Erfenis ontvangen? Dit zijn de mogelijkheden.

Erfenis aanvaarden

Als een naaste overlijdt, heeft u mogelijk recht op de erfenis, of een deel ervan. Maar welke mogelijkheden heeft u om een erfenis te aanvaarden? Om het u makkelijk te maken heeft Evi ze op een rijtje gezet.

Aantal erfenissen stijgt

Uit cijfers van het CBS blijkt dat het nagelaten vermogen nog steeds stijgt.  In 2007 bedroeg het nagelaten vermogen 4,0 miljard. In 2018 lieten ruim 152 duizend overledenen 18,6 miljard euro aan vermogen na, 1,2 miljard meer dan in 2017. Zo blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.
We laten dus steeds meer geld na aan onze erfgenamen. Maar ook andere zaken, zoals een woning, effecten, overige bezittingen, schulden of een onderneming kunnen deel uitmaken van de erfenis.

Wanneer ontvangt u een erfenis?

Als u in het testament van de overledene bent opgenomen, bent u officieel erfgenaam. Is er geen testament? Dan bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn en welk deel van de erfenis ze krijgen. In de meeste gevallen wordt de nalatenschap verdeeld tussen de overgebleven partner en de kinderen van de overledene. Iedereen krijgt dan een evenredig deel.

3 mogelijkheden als u een erfenis krijgt

Als erfgenaam kunt u kiezen uit drie mogelijkheden om met de erfenis om te gaan.

1. Erfenis zuiver aanvaarden

Als u de erfenis zuiver aanvaardt, erft u zowel de bezittingen als de schulden van de overledene. Of – als er meer erfgenamen zijn – een deel daarvan. U wordt dan eigenaar van de bezittingen en u bent tevens verantwoordelijk voor het aflossen van de schulden. Denk bijvoorbeeld aan een hypotheek op de woning die u erft of aan de kosten van de uitvaart.

Zo lang de waarde van de bezittingen hoger is dan de waarde van de schulden, is zuiver aanvaarden geen probleem. Zijn de schulden wel hoger? Overweeg dan de opties beneficiair aanvaarden of verwerpen van de erfenis.

2. Beneficiair aanvaarden erfenis

Bij beneficiair aanvaarden voert u samen met een advocaat of notaris een vereffeningsprocedure uit. Hierbij worden de schulden en bezittingen in kaart gebracht en verrekend. U krijgt alleen een deel van de erfenis als er na afbetaling van de schulden geld overblijft. U bent dan niet verantwoordelijk voor de schulden in de erfenis.

Beneficiair aanvaarden lijkt altijd verstandig, maar houd er rekening mee dat de afwikkeling van de erfenis hierdoor veel langer kan duren. Bovendien moet u meestal een advocaat of notaris inschakelen en dat brengt weer extra kosten met zich mee.

3. Erfenis verwerpen

Besluit u om de erfenis te verwerpen? Dan heeft u geen recht meer op de nalatenschap. Om te verwerpen dient u een verklaring in bij de rechtbank. Maar een erfenis verwerpen betekent ook dat u geen recht meer heeft op de persoonlijke spullen van de overledene.

Weloverwogen keuze

Wat u ook besluit, als erfgenaam is het heel belangrijk om goed na te denken over wat u met de erfenis wilt doen. Uw keuze is namelijk definitief: als u de erfenis beneficiair heeft aanvaard, kunt u later niet alsnog besluiten om de erfenis te verwerpen of zuiver te aanvaarden.

Meer weten over een erfenis ontvangen, de erfbelasting en de mogelijkheden om het geërfde vermogen te gebruiken? Met Evi's Erfeniswijzer bent u goed voorbereid om de juiste financiële keuzes te maken als u erfgenaam bent.

Introductiepakket Evi Pensioen

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Pensioen. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagMaak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Wim

Introductiepakket Evi Go

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Go. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi Beheer

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Beheer. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi4Kids

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi4Kids. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagHaalbaarheidstool

Wat kan Evi Beheer u opleveren?

Stap {{activeStepLabel}} van {{flow.totalSteps}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(retirement.yearsUntil) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze

U kunt maximaal 1 jaar eerder stoppen met werken.

{{flow.steps[flow.activeStep].question3}}

{{earlyRetirementDurationHeading}}

De berekening:

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(targetYear.chosenDuration) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze {{ riskLabel(chosenRiskProfile - 1).title }}
  • Totale inleg
  • Doelbedrag
  • Verwachte opbrengst
Wim

Wilt u uw uitkomsten bespreken?

Heeft u een vraag over de uitkomst van uw plan om eerder te stoppen met werken? Maak dan een afspraak met Wim of één van onze andere beleggingscoaches. Zij helpen u graag op weg.

{{appointmentFormVisible ? "Verberg maak een afspraak" : "Maak een afspraak"}}

Let op: het werkelijk rendement is afhankelijk van de prestaties van het Evi Fonds dat u kiest. Het eindbedrag kan lager maar ook hoger uitvallen dan verwacht.

In bovenstaande scenariografiek ziet u hoe uw belegd vermogen zich in de toekomst kan ontwikkelen. Hierbij wordt de verwachte ontwikkeling van uw vermogen zichtbaar gemaakt op basis van duizend mogelijke economische scenario’s. In de getoonde vermogensontwikkelingen is rekening gehouden met de kosten die door Evi en de Evi Fondsen in rekening gebracht worden. Prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

De lijnen in de grafiek zijn een weergave van verschillende scenario’s. De paarse lijn geeft aan hoe het vermogen zal ontwikkelen wanneer het rendement uitkomt zoals wij dat verwachten. De groene en rode lijn weerspiegelen de mogelijke waardeontwikkelingen bij respectievelijk heel gunstige- en heel ongunstige marktontwikkelingen. Aan de verwachte resultaten ligt een waarschijnlijkheid ten grondslag. Dat betekent dat er 5% kans is op een nog beter scenario dan het goede scenario en er is 5% kans op een nog slechter scenario dan het weergegeven slechte scenario. In de getoonde vermogensontwikkeling is rekening gehouden met de volgende kosten op jaarbasis: zeer defensief 0,67%, defensief 0,74%, neutraal 0,79%, offensief 0,84%, zeer offensief 0,89%. Informatie over de aard en risico’s van beleggen in fondsen vindt u in de Afspraken Evi Beheer

{{readMoreVisible ? "Lees minder" : "Lees meer"}}

Maak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Ton

34.239.152.207