Schenken aan uw kinderen? Dit is waarom een levenstestament belangrijk kan zijn.

In de maand november besteden we in een serie blogs altijd aandacht aan het onderwerp ‘schenken’. Dit jaar gaan we in op verschillende valkuilen die zich bij schenken voor kunnen doen.

Dit eerste blog gaat over het belang van een levenstestament. Er kunnen zich namelijk situaties voordoen waarin u toestemming van de kantonrechter nodig hebt om te kunnen schenken. Met een goed opgesteld levenstestament kunt u dat voorkomen. Evi vertelt u meer.

Partner wilsonbekwaam: mag u dan schenken?

Stelt u zich de volgende situatie voor: u bent vermogend en u bent als bewindvoerder aangesteld voor uw partner. Uw partner is wilsonbekwaam. En u wilt niet-gebruikelijke schenkingen aan uw kinderen doen. Kan dat?

U realiseert zich dit waarschijnlijk niet, maar voor de niet-gebruikelijke schenkingen heeft u toestemming van de kantonrechter voor nodig. Het maakt daarbij niet uit of u in gemeenschap van goederen of op huwelijkse voorwaarden bent getrouwd. Daarnaast maakt het ook niet uit of u uit uw eigen vermogen of uit het gemeenschappelijk vermogen schenkt: voor niet-gebruikelijke schenkingen is altijd de toestemming van de partner nodig. En omdat die onder bewind gesteld is, moet u naar de kantonrechter. Als er voldoende vermogen overblijft om in de verzorgingsbehoefte te kunnen voorzien, staat de kantonrechter dit waarschijnlijk wel toe.

Wat als de kinderen bewindvoerder zijn?

Maar als bijvoorbeeld kinderen als bewindvoerder zijn aangesteld voor hun wilsonbekwame ouder(s), is het de vraag of de kantonrechter toestemming verleent. Als er geen sprake is van een schenkingstraditie, zal de kantonrechter in de regel geen toestemming verlenen. De schenking is immers niet in het belang van de ouder(s), maar van de kinderen. Als er wel een schenkingstraditie is, dan moet er nog wel voldoende liquide vermogen overblijven om in de verzorgingsbehoefte van de ouder(s) te kunnen voorzien.

Levenstestament

Met een levenstestament kunt u dit soort problemen grotendeels voorkomen. In het levenstestament geeft u een volmacht aan uw partner en/of kind(eren) om uw belangen te behartigen als u daar zelf niet meer toe in staat bent. Daarin kunt u een algemene schenkingsbevoegdheid zonder beperkingen opnemen, maar u kunt ook specifieke wensen aangeven tot welk bedrag of aan wie geschonken mag worden en of de bewindvoerder ook aan zichzelf mag schenken. Het levenstestament voorkomt in de meeste gevallen dat er een bewindvoerder moet worden aangesteld. Mocht er ondanks het levenstestament toch een bewind worden ingesteld, dan kan de kantonrechter rekening houden met de in het levenstestament opgenomen schenkingswensen.

Wilt u meer weten?

In de LevenstestamentenWijzer van Van Lanschot Kempen vindt u meer informatie over het levenstestament. De definitieve inhoud van uw levenstestament bepaalt u in overleg met de notaris.

Geschreven naar de stand van zaken op 2 november 2023.

 

Disclaimer

Dit artikel bevat alleen algemene informatie en geen persoonlijk advies. Wilt u persoonlijk advies, overleg dan met uw fiscaal adviseur of uw notaris wat de beste keuze voor u is.

Wilt u ons persoonlijk spreken?

Hebt u ergens vragen over? Onze vermogenscoaches staan klaar om met u te sparren of u te begeleiden bij uw keuze.

Maak nu vrijblijvend een afspraak

Gerelateerd

Geldzaken

Schenken aan je kind

Misschien wil je schenken aan je kind maar niet dat je kind al over het geld kan beschikken. Evi legt je uit hoe je dit kunt doen. 

3.215.186.30