Wat doet Evi bij grote beursbewegingen?

Als de wereldwijde beurzen grote bewegingen maken, is dat voor beleggers soms een onrustige ervaring. Bij grote stijgingen of dalingen doemt al snel de vraag op: moet ik iets doen? En zo ja, wat? Vaak is het devies, zeker bij grote dalingen, doe even niets en wacht rustig af en houd vast aan uw beleggingsstrategie. Maar geldt dat ook voor de fondsbeheerders van Evi? Wat doen zij op het moment dat er grote verschuivingen plaatsvinden?

Bij Evi van Lanschot belegt u gespreid in de Evi Fondsen. Elk Evi Fonds is opgebouwd uit ongeveer 20 zorgvuldig geselecteerde beleggingsfondsen en indextrackers. Uit de wereldwijd duizenden beschikbare beleggingsfondsen maken onze beheerders een selectie. Ze beoordelen hoe een fonds kwalitatief en kwantitatief scoort en of deze kan bijdragen aan onze doelstellingen in een bepaalde beleggingscategorie (zoals aandelen of obligaties), een sector zoals transport of een regio zoals Azië.

Aan het begin van het jaar maken we een jaarplan voor de Evi Fondsen, met daarin doelstellingen op het gebied van rendement en duurzaamheid, maar ook een opsomming van verwachte risico’s en problemen die zich mogelijk voor kunnen doen. Remment-Jan Bakker, Product Manager Beleggen bij Evi: ‘We beginnen altijd met een modelportefeuille die we kunnen aanpassen als de situatie daar om vraagt. Bijvoorbeeld door onvoorziene omstandigheden, zoals de inval in Oekraïne, een grote stijging van inflatie, en extreem hoge energiekosten.’

Actief of passief beleggen?

Vaak wordt er bij beleggen gesproken over passief of juist actief beleggen. Bij Evi doen we dat allebei. Dat lijkt met elkaar in tegenspraak, maar in de praktijk vullen deze twee methodes elkaar goed aan. Passieve fondsen proberen een specifieke index zo goed mogelijk te volgen. Zij kopen precies de aandelen die in de index zitten. Hiermee besparen zij kosten voor aandelenresearch; kosten die Evi dus ook weer bespaart. Keerzijde van indexbeleggingen is dat deze nooit beter zullen presteren dan de index die gevolgd wordt. Evi gebruikt passieve beleggingsfondsen om tegen lage kosten een goed gespreide basisportefeuille te realiseren.

Evi belegt ook in beleggingsfondsen van actieve fondsmanagers. Een actieve fondsmanager zet alles in het werk om een beter rendement te behalen dan de index. Daarom besteden deze fondsmanagers veel tijd aan de selectie van de onderliggende aandelen of obligaties. Evi gebruikt actieve fondsen om extra rendement te genereren, maar ook om te beleggen in markten waar geen geschikt passief fonds beschikbaar is. Actieve beleggingsfondsen kunnen daarnaast vaak beter voldoen aan onze duurzaamheidseisen en hebben zo een belangrijke rol in het realiseren van onze duurzame doelstelling. Ten opzichte van een indexfonds, is actief beleggen een duurdere manier van investeren. Daar staat echter tegenover dat de opbrengsten het resultaat van de markt normaal gesproken zullen overstijgen.

Balanceren

Behalve de keuze tussen passief en actief beleggen, heeft elk Evi Fonds een afgesproken verhouding tussen aandelen, obligaties en eventuele andere beleggingscategorieën zoals vastgoed. Daarbij kan er neutraal belegd worden, maar ook offensief of defensief is mogelijk. Vergelijk het met een tuin waar veel vaste planten in kunnen staan, maar ook eenjarige planten, bollen, en een enkele grotere boom of struik. Er is niet één goede verdeling, de keuze is afhankelijk van uw voorkeur en lange- en kortetermijn financiële plannen.

Bakker: ‘Wij beleggen bij Evi altijd voor de lange termijn. Door die focus gaan we niet mee in de waan van de dag en creëren we rust in de portefeuille. Transacties gaan ten laste van het rendement, dus moeten de voordelen van de transactie wel opwegen tegen de kosten. Deze afweging wordt elke keer nadrukkelijk gemaakt. Zo beleggen we op dit moment minder in aandelen en staatsobligaties, en houden we wat meer cash aan. Er zit namelijk veel risico in de markt, en de kans op een verdere stijging van de rente is groter dan de kans op een rentedaling.’

Tijd voor actie of afwachten?

Vindt er een forse daling plaats op de aandelenmarkt, terwijl obligaties bijvoorbeeld in waarde stijgen, dan kan de verdeling binnen een Evi Fonds afwijken van de gewenste verdeling. Ook dan komen de specialisten van Evi in actie: ze gaan ‘herbalanceren’. Dat is eigenlijk hetzelfde als het huishoudboekje weer op orde brengen. Bakker: ‘Hoe de marktomstandigheden ook zijn, wij zijn altijd bezig voor u. We kijken naar de beste mogelijkheden binnen het gekozen profiel.’

Hierdoor kan het voorkomen dat het algemene advies is: voor de lange termijn is het beter om nu niets te ondernemen en niet te gaan aan- of verkopen, terwijl de beheerders op de achtergrond wel transacties uitvoeren om de balans van de Evi Fondsen in stand te houden. Soms hollen, soms stilstaan: het is de kunst om te weten wanneer je wel en niet in beweging moet komen. Heeft u vragen over uw beleggingen of wilt u weten of u op koers zit voor uw beleggingsdoel? De beleggingscoaches van Evi gaan hier graag met u over in gesprek!

 

Bron: Iexprofs.nl

 

100.28.132.102