Evi's maandupdate april 2021

Aandelenkoersen in de versnelling, en optimisme onder beleggers. Maar we zien ook een keerzijde. U leest het hier.

Terug en vooruitblik

Groei 2021 is verhoogd tot 6,5% (was +5,0%). Herstel eerder dan verwacht.
Stimuleringspakketten van Biden omvangrijk. Gevaar voor oververhitting economie groeit.
Fed zet ruim monetair beleid voort, ziet ‘tijdelijk’ meer inflatie. Beleggers duwen lange rente geleidelijk hoger.

Eerste kwartaalgroei 2021 mogelijk -3% op jaarbasis. Herstel verhuist meer naar de tweede jaarhelft.
Groeiraming 2021 op 4,4%.
Zicht op einde coronatijdperk leidt tot meer optimisme. Overheden en ECB bieden tussentijds voldoende zuurstof.

Groei stabiliseert op hoog niveau van +8%. Ook in maart sterke economische groeicijfers voor China (+8%).
Chinese centrale bank waakt voor oververhitting door het indammen van kredietgroei.
Groei economie Japan trekt harder aan met +2,8% door heropleving wereldeconomie.

Verwachte economische groei stabiel op 5,3%. Azië houdt het meeste economische momentum.
In veel landen blijft corona opspelen en daalt het groeiperspectief 2021, o.a. in Brazilië, India. 
Gevaar is een verdere rentestijging in VS; zorgt voor zwakkere valuta’s, hogere rentestanden en kapitaaluitstroom.

Aandelen

  • Maart was een topmaand voor aandelen. De renteperikelen werden even afgezwakt. Wereldwijd stegen de koersen gemiddeld 6%. Alleen in China was het anders door winstnemingen op techbedrijven als gevolg van overheidsbemoeienissen.
  • Amerikaanse aandelen stegen 6,7%. Techbedrijven herstelden weer van de flinke daling als gevolg van oplopende rentes in februari.
  • Ook Europese aandelen presteerden bovengemiddeld, ondanks de vaccinatiestrubbelingen en aanhoudende lockdowns.

Obligaties

  • Europese staatsobligaties kwamen tot rust. De daling eerder dit jaar werd stopgezet. Maar herstel was er nauwelijks. De oplopende inflatie blijft beleggers zorgen baren, want het is nadelig voor de obligatiekoersen.
  • Amerikaanse leningen bleven wél verder onder druk staan. De rente in de VS loopt harder op dan in Europa. Het drukte de koersen van staats- en bedrijfsleningen, en van zowel investment grade als high yield kwaliteit.

Overig

  • De goudprijs daalde (in euro’s gemeten) verder, met 1,2%. Dit jaar nu -6,3%.
  • Europees onroerend goed heeft het nog steeds lastig. Ondanks een plus van 3,5% in maart, is het 1e kwartaalrendement tot op heden teleurstellend (-0,5%).
  • Het wereldwijde vastgoed rendeert, met een plus van 6,2% in maart, in lijn met de aandelenmarkten.

Coach Doryne is altijd in beweging

'Je kunt beleggingsproducten kant en klaar wegzetten, maar dat is niet mijn stijl. Ik laat mensen vertellen, we praten en dan komen de klant en de oplossing vanzelf dichter naar elkaar toe.' Leer senior vermogenscoach Doryne Bouwman beter kennen. Over keuzes over vermogensbeheer en meer.

Rendement in 2021

Bij Evi wordt u vermogen belegd volgens een van de 5 beleggingsprofielen. Deze variëren qua risico en rendementspotentieel. In onderstaande tool kun u de verschillende profielen selecteren en ook diverse rendementsperiodes bekijken. Deze lopen vanaf start tot en met de laatste dag van de vorige maand.

Zeer Defensief

Minste risico

Defensief

Minder risico

Neutraal

Gemiddeld risico

Offensief

Meer risico

Zeer Offensief

Meeste risico

Hierboven laten wij u de netto rendementen zien van Evi Beheer, na aftrek van directe kosten. De indirecte kosten zijn verwerkt in de koers van de fondsen. Omdat Evi sinds 2018 belegt via profielfondsen, wordt in de grafiek gebruik gemaakt van gesimuleerde rendementen van voor die tijd. Deze rendementen zijn wel gebaseerd op daadwerkelijk behaalde historische rendementen van het Evi Beheer product. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Beleggen in uitdagende tijden

Het dagelijkse financiële nieuws gaat vooral over de prestaties van beleggingen op korte termijn. Het rendement over een week, een maand of een jaar is echter een momentopname en is tamelijk willekeurig. Wie zich niet laat afleiden door ontwikkelingen op de korte termijn vergroot de kans op een hoger rendement.

Wellicht heeft u dit vaker gehoord. Maar hoe doet u dat dan?

Vraag aan Evi: Hoe wordt u gelukkig van geld?

Evi bespreekt het boek Happy Money van Ken Honda. Coach Honda daagt u uit tot introspectie en
na te gaan welke emotie rondom geld hangen. Het boek geeft inzicht in de rol van geld in onze
maatschappij en in ons leven en wat uw relatie met geld bepaalt. Het is verfrissend om dat eens niet
vanuit een technisch, economisch perspectief te lezen, maar vanuit een mentale invalshoek.
Lees verder

Uw jaarruimte, van een vast naar variabel bedrag

In januari 2022 gaat het nieuwe pensioenakkoord van kracht. Een aantal pensioenfondsen hebben hier al op voorgesorteerd. Dat kan gevolgen hebben voor uw jaarruimte. Voorkom dat u te veel jaarruimte inlegt, want terugvragen vraagt veel gedoe en tijd. Weten wat u kunt doen?

Risico's van beleggen

Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Loop geen onnodig risico. Voordat u gaat beleggen, is het belangrijk dat u op de hoogte bent en zich laat informeren over de kenmerken en risico's van beleggen. Deze informatie vindt u in de afspraken die horen bij de dienstverlening die u kiest of heeft gekozen.