Deze ontvangt u jaarlijks van uw pensioenuitvoerder.

) van het vorige kalenderjaar nodig. Het inkomen kunt u terugvinden in de aangifte inkomstenbelasting 2023 of jaaropgave 2023. De factor A is opgenomen in het Uniform pensioenoverzicht (UPO).

De jaarruimte wordt berekend volgens de formule: (30% x premiegrondslag) -/- (6,27 x factor A).

Hierbij geldt het volgende:

  • De premiegrondslag is het bruto-inkomen minus de AOW-franchise.
  • De AOW-franchise bedraagt € 17.545 in 2024.
  • Het inkomen waarover u jaarruimte mag berekenen is maximaal € 137.800. Tot het inkomen behoren: loon, winst uit onderneming, resultaat uit overige werkzaamheden en periodieke uitkeringen.

 

U kunt uw jaaruimte eenvoudig uitrekenen met onze jaarruimtetool. Of via de uitgebreide rekentool van de Belastingdienst.

Voorbeeld

Wat is de maximale jaaruimte van iemand zonder pensioenopbouw?

30% x € 120.255 (maximum van € 137.800 minus de AOW-franchise €17.545) -/- € 0 (geen factor A) = € 36.077

Vorig jaar is de maximale jaaruimte aanzienlijk verhoogd. Mogelijk kunt u dus meer dan voorgaande jaren inleggen op een lijfrenterekening.

Reserveringsruimte in 2024

Heeft u de jaarruimte in het verleden niet gebruikt? Dan kunt u ook een reserveringsruimte hebben. De reserveringsruimte is het totaal van de ongebruikte jaarruimtes van de afgelopen 10 jaar. Deze reserveringsruimte kunt u naast de jaarruimte gebruiken. De maximale reserveringsruimte die u in 2024 kunt benutten bedraagt € 41.608.

Wanneer kunt u de lijfrentestorting aftrekken?

De inleg op de lijfrenterekening is fiscaal aftrekbaar over het jaar waarin u de storting heeft gedaan. Lijfrentestortingen die in 2024 worden gedaan, zijn dus aftrekbaar in de aangifte inkomstenbelasting 2024 (die vanaf 1 maart 2025 kan worden ingediend).

Evi Pensioenbeleggen

Heeft u nog jaarruimte of reserveringsruimte? Dan kunt u dat bedrag, of een deel daarvan, inleggen in een lijfrente, zoals Evi Pensioenbeleggen. Hiermee bouwt u zelf een aanvullend pensioen op met fiscaal voordeel.

Vragen of contact

Heeft u nog vragen? Onze specialisten staan voor u klaar. Wij geven geen (fiscaal) advies, neemt u hiervoor contact op met een (fiscaal) adviseur. Fiscale mogelijkheden en eventuele voordelen zijn afhankelijk van uw individuele omstandigheden en kunnen in de toekomst wijzigen.

Deze tekst is geschreven naar de stand van 3 juni 2024.

Wilt u ons persoonlijk spreken?

Heeft u ergens vragen over? Onze vermogenscoaches staan klaar om met u te sparren of u te begeleiden bij uw keuze.

Maak nu vrijblijvend een afspraak

Gerelateerd

Pensioen

Een lijfrente afsluiten: bij een bank of bij een verzekeraar?

Een lijfrente kan zowel worden afgesloten bij een verzekeraar als bij een bank of beleggingsinstelling. Bij een verzekeraar gaat het doorgaans om een lijfrenteverzekering. Bij een bank of beleggingsinstelling om een geblokkeerde lijfrenterekening. Beide zijn bedoeld als aanvulling op het pensioen. Toch bestaan er enkele belangrijke verschillen.

Pensioen

FOR omzetten in lijfrente kan interessant zijn voor zzp’ers

Zzp’ers konden in het verleden eenvoudig reserveren voor een oudedagsvoorziening in hun eigen onderneming. Tegenwoordig is het niet meer mogelijk om een fiscale oudedagsreserve (FOR) verder op te bouwen. Een al opgebouwde FOR blijft op de fiscale balans staan. Als u nog een FOR heeft op uw fiscale balans, kan het interessant zijn om deze te gebruiken voor een lijfrente.

Pensioen

ODV omzetten in lijfrente kan DGA’s voordelen bieden

In het verleden hadden directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) ruime mogelijkheden om een pensioenvoorziening binnen hun eigen onderneming op te bouwen. Deze mogelijkheden zijn in de afgelopen jaren ingeperkt. Het is niet langer toegestaan om verder pensioen in eigen beheer op te bouwen. Als u nog een ODV op uw balans heeft, kan het interessant zijn om deze om te zetten in een lijfrente.

3.238.121.7