Dit doet de lage rente met je pensioen

Dit doet de lage rente met je pensioen

De kranten staan er vol van. En ook op het journaal hoor je steeds vaker slecht nieuws over de pensioenen. Er wordt zelfs gekort op uitkeringen. Dat betekent simpelweg dat je als gepensioneerde minder geld krijgt dan je ooit voor werd gehouden. Maar ook als je pensioengerechtigde leeftijd nog even op zich laat wachten, merk je de gevolgen van de lage rente al.

Pensioen voor veel mensen onzeker

Vroeger werd je uiteindelijke pensioen gepresenteerd als een belofte. Tegenwoordig houden zelfs pensioenfondsen een slag om de arm. Er wordt gesproken over een beoogde opbrengst. Of zelfs een range gegeven van de opbrengsten bij tegenvallende resultaten tot de opbrengst bij meevallende resultaten. Het maakt het pensioen voor veel mensen een stuk onzekerder. De tijd waarin je echt kon bouwen op die oudedagsvoorziening lijkt voorbij.

Pensioenfondsen zoeken rendement

Maar wat heeft jouw pensioen dan te maken met de lage rente? Eigenlijk alles. Vroeger konden pensioenfondsen op een simpele manier een goed rendement maken. Bijvoorbeeld door te investeren in staatsobligaties. Dit was een vrij veilige investering met een goed rendement. Nu de rente zo extreem laag staat, is ook het rendement op dit soort investeringen nagenoeg nul. Dus moeten pensioenfondsen op zoek naar andere manieren om toch rendement te behalen.

De rekenrente

Dan is er ook nog de rekenrente. Misschien heb je de term wel eens horen vallen in een Haagse discussie over de pensioenen. De rekenrente is een rentepercentage vastgesteld door De Nederlandsche Bank en de overheid. Zij baseren zich hierbij onder meer op de rentetarieven op de financiële markten. De rekenrente moet risicovrij zijn, omdat hierop een toegezegde pensioenuitkering is gebaseerd.

Deze rekenrente gebruiken pensioenfondsen wanneer ze berekenen hoeveel geld ze in kas moeten hebben om alle pensioenen (ook in de toekomst) te kunnen betalen. De rekenrente is momenteel extreem laag. Hierdoor moeten pensioenfondsen meer geld onder zich houden. En wordt daardoor hier en daar zelfs gekort op de pensioenuitkeringen. Alles om genoeg geld in de kas te behouden.

Pensioenakkoord

Om structureel wat te doen aan de problemen in het pensioenstelsel voeren werkgevers, bonden en de overheid al langer overleg. In 2019 werd een principeakkoord over een nieuw pensioenstelsel bereikt. Dat wordt de komende tijd verder uitgewerkt. De vaste pensioenaanspraken uit het huidige stelsel worden straks losgelaten, de noodzaak van de rekenrente vervalt hierdoor op termijn. Voorlopig is het nog niet zover. De verwachting is dat dit nieuwe pensioenakkoord gaat gelden vanaf 1 januari 2022.

Zelf pensioen aanvullen

De lage rente is slecht nieuws voor iedereen die via een pensioenfonds pensioen opbouwt. Het kan daarom nuttig of zelfs nodig zijn om zelf voor aanvullend pensioen vermogen op te bouwen. Bijvoorbeeld door sparen of beleggen. De spaarrente is nu ongeveer 0%. Die gaat je niet helpen vermogen op te bouwen. Je kunt er daarom voor kiezen om te gaan beleggen voor je pensioen, bijvoorbeeld via Evi Pensioenbeleggen

De overheid helpt je een handje bij het opbouwen van vermogen voor een aanvulling op je pensioen. Als je tot nu toe te weinig pensioen hebt opgebouwd kun je misschien gebruik maken van de fiscale mogelijkheden. Heb je in een jaar je pensioenopbouw niet optimaal benut? Dan heb je in het jaar er op ‘ruimte’ om de inleg op een lijfrenterekening als aftrekpost mee te nemen bij je aangifte inkomstenbelasting . Dit is de jaarruimte, de maximale aftrek wordt jaarlijks vastgesteld. Met de Evi jaarruimte tool bereken je eenvoudig jouw jaarruimte. Doordat je je inleg nu aftrekt van de belasting worden de toekomstige uitkeringen belast met inkomstenbelasting.

Door zelf geld te beleggen voor een aanvulling op je pensioen ben je minder afhankelijk van het pensioen dat je opbouwt bij je werkgever. Bij Evi Pensioenbeleggen beleg je met een vaste streefdatum, namelijk je AOW-datum. Naarmate deze datum dichterbij komt, wordt het risico van de beleggingen actief afgebouwd. Alles om zorgeloos je oude dag in te gaan. Hoe we dat doen lees je hier.

Minder afhankelijk

De tijden waarin je blind kon vertrouwen op een opgebouwd pensioen bij je werkgever lijken voorbij. Aanvullend sparen voor je pensioen was vroeger niet per se noodzakelijk, al lijkt dat steeds meer nodig te zijn. Het is niet alleen fijn om wat meer besteedbaar inkomen te hebben tijdens je pensioen, het geeft ook rust. Een aanvulling op je pensioen maakt je minder kwetsbaar als het opgebouwde pensioen lager uitvalt dan verwacht.

Introductiepakket Evi Pensioen

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Pensioen. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagMaak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Wim

Introductiepakket Evi Go

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Go. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi Beheer

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Beheer. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi4Kids

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi4Kids. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagHaalbaarheidstool

Wat kan Evi Beheer u opleveren?

Stap {{activeStepLabel}} van {{flow.totalSteps}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(retirement.yearsUntil) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze

U kunt maximaal 1 jaar eerder stoppen met werken.

{{flow.steps[flow.activeStep].question3}}

{{earlyRetirementDurationHeading}}

De berekening:

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(targetYear.chosenDuration) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze {{ riskLabel(chosenRiskProfile - 1).title }}
  • Totale inleg
  • Doelbedrag
  • Verwachte opbrengst
Wim

Wilt u uw uitkomsten bespreken?

Heeft u een vraag over de uitkomst van uw plan om eerder te stoppen met werken? Maak dan een afspraak met Wim of één van onze andere beleggingscoaches. Zij helpen u graag op weg.

{{appointmentFormVisible ? "Verberg maak een afspraak" : "Maak een afspraak"}}

Let op: het werkelijk rendement is afhankelijk van de prestaties van het Evi Fonds dat u kiest. Het eindbedrag kan lager maar ook hoger uitvallen dan verwacht.

In bovenstaande scenariografiek ziet u hoe uw belegd vermogen zich in de toekomst kan ontwikkelen. Hierbij wordt de verwachte ontwikkeling van uw vermogen zichtbaar gemaakt op basis van duizend mogelijke economische scenario’s. In de getoonde vermogensontwikkelingen is rekening gehouden met de kosten die door Evi en de Evi Fondsen in rekening gebracht worden. Prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

De lijnen in de grafiek zijn een weergave van verschillende scenario’s. De paarse lijn geeft aan hoe het vermogen zal ontwikkelen wanneer het rendement uitkomt zoals wij dat verwachten. De groene en rode lijn weerspiegelen de mogelijke waardeontwikkelingen bij respectievelijk heel gunstige- en heel ongunstige marktontwikkelingen. Aan de verwachte resultaten ligt een waarschijnlijkheid ten grondslag. Dat betekent dat er 5% kans is op een nog beter scenario dan het goede scenario en er is 5% kans op een nog slechter scenario dan het weergegeven slechte scenario. In de getoonde vermogensontwikkeling is rekening gehouden met de volgende kosten op jaarbasis: zeer defensief 0,67%, defensief 0,74%, neutraal 0,79%, offensief 0,84%, zeer offensief 0,89%. Informatie over de aard en risico’s van beleggen in fondsen vindt u in de Afspraken Evi Beheer

{{readMoreVisible ? "Lees minder" : "Lees meer"}}

Maak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Ton

34.232.62.64