Uitstappen? Zo voorkomt u hoogtevrees

Voorkom hoogtevrees bij stijgende aandelenkoersen

De aandelenmarkten zijn in de afgelopen maanden per saldo flink gestegen. Wat doe je als de aandelenmarkten een langere periode stijgen en de beurzen gevoelsmatig hoog staan? Sommige beleggers krijgen dan de neiging om hun beleggingen te verkopen en (tijdelijk) uit te stappen. Niet nodig, zo blijkt: juist vasthouden aan uw beleggingen voor de lange termijn levert het meeste op.

De geschiedenis laat pieken en dalen zien, maar over langere perioden laten de beurzen over het algemeen een stijgende lijn zien. Veel in- en uitstappen is dus niet nodig. Het kan zelfs ten koste gaan van het rendement op uw belegging. In de praktijk is het soms lastig om het hoofd koel te houden. 

Hoe voorkomt u dat u te snel uitstapt? Evi geeft u graag vier tips.

Focus op de lange termijn

Op korte termijn gaan de koersen van aandelen op en neer. Divers onderzoek laat zien dat de fluctuaties op korte termijn niets zeggen over de prestaties van je beleggingen op lange termijn. Goed nieuws dus, u hoeft dus niet in actie te komen op basis van de dagelijkse koersbewegingen. Dat komt uw beleggingsresultaat ten goede. Ook omdat u zo de transactiekosten laag houdt. Die gaan ten koste van het rendement, terwijl het niet zeker is dat die aan- en verkopen op termijn meer rendement opleveren.

Kijk niet te veel naar uw portefeuille

Wie een goed gespreide beleggingsportefeuille heeft, doet er goed aan er niet al te vaak naar te kijken. Wie veel naar zijn beleggingen kijkt, is namelijk geneigd meer te gaan handelen. Een truc van ons brein, zo ontdekten gedragswetenschappers. Mensen zijn van nature geneigd zichzelf te overschatten. Dat helpt de mensheid bij het verkennen van nieuwe mogelijkheden. Bij beleggen zet dit overmatige zelfvertrouwen je echter snel op het verkeerde been. Zo blijkt uit de behavioural finance, de wetenschap die zich verdiept in de psyche van de belegger. Beleggers denken bijvoorbeeld dat ze goed kunnen inschatten wanneer de markten gaan stijgen of dalen. In de praktijk blijken ze juist heel slecht in het timen van de markt. Kijk dus niet te veel naar uw beleggingsportefeuille. Houd u toch graag uw beleggingsportefeuille in de gaten? Laat u dan niet verleiden om te snel te handelen.

Opwaarts potentieel

Het vergeten van de aankoopkoers van uw beleggingen draagt ook bij aan een succesvolle beleggingsstrategie. Veel beleggers gebruiken de aankoopkoers onbewust als een mentaal maximum bij hun beleggingsbeslissingen. De behavioural finance noemt het anchoring, ofwel ankeren. Iedereen die wel eens twijfelt bij de verkoop van een verliesgevend aandeel herkent het.

In plaats van rationeel in te schatten of een belegging nog wel opwaarts potentieel heeft, houd je de belegging in portefeuille. In de hoop dat minimaal de aankoopkoers weer wordt bereikt. Hetzelfde kan gebeuren bij een belegging waarvan de koers al flink is opgelopen ten opzichte van de aankoopkoers. Je krijgt dan de neiging te verkopen, omdat de koers van het aandeel al zo hoog staat. Niet doen. De koers van een aandeel zegt niets over de groeikansen van de onderneming in de toekomst.

Een gerichte beleggingsstrategie helpt

Hoogtevrees op de aandelenmarkten voorkomt u door een gerichte beleggingsstrategie die zich richt op de lange termijn. Laat u daarbij vooral niet afleiden door uw emoties.

Tip

Bescherm uzelf tegen de afleidingen van uw brein door te kiezen voor periodiek beleggen. Daarbij legt u elke maand automatisch een vast bedrag in. Zonder dat u zich hoeft bezig te houden met de waan van de dag. Zo daalt het risico om op een verkeerd moment in te stappen. Ook voorkomt u dat u stopt met beleggen als de beurzen stijgen.

Introductiepakket Evi Pensioen

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Pensioen. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagMaak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Wim

Introductiepakket Evi Go

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Go. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi Beheer

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Beheer. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi4Kids

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi4Kids. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagHaalbaarheidstool

Wat kan Evi Beheer u opleveren?

Stap {{activeStepLabel}} van {{flow.totalSteps}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(retirement.yearsUntil) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze

U kunt maximaal 1 jaar eerder stoppen met werken.

{{flow.steps[flow.activeStep].question3}}

{{earlyRetirementDurationHeading}}

De berekening:

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(targetYear.chosenDuration) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze {{ riskLabel(chosenRiskProfile - 1).title }}
  • Totale inleg
  • Doelbedrag
  • Verwachte opbrengst
Wim

Wilt u uw uitkomsten bespreken?

Heeft u een vraag over de uitkomst van uw plan om eerder te stoppen met werken? Maak dan een afspraak met Wim of één van onze andere beleggingscoaches. Zij helpen u graag op weg.

{{appointmentFormVisible ? "Verberg maak een afspraak" : "Maak een afspraak"}}

Let op: het werkelijk rendement is afhankelijk van de prestaties van het Evi Fonds dat u kiest. Het eindbedrag kan lager maar ook hoger uitvallen dan verwacht.

In bovenstaande scenariografiek ziet u hoe uw belegd vermogen zich in de toekomst kan ontwikkelen. Hierbij wordt de verwachte ontwikkeling van uw vermogen zichtbaar gemaakt op basis van duizend mogelijke economische scenario’s. In de getoonde vermogensontwikkelingen is rekening gehouden met de kosten die door Evi en de Evi Fondsen in rekening gebracht worden. Prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

De lijnen in de grafiek zijn een weergave van verschillende scenario’s. De paarse lijn geeft aan hoe het vermogen zal ontwikkelen wanneer het rendement uitkomt zoals wij dat verwachten. De groene en rode lijn weerspiegelen de mogelijke waardeontwikkelingen bij respectievelijk heel gunstige- en heel ongunstige marktontwikkelingen. Aan de verwachte resultaten ligt een waarschijnlijkheid ten grondslag. Dat betekent dat er 5% kans is op een nog beter scenario dan het goede scenario en er is 5% kans op een nog slechter scenario dan het weergegeven slechte scenario. In de getoonde vermogensontwikkeling is rekening gehouden met de volgende kosten op jaarbasis: zeer defensief 0,67%, defensief 0,74%, neutraal 0,79%, offensief 0,84%, zeer offensief 0,89%. Informatie over de aard en risico’s van beleggen in fondsen vindt u in de Afspraken Evi Beheer

{{readMoreVisible ? "Lees minder" : "Lees meer"}}

Maak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Ton

34.232.62.64