Evi's maandupdate maart 2022

Inflatie en de oorlog in Oekraïne zorgden voor aanhoudende druk op de koersen. We hopen voor alle betrokkenen dat de partijen elkaar aan de onderhandelingstafel treffen, in plaats van in de straten van Oekraïne. Meer in Evi’s maandupdate.

Terug en vooruitblik

Licht lagere groeiprojectie voor 2022, van 4,0% naar 3,7%
Koopkracht meer in gevaar door hogere  inflatie.
Bestedingen blijven op hoog niveau door goede arbeidsmarkt.
Fed houdt koers en zal harder aan de monetaire teugels trekken om inflatie in te perken.
Economisch sentiment blijvend robuust bij fabrikanten en consumenten.
Sterk stijgende energieprijzen kan bestedingen en consumentenvertrouwen gaan aantasten. 
Inflatie langer hoog, maar lagere werkloosheid en hogere lonen ondersteunen koopkracht.
Groei 2022 op 4,0% geschat, grotere onzekerheid.
Chinese politiek wil grip houden op economie en groeivoet.
Kredietimpuls opgevoerd en minder streng Covid-19 beleid gaat helpen.
Groei economie voor 2022 en 2023 stabiel op een nette 5,2%.
Meer groei voor Japan in 2022, verwacht 2,9% (was 2,7%).
Groeiraming 2022 onveranderd op 5,0%. 
Mogelijk aantrekkend momentum door extra stimulering vanuit China. Meer vraag naar grondstoffen en halffabricaten.
Regio Azië economisch beter gepositioneerd dan Latijns-Amerika.
Impact Rusland en Oekraïne beperkt gezien economische en financiële omvang.

Aandelen

  • Aandelen daalden in februari, met koersdalingen gemiddeld van 2,8% met als belangrijkste oorzaak de invasie van Rusland in Oekraïne en de zware sancties die het Westen in reactie oplegde.
  • Aandelen Europa presteerden het slechtst en noteerden een min van 3,0%.
  • Alleen wereldwijde smallcaps en aandelen Pacific eindigden de maand in het groen. Beiden noteerden een plus van 0,3%.

Obligaties

  • De aanhoudende vrees voor stijgende rentes zorgde wederom voor druk op obligatiekoersen (EMU obligaties -1,9%)
  • Ook bedrijfsobligaties beleefden een matige maand. Europese bedrijfsobligaties daalden gemiddeld met 2,7% en wereldwijd daalden bedrijfsobligaties gemiddeld met 2,2%.
  • Staatsobligaties van opkomende landen (US-dollar daalden met 6,6%, vooral omdat Rusland deel uitmaakt van deze beleggingscategorie.

Overig

  • Het rentegevoelige onroerend goed daalde mee met aandelen. Wereldwijd noteerde onroerend goed -2,7%, in Europa was dit -3,2%.
  • Grondstofprijzen stegen als gevolg van de spanningen op de grondstofmarkt.
  • De US-dollar steeg 0,1% ten opzichte van de euro.

Rendement in 2022

Bij Evi wordt uw vermogen belegd volgens een van de 5 beleggingsprofielen. Deze variëren qua risico en rendementspotentieel. In onderstaande tool kun u de verschillende profielen selecteren en ook diverse rendementsperiodes bekijken. Deze lopen vanaf start tot en met de laatste dag van de vorige maand.

Zeer Defensief

Minste risico

Defensief

Minder risico

Neutraal

Gemiddeld risico

Offensief

Meer risico

Zeer Offensief

Meeste risico

Hierboven laten wij u de netto rendementen zien van Evi Beheer, na aftrek van directe kosten. De indirecte kosten zijn verwerkt in de koers van de fondsen. Omdat Evi sinds 2018 belegt via profielfondsen, wordt in de grafiek gebruik gemaakt van gesimuleerde rendementen van voor die tijd. Deze rendementen zijn wel gebaseerd op daadwerkelijk behaalde historische rendementen van het Evi Beheer product. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Krijgt u een erfenis? Wat komt daar allemaal bij kijken

Wanneer u een dierbare verliest komt er naast allerlei emoties ook de afwikkeling bij kijken. Hanneke Kroonenberg, hoofd van het kenniscentrum, vertelt u alles over wat u moet regelen.

Vraag aan Evi: Heeft Evi beleggingen in Rusland in haar portefeuille?

De directe blootstelling aan Rusland, Oekraïne en Belarus is zeer beperkt in de Evi Fondsen. Wij willen onze beleggingen in Rusland en Belarus zo snel mogelijk afbouwen. De te verwachten verdere aanscherpingen van internationale sancties tegen Rusland dragen hier ook aan bij. Wilt u meer weten?

Lees meer in Evi's visie

Risico's van beleggen

Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Loop geen onnodig risico. Voordat u gaat beleggen, is het belangrijk dat u op de hoogte bent en zich laat informeren over de kenmerken en risico's van beleggen. Deze informatie vindt u in de afspraken die horen bij de dienstverlening die u kiest of heeft gekozen.