Schenken aan uw kind

Schenken aan een kind

Schenken aan uw kind is in veel gevallen voordeliger bij leven dan na overlijden. Veel ouders schenken door geld op een spaarrekening te storten. Maar u kunt ook schenken door te beleggen. Dat is voor uw kinderen vaak voordeliger. Evi legt uit hoe dit zit.

Als u na overlijden geld wilt nalaten moeten uw kinderen en kleinkinderen daar behoorlijk veel erfbelasting over betalen. Tot wel 36%. Echt zonde om zoveel van uw vermogen naar de Belastingdienst te laten gaan. U heeft er tenslotte hard voor gewerkt en bovendien heeft u er al belasting over betaald.
Om deze erfbelasting na overlijden te voorkomen, maakt u gebruik van de jaarlijkse vrijstelling van maximaal €6.633 in 2024. Hiermee kunt u beetje bij beetje, een flink bedrag belastingvrij overdragen aan uw kind.

Eenmalig belastingvrij schenken

Naast de jaarlijkse vrijstelling kunt u ook eenmalig belastingvrij schenken. De voorwaarde is wel dat uw kind tussen de 18 en 40 jaar is. In 2024 kunt u tot € 31.813 aan uw meerderjarige kind schenken.

Andere opties

Er zijn ook andere manieren om belastingvrij geld te schenken aan uw kind. Ook bij een dure studie mag u eenmalig belastingvrij een grote schenking doen. Natuurlijk zijn hier voorwaarden aan verbonden, die kunt u nalezen op de website van de Belastingdienst. De eenmalige verhoogde vrijstelling voor eigen woning is per 2024 afgeschaft.

Sparen of beleggen

Als u geld opzij wilt zetten voor uw kinderen of kleinkinderen kunt u kiezen om een bedrag te sparen of juist om een bedrag te beleggen. Wat is wijsheid? Op onze sparen of beleggen-pagina hebben we de voor- en nadelen van beide opties voor u op een rijtje gezet.

De meest gebruikte manier om te schenken is door simpelweg geld over te maken naar de spaarrekening van het kind. Maar de spaarrente staat nu historisch laag en is zelfs lager dan de inflatie. Hierdoor wordt de schenking op een spaarrekening vanzelf minder waard. Overweeg daarom ook de mogelijkheid om te schenken op een beleggingsrekening. Aan beleggen zijn wel risico’s verbonden, u kunt een deel van uw inleg verliezen. Daar staat tegenover dat bij beleggingen de kans groot is dat het rendement op lange termijn hoger uitvalt dan de spaarrente. Zo kan schenken door te beleggen veel interessanter zijn.

Beleggen voor uw minderjarig kind

Wilt u een schenking doen aan uw kind? Dan kan dit door te schenken aan uw kind met Evi4Kids, een beleggingsdienstverlening voor ouders die willen schenken aan een minderjarig kind door te beleggen. De rekening komt bij het afsluiten direct op naam van uw kind te staan. Vanaf 18 jaar krijgt uw kind de beschikking over de rekening en kan er dan zelf voor kiezen om te blijven beleggen of om het bedrag op te nemen.

Beleggen voor uw kleinkind

Is uw kleinkind nog geen 18 en wilt u wel geld beleggen op een rekening op zijn of haar naam? Dan heeft u toestemming nodig van de ouder of van de wettelijk vertegenwoordiger. Geld inleggen op de Evi4Kids beleggingsrekening kan alleen via de ouder of via een rekening van uw kleinkind.

U kunt natuurlijk ook geld opzij zetten voor uw kleinkinderen via een rekening op uw eigen naam? Dit doet u via vermogensbeheer met Evi Beheer. Wij beheren dan uw belegde vermogen. U bepaalt zelf wanneer u het opgebouwde vermogen schenkt. Grootouders mogen €2.658 per jaar belastingvrij aan hun kleinkind schenken.

Heeft u vragen over onze beleggingsdiensten of over het schenken aan (klein)kinderen? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Gerelateerd

Vermogensregie

Schenken op papier? Dit moet u regelen

In de maand november besteden we in een serie blogs altijd aandacht aan het onderwerp ‘schenken’. Dit jaar gaan we in op verschillende valkuilen die zich bij schenken voor kunnen doen.

3.238.121.7