Erfenis ontvangen? Dit zijn de mogelijkheden.

Erfenis aanvaarden

Als een naaste overlijdt, heeft u mogelijk recht op de erfenis, of een deel ervan. Maar welke mogelijkheden heeft u om een erfenis te aanvaarden? Om het u makkelijk te maken heeft Evi ze op een rijtje gezet.

Aantal erfenissen stijgt

Uit cijfers van het CBS blijkt dat het nagelaten vermogen nog steeds stijgt.  In 2007 bedroeg het nagelaten vermogen 4,0 miljard. In 2018 lieten ruim 152 duizend overledenen 18,6 miljard euro aan vermogen na, 1,2 miljard meer dan in 2017. Zo blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.
We laten dus steeds meer geld na aan onze erfgenamen. Maar ook andere zaken, zoals een woning, effecten, overige bezittingen, schulden of een onderneming kunnen deel uitmaken van de erfenis.

Wanneer ontvangt u een erfenis?

Als u in het testament van de overledene bent opgenomen, bent u officieel erfgenaam. Is er geen testament? Dan bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn en welk deel van de erfenis ze krijgen. In de meeste gevallen wordt de nalatenschap verdeeld tussen de overgebleven partner en de kinderen van de overledene. Iedereen krijgt dan een evenredig deel.

3 mogelijkheden als u een erfenis krijgt

Als erfgenaam kunt u kiezen uit drie mogelijkheden om met de erfenis om te gaan.

1. Erfenis zuiver aanvaarden

Als u de erfenis zuiver aanvaardt, erft u zowel de bezittingen als de schulden van de overledene. Of – als er meer erfgenamen zijn – een deel daarvan. U wordt dan eigenaar van de bezittingen en u bent tevens verantwoordelijk voor het aflossen van de schulden. Denk bijvoorbeeld aan een hypotheek op de woning die u erft of aan de kosten van de uitvaart.

Zo lang de waarde van de bezittingen hoger is dan de waarde van de schulden, is zuiver aanvaarden geen probleem. Zijn de schulden wel hoger? Overweeg dan de opties beneficiair aanvaarden of verwerpen van de erfenis.

2. Beneficiair aanvaarden erfenis

Bij beneficiair aanvaarden voert u samen met een advocaat of notaris een vereffeningsprocedure uit. Hierbij worden de schulden en bezittingen in kaart gebracht en verrekend. U krijgt alleen een deel van de erfenis als er na afbetaling van de schulden geld overblijft. U bent dan niet verantwoordelijk voor de schulden in de erfenis.

Beneficiair aanvaarden lijkt altijd verstandig, maar houd er rekening mee dat de afwikkeling van de erfenis hierdoor veel langer kan duren. Bovendien moet u meestal een advocaat of notaris inschakelen en dat brengt weer extra kosten met zich mee.

3. Erfenis verwerpen

Besluit u om de erfenis te verwerpen? Dan heeft u geen recht meer op de nalatenschap. Om te verwerpen dient u een verklaring in bij de rechtbank. Maar een erfenis verwerpen betekent ook dat u geen recht meer heeft op de persoonlijke spullen van de overledene.

Weloverwogen keuze

Wat u ook besluit, als erfgenaam is het heel belangrijk om goed na te denken over wat u met de erfenis wilt doen. Uw keuze is namelijk definitief: als u de erfenis beneficiair heeft aanvaard, kunt u later niet alsnog besluiten om de erfenis te verwerpen of zuiver te aanvaarden.

Meer weten over een erfenis ontvangen, de erfbelasting en de mogelijkheden om het geërfde vermogen te gebruiken? Met Evi's Erfeniswijzer bent u goed voorbereid om de juiste financiële keuzes te maken als u erfgenaam bent.

3.238.121.7