Evi's maandupdate mei 2022

Aandelen bieden op lange termijn bescherming tegen inflatie. Meer in de maandupdate van mei.

Terug en vooruitblik

Dreun voor groeiraming 2022 van 3,7% naar 3,3%. Inflatie loopt harder op, 6,9%
j-o-j, lonen met 5,7%. Arbeidsmarkt blijvend krap, 2 openstaande vacatures per 1 werkzoekende.
Fed houdt koers, zal harder de monetaire teugels aantrekken om inflatie in te perken. Beleidsrente mogelijk
naar 3% begin 2023.

Aanvoerproblemen en opwaartse prijsdruk aanhoudend groot. Sentiment bij fabrikanten en consumenten brokkelt af in april. Inzakkende werkloosheid, hogere lonen en spaar- geld ondersteunt koopkracht van burgers. 
Groei 2022 lager geschat op 3,1% (was 3,5%), grote onzekerheid door sluimerende energiecrisis.

Covid-19 drukt groei in 2022 sterk, tot mogelijk onder de 5%.
Nieuw exportorders in april fors lager. Yuan onderuit.
Extra fiscale en monetaire steun in aantocht. Meer geld voor infrastructuur.
Japanse groei 2022 naar 2,1% (was:2,4%). Ruim monetair beleid meer ter discussie. 
Daling yen zet consumptie meer onder druk.

Groeiraming 2022 lager op 4,1% (was: 4,4%) mede door Chinese fall-out. Groeirisico’s liggen aan de onderkant.
Duurdere energie/grondstoffen, hogere dollar en dito rente geven wind op kop.
Beleidsrenteverhogingen aanstaande (o.a. Brazilië +1,0% punt).

Aandelen

  • Aandelen daalden in april, met koersdalingen gemiddeld van -3,0%. Dit werd voornamelijk veroorzaakt door de oplopende vrees voor inflatie en vrees voor stijgende rentes.
  • Aandelen Noord-Amerika presteerden het slechtst en noteerden gemiddeld een min van 4,0%. Deze daling werd enerzijds veroorzaakt door de oplopende vrees voor inflatie en vrees voor stijgende rentes en anderzijds door tegenvallende kwartaalcijfers.

Obligaties

  • De stijgende rentes zorgden ervoor dat obligaties in april onder druk bleven staan. EMU staatsobligaties daalden met 3,8%. De Amerikaanse staatsobligaties (euro hedged) noteerden een min van 3,4% in april.
  • Ook bedrijfsobligaties beleefden een matige maand. Europese bedrijfsobligaties daalden gemiddeld met 2,8% en wereldwijde bedrijfsobligaties met (euro hedged) 4,5%.
  • Staatsobligaties van opkomende landen (US-dollar), waar ook Rusland onderdeel van is, daalden met 6,0%.

Overig

  • Ondanks dat de rentes hard opliepen bleef de schade bij beursgenoteerd wereldwijd vastgoed, dat een min van 0,3% noteerde, beperkt.
  • Net als in maart waren in april grondstoffen de uitblinkers op de beurs. Gemiddeld stegen grondstofprijzen met 9,4%.
  • De US-dollar steeg 4,7% ten opzichte van de euro. Stijgende inflatie en verwachtingen van een mogelijk agressievere FED waren wederom aanjagers van de rally van de Amerikaanse dollar.

Bijna ongemerkt aan uw vermogen bouwen?

Met Periodiek Beleggen zorgt u voor spreiding van uw risico en bouwt u bijna ongemerkt aan uw vermogen.

Rendement in 2022

Bij Evi wordt uw vermogen belegd volgens een van de 5 beleggingsprofielen. Deze variëren qua risico en rendementspotentieel. In onderstaande tool kun u de verschillende profielen selecteren en ook diverse rendementsperiodes bekijken. Deze lopen vanaf start tot en met de laatste dag van de vorige maand.

Zeer Defensief

Minste risico

Defensief

Minder risico

Neutraal

Gemiddeld risico

Offensief

Meer risico

Zeer Offensief

Meeste risico

Hierboven laten wij u de netto rendementen zien van Evi Beheer, na aftrek van directe kosten. De indirecte kosten zijn verwerkt in de koers van de fondsen. Omdat Evi sinds 2018 belegt via profielfondsen, wordt in de grafiek gebruik gemaakt van gesimuleerde rendementen van voor die tijd. Deze rendementen zijn wel gebaseerd op daadwerkelijk behaalde historische rendementen van het Evi Beheer product. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Wat te doen met een ontvangen erfenis?

In de laatste van onze serie blogs over erfenissen, bespreekt Hanneke Kroonenberg verschillende mogelijkheden en de aandachtspunten daarbij.

Vraag aan Evi: Herstel Box 3; hoe werkt de spaarvariant waarvoor het kabinet gekozen heeft?

Eind 2021 besloot de Hoge Raad dat het huidige box 3-systeem in strijd is met het eigendomsrecht en het discriminatieverbod in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Inmiddels is duidelijk geworden dat het kabinet kiest voor de spaarvariant.

Lees meer

Heeft u de Evi App al gedownload?

Met de Evi App heeft u altijd inzicht in uw rendement, bent u altijd op de hoogte van Evi's laatste beleggingsnieuws en kunt u eenvoudig bijstorten met IDEAL.

Risico's van beleggen

Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Loop geen onnodig risico. Voordat u gaat beleggen, is het belangrijk dat u op de hoogte bent en zich laat informeren over de kenmerken en risico's van beleggen. Deze informatie vindt u in de afspraken die horen bij de dienstverlening die u kiest of heeft gekozen.