Schenken aan uw kind

Schenken aan een kind

Schenken aan uw kind is in veel gevallen voordeliger bij leven dan na overlijden. Veel ouders schenken door geld op een spaarrekening te storten. Maar u kunt ook schenken door te beleggen. Dat is voor uw kinderen vaak voordeliger. Evi legt uit hoe dit zit.

Als u na overlijden geld wilt nalaten moeten uw kinderen en kleinkinderen daar behoorlijk veel erfbelasting over betalen. Tot wel 36%. Echt zonde om zoveel van uw vermogen naar de Belastingdienst te laten gaan. U heeft er tenslotte hard voor gewerkt en bovendien heeft u er al belasting over betaald.
Om deze erfbelasting na overlijden te voorkomen, maakt u gebruik van de jaarlijkse vrijstelling van maximaal €6.035 in 2023. Hiermee kunt u beetje bij beetje, een flink bedrag belastingvrij overdragen aan uw kind.

Eenmalig belastingvrij schenken

Naast de jaarlijkse vrijstelling kunt u ook eenmalig belastingvrij schenken. De voorwaarde is wel dat uw kind tussen de 18 en 40 jaar is. In 2023 kunt u tot € 28.947 aan uw meerderjarige kind schenken.

Andere opties

Er zijn ook andere manieren om belastingvrij geld te schenken aan uw kind. Als de schenking voor de aankoop of verbouwing van een koophuis wordt gebruikt, betaalt uw kind over een bedrag tot €28.947 geen schenkbelasting. Ook bij een dure studie mag u eenmalig belastingvrij een grote schenking doen. Natuurlijk zijn hier voorwaarden aan verbonden, die kunt u nalezen op de website van de Belastingdienst.

Sparen of beleggen

Als u geld opzij wilt zetten voor uw kinderen of kleinkinderen kunt u kiezen om een bedrag te sparen of juist om een bedrag te beleggen. Wat is wijsheid? Op onze sparen of beleggen-pagina hebben we de voor- en nadelen van beide opties voor u op een rijtje gezet.

De meest gebruikte manier om te schenken is door simpelweg geld over te maken naar de spaarrekening van het kind. Maar de spaarrente staat nu historisch laag en is zelfs lager dan de inflatie. Hierdoor wordt de schenking op een spaarrekening vanzelf minder waard. Overweeg daarom ook de mogelijkheid om te schenken op een beleggingsrekening. Aan beleggen zijn wel risico’s verbonden, u kunt een deel van uw inleg verliezen. Daar staat tegenover dat bij beleggingen de kans groot is dat het rendement op lange termijn hoger uitvalt dan de spaarrente. Zo kan schenken door te beleggen veel interessanter zijn.

Beleggen voor uw minderjarig kind

Wilt u een schenking doen aan uw kind? Dan kan dit door te schenken aan uw kind met Evi4Kids, een beleggingsdienstverlening voor ouders die willen schenken aan een minderjarig kind door te beleggen. De rekening komt bij het afsluiten direct op naam van uw kind te staan. Vanaf 18 jaar krijgt uw kind de beschikking over de rekening en kan er dan zelf voor kiezen om te blijven beleggen of om het bedrag op te nemen.

Beleggen voor uw kleinkind

Is uw kleinkind nog geen 18 en wilt u wel geld beleggen op een rekening op zijn of haar naam? Dan heeft u toestemming nodig van de ouder of van de wettelijk vertegenwoordiger. Geld inleggen op de Evi4Kids beleggingsrekening kan alleen via de ouder of via een rekening van uw kleinkind.

U kunt natuurlijk ook geld opzij zetten voor uw kleinkinderen via een rekening op uw eigen naam? Dit doet u via vermogensbeheer met Evi Beheer. Wij beheren dan uw belegde vermogen. U bepaalt zelf wanneer u het opgebouwde vermogen schenkt. Grootouders mogen €2.418 per jaar belastingvrij aan hun kleinkind schenken.

Heeft u vragen over onze beleggingsdiensten of over het schenken aan (klein)kinderen? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Introductiepakket Evi Pensioen

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Pensioen. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagMaak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Wim

Introductiepakket Evi Go

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Go. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi Beheer

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Beheer. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi4Kids

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi4Kids. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagHaalbaarheidstool

Wat kan Evi Beheer u opleveren?

Stap {{activeStepLabel}} van {{flow.totalSteps}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(retirement.yearsUntil) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze

U kunt maximaal 1 jaar eerder stoppen met werken.

{{flow.steps[flow.activeStep].question3}}

{{earlyRetirementDurationHeading}}

De berekening:

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(targetYear.chosenDuration) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze {{ riskLabel(chosenRiskProfile - 1).title }}
  • Totale inleg
  • Doelbedrag
  • Verwachte opbrengst
Wim

Wilt u uw uitkomsten bespreken?

Heeft u een vraag over de uitkomst van uw plan om eerder te stoppen met werken? Maak dan een afspraak met Wim of één van onze andere beleggingscoaches. Zij helpen u graag op weg.

{{appointmentFormVisible ? "Verberg maak een afspraak" : "Maak een afspraak"}}

Let op: het werkelijk rendement is afhankelijk van de prestaties van het Evi Fonds dat u kiest. Het eindbedrag kan lager maar ook hoger uitvallen dan verwacht.

In bovenstaande scenariografiek ziet u hoe uw belegd vermogen zich in de toekomst kan ontwikkelen. Hierbij wordt de verwachte ontwikkeling van uw vermogen zichtbaar gemaakt op basis van duizend mogelijke economische scenario’s. In de getoonde vermogensontwikkelingen is rekening gehouden met de kosten die door Evi en de Evi Fondsen in rekening gebracht worden. Prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

De lijnen in de grafiek zijn een weergave van verschillende scenario’s. De paarse lijn geeft aan hoe het vermogen zal ontwikkelen wanneer het rendement uitkomt zoals wij dat verwachten. De groene en rode lijn weerspiegelen de mogelijke waardeontwikkelingen bij respectievelijk heel gunstige- en heel ongunstige marktontwikkelingen. Aan de verwachte resultaten ligt een waarschijnlijkheid ten grondslag. Dat betekent dat er 5% kans is op een nog beter scenario dan het goede scenario en er is 5% kans op een nog slechter scenario dan het weergegeven slechte scenario. In de getoonde vermogensontwikkeling is rekening gehouden met de volgende kosten op jaarbasis: zeer defensief 0,67%, defensief 0,74%, neutraal 0,79%, offensief 0,84%, zeer offensief 0,89%. Informatie over de aard en risico’s van beleggen in fondsen vindt u in de Afspraken Evi Beheer

{{readMoreVisible ? "Lees minder" : "Lees meer"}}

Maak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Ton

34.239.152.207