Hoe belegt Evi voor jou?

Welke beleggingsbeslissingen maakt Evi binnen de bandbreedte van het risicoprofiel waarin je belegt? En hoe gaat Evi hiermee om in rustige en onrustige periodes? Graag geeft Evi antwoord op deze vragen. Daarbij hoort ook meer inzicht in de verhouding tussen risicodragende en risicomijdende Evi fondsen. Om tot een goed antwoord te komen neemt Evi je eerst mee in haar visie op beleggingsjaar 2019.

Wat is de visie van Evi op de huidige markt?

2019 wordt een spannend jaar vol met politieke en economische risico’s zoals Brexit-ontwikkelingen en Europese verkiezingen. Maar ook een jaar waarin we voldoende signalen voor vertrouwen zien. De economie groeit namelijk rustig door. Hoe gaan deze ontwikkelingen en vertrouwenssignalen impact hebben op het beursklimaat van 2019? Evi vertelt je er meer over in de Beleggingsvisie gemaakt door hoofdeconoom Luc Aben.

De Beleggingsvisie vertelt in hoofdlijnen wat onze jaarvisie is. Hier houden we rekening mee in de dagelijkse beslissingen die we per Evi Fonds nemen. Uiteraard blijven we flexibel, passen we ons aan waar nodig en houden we alles nauw in de gaten. In de onrustige en rustige periodes zijn we altijd bezig om binnen de bandbreedte van je risicoprofiel te beleggen. Je merkt dat misschien niet altijd direct, maar Evi is constant bezig met aan- en verkopen zodat het past bij je risicobereidheid. Die bandbreedte in risico verschilt per profiel.

Risicoprofiel Bandbreedte voor risicodragende beleggingen
Zeer Defensief 0% - 40%
Defensief 20% - 60%
Neutraal 35% - 75%
Offensief 60% - 90%
Zeer Offensief 75% - 100%


Hoe werken bandbreedtes?

Binnen elk risicoprofiel wordt dus belegd binnen de bepaalde bandbreedtes voor risicodragende beleggingen. De maximale waarden voor risicodragende beleggingen zijn voor Evi Zeer Offensief uiteraard hoger dan voor Evi Zeer Defensief. De beheerders zorgen er continu voor dat de bandbreedtes niet overschreden worden. Evi speelt altijd in op het actuele beursklimaat.

Voorbeeld:

We nemen het Evi Fonds 'Neutraal' als voorbeeld. Bij een positieve marktbeweging beleggen we in theorie maximaal 75% in risicodragende beleggingen, zoals aandelen en onroerend goed. Zijn de vooruitzichten negatief, dan zou het risico verlaagd kunnen worden tot een minimum van 35%.

In de praktijk doen we dat niet omdat de koersen van onderliggende fondsen dagelijks wijzigen. Mochten deze opeens dalen of stijgen, dan valt het risico direct buiten de bandbreedte. Dat heeft Evi niet met jou afgesproken. Het minimale valt daarom net wat boven je bandbreedte en het maximale valt altijd net iets onder je bandbreedte.

Op basis waarvan wordt de verhouding tussen risicodragend en risicomijdend in een Evi Fonds bepaald?

Zoals hierboven is aangegeven, zijn de minimale en maximale percentages voor risicodragende beleggingen vastgelegd. Daarnaast wordt binnen het Evi Fonds (risicoprofiel) de verdeling bepaald op basis van de visie van Van Lanschot Kempen ten aanzien van de actuele economische (wereldwijde) ontwikkelingen, maar ook de stand van zaken op politiek gebied.

De beheerders van de Evi Fondsen voeren een actief beleid. Dat wil zeggen dat we ontwikkelingen die van invloed zijn op de Evi Fondsen op de voet volgen en waar nodig transacties doorvoeren. Dit vertelt Evi je via de maandupdates. In goede en in slechte tijden blijft Evi scherp als het om je belegging gaat. De veranderingen volg je ook in je portefeuille door te kijken naar het overzicht in Mijn Evi of in de Evi App.

Houd je beleggingshorizon scherp

De wereldwijde financiële markten zijn altijd in beweging. Daar horen pieken en dalen bij. Op de lange termijn biedt beleggen in de meeste gevallen een aantrekkelijker rendement dan sparen. Hoe langer je beleggingshorizon is, hoe meer tijd je hebt om een slecht beleggingsjaar ‘goed te maken’ zodat je einddoel niet in gevaar komt. Tip van Evi: het is van belang om je beleggingen te zien in het licht van je totale vermogenspositie, dus bijvoorbeeld inclusief spaargelden. Bij alle beleggingen geldt natuurlijk dat rendementen uit het verleden geen garantie voor de toekomst bieden.

Start nu ook met beleggen bij Evi.

Introductiepakket Evi Pensioen

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Pensioen. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagMaak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Wim

Introductiepakket Evi Go

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Go. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi Beheer

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Beheer. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi4Kids

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi4Kids. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagHaalbaarheidstool

Wat kan Evi Beheer u opleveren?

Stap {{activeStepLabel}} van {{flow.totalSteps}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(retirement.yearsUntil) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze

U kunt maximaal 1 jaar eerder stoppen met werken.

{{flow.steps[flow.activeStep].question3}}

{{earlyRetirementDurationHeading}}

De berekening:

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(targetYear.chosenDuration) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze {{ riskLabel(chosenRiskProfile - 1).title }}
  • Totale inleg
  • Doelbedrag
  • Verwachte opbrengst
Wim

Wilt u uw uitkomsten bespreken?

Heeft u een vraag over de uitkomst van uw plan om eerder te stoppen met werken? Maak dan een afspraak met Wim of één van onze andere beleggingscoaches. Zij helpen u graag op weg.

{{appointmentFormVisible ? "Verberg maak een afspraak" : "Maak een afspraak"}}

Let op: het werkelijk rendement is afhankelijk van de prestaties van het Evi Fonds dat u kiest. Het eindbedrag kan lager maar ook hoger uitvallen dan verwacht.

In bovenstaande scenariografiek ziet u hoe uw belegd vermogen zich in de toekomst kan ontwikkelen. Hierbij wordt de verwachte ontwikkeling van uw vermogen zichtbaar gemaakt op basis van duizend mogelijke economische scenario’s. In de getoonde vermogensontwikkelingen is rekening gehouden met de kosten die door Evi en de Evi Fondsen in rekening gebracht worden. Prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

De lijnen in de grafiek zijn een weergave van verschillende scenario’s. De paarse lijn geeft aan hoe het vermogen zal ontwikkelen wanneer het rendement uitkomt zoals wij dat verwachten. De groene en rode lijn weerspiegelen de mogelijke waardeontwikkelingen bij respectievelijk heel gunstige- en heel ongunstige marktontwikkelingen. Aan de verwachte resultaten ligt een waarschijnlijkheid ten grondslag. Dat betekent dat er 5% kans is op een nog beter scenario dan het goede scenario en er is 5% kans op een nog slechter scenario dan het weergegeven slechte scenario. In de getoonde vermogensontwikkeling is rekening gehouden met de volgende kosten op jaarbasis: zeer defensief 0,67%, defensief 0,74%, neutraal 0,79%, offensief 0,84%, zeer offensief 0,89%. Informatie over de aard en risico’s van beleggen in fondsen vindt u in de Afspraken Evi Beheer

{{readMoreVisible ? "Lees minder" : "Lees meer"}}

Maak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Ton

34.232.62.64