Dit doet de lage rente met je pensioen

Dit doet de lage rente met je pensioen

De kranten staan er vol van. En ook op het journaal hoor je steeds vaker slecht nieuws over de pensioenen. Er wordt zelfs gekort op uitkeringen. Dat betekent simpelweg dat je als gepensioneerde minder geld krijgt dan je ooit voor werd gehouden. Maar ook als je pensioengerechtigde leeftijd nog even op zich laat wachten, merk je de gevolgen van de lage rente al.

Pensioen voor veel mensen onzeker

Vroeger werd je uiteindelijke pensioen gepresenteerd als een belofte. Tegenwoordig houden zelfs pensioenfondsen een slag om de arm. Er wordt gesproken over een beoogde opbrengst. Of zelfs een range gegeven van de opbrengsten bij tegenvallende resultaten tot de opbrengst bij meevallende resultaten. Het maakt het pensioen voor veel mensen een stuk onzekerder. De tijd waarin je echt kon bouwen op die oudedagsvoorziening lijkt voorbij.

Pensioenfondsen zoeken rendement

Maar wat heeft jouw pensioen dan te maken met de lage rente? Eigenlijk alles. Vroeger konden pensioenfondsen op een simpele manier een goed rendement maken. Bijvoorbeeld door te investeren in staatsobligaties. Dit was een vrij veilige investering met een goed rendement. Nu de rente zo extreem laag staat, is ook het rendement op dit soort investeringen nagenoeg nul. Dus moeten pensioenfondsen op zoek naar andere manieren om toch rendement te behalen.

De rekenrente

Dan is er ook nog de rekenrente. Misschien heb je de term wel eens horen vallen in een Haagse discussie over de pensioenen. De rekenrente is een rentepercentage vastgesteld door De Nederlandsche Bank en de overheid. Zij baseren zich hierbij onder meer op de rentetarieven op de financiële markten. De rekenrente moet risicovrij zijn, omdat hierop een toegezegde pensioenuitkering is gebaseerd.

Deze rekenrente gebruiken pensioenfondsen wanneer ze berekenen hoeveel geld ze in kas moeten hebben om alle pensioenen (ook in de toekomst) te kunnen betalen. De rekenrente is momenteel extreem laag. Hierdoor moeten pensioenfondsen meer geld onder zich houden. En wordt daardoor hier en daar zelfs gekort op de pensioenuitkeringen. Alles om genoeg geld in de kas te behouden.

Pensioenakkoord

Om structureel wat te doen aan de problemen in het pensioenstelsel voeren werkgevers, bonden en de overheid al langer overleg. In 2019 werd een principeakkoord over een nieuw pensioenstelsel bereikt. Dat wordt de komende tijd verder uitgewerkt. De vaste pensioenaanspraken uit het huidige stelsel worden straks losgelaten, de noodzaak van de rekenrente vervalt hierdoor op termijn. Voorlopig is het nog niet zover. De verwachting is dat dit nieuwe pensioenakkoord gaat gelden vanaf 1 januari 2022.

Zelf pensioen aanvullen

De lage rente is slecht nieuws voor iedereen die via een pensioenfonds pensioen opbouwt. Het kan daarom nuttig of zelfs nodig zijn om zelf voor aanvullend pensioen vermogen op te bouwen. Bijvoorbeeld door sparen of beleggen. De spaarrente is nu ongeveer 0%. Die gaat je niet helpen vermogen op te bouwen. Je kunt er daarom voor kiezen om te gaan beleggen voor je pensioen, bijvoorbeeld via Evi Pensioenbeleggen

De overheid helpt je een handje bij het opbouwen van vermogen voor een aanvulling op je pensioen. Als je tot nu toe te weinig pensioen hebt opgebouwd kun je misschien gebruik maken van de fiscale mogelijkheden. Heb je in een jaar je pensioenopbouw niet optimaal benut? Dan heb je in het jaar er op ‘ruimte’ om de inleg op een lijfrenterekening als aftrekpost mee te nemen bij je aangifte inkomstenbelasting . Dit is de jaarruimte, de maximale aftrek wordt jaarlijks vastgesteld. Met de Evi jaarruimte tool bereken je eenvoudig jouw jaarruimte. Doordat je je inleg nu aftrekt van de belasting worden de toekomstige uitkeringen belast met inkomstenbelasting.

Door zelf geld te beleggen voor een aanvulling op je pensioen ben je minder afhankelijk van het pensioen dat je opbouwt bij je werkgever. Bij Evi Pensioenbeleggen beleg je met een vaste streefdatum, namelijk je AOW-datum. Naarmate deze datum dichterbij komt, wordt het risico van de beleggingen actief afgebouwd. Alles om zorgeloos je oude dag in te gaan. Hoe we dat doen lees je hier.

Minder afhankelijk

De tijden waarin je blind kon vertrouwen op een opgebouwd pensioen bij je werkgever lijken voorbij. Aanvullend sparen voor je pensioen was vroeger niet per se noodzakelijk, al lijkt dat steeds meer nodig te zijn. Het is niet alleen fijn om wat meer besteedbaar inkomen te hebben tijdens je pensioen, het geeft ook rust. Een aanvulling op je pensioen maakt je minder kwetsbaar als het opgebouwde pensioen lager uitvalt dan verwacht.

3.214.184.223