Evi's maandupdate augustus 2021

De positieve start van de zomermaanden zet door met een groeiende economie. Evi ziet materiaal- en personeelstekorten wel als aandachtspunt. In Evi's visie leest u er alles over. En Hanneke Kroonenberg vertelt u alles over financiële planning. U leest het hier.

Terug en vooruitblik

Verwachte groei voor VS verhoogd naar 6,6%. Piekgroei in 2e kwartaal sterker. Groei 2022 geschat op 4,0%, door uitdoven van stimuleringen.
Fed houdt ruim beleid, omslag nadert misschien met tapering.
Fed ‘verrast’ door hoogte inflatie, slechts tijdelijk hoger van aard.

Tweede kwartaalgroei sterk, 14,2% (j-o-j). Heropening economie op koers, gunstiger voor diensten. COVID-19 blijft een risico.
Groeiramingen 2021 en 2022 licht hoger bijgesteld tot rond 4,5%. Inflatie blijvend onder controle met resp. 1,9% en 1,6%.

Chinese Economie geremd tot 8%-8,5% groei op jaarbasis.
Groeifocus op binnenlandse economie (meer consumptie en minder exportgericht).Beheersing inflatie door vraag naar en prijzen van grondstoffen te drukken Japan voelt chiptekorten bij (auto)productie, groeitaxatie verlaagd naar 2,5%

Groei economie in 2021 en 2022 stabiel op 5,3%. COVID-19-crisis houdt langer aan in Azië en Latijns-Amerika.
Rentestijging in VS remt groei, is gevaarlijk voor zwakkere valuta’s en leidt tot hogere rentestanden en kapitaaluitstroom.
Inflatie in Latijns-America loopt scherp op.

Aandelen

  • Aandelen stegen opnieuw. In juli gemiddeld 1,8%. Europese en Noord-Amerikaanse aandelen stegen circa 2% in koers.
  • Negatieve uitschieter was de regio opkomende landen (-7%). Het forse verlies voor deze regio kwam vooral door de sell-off van Chinese internetaandelen als gevolg van restricties die de Chinese overheid oplegt aan Chinese bedrijven die een te grote dominantie dreigen te krijgen, of al hebben.

Obligaties

  • Nagenoeg alle obligatiecategorieën plusten in juli. De inflatievrees ebde weg, mede door afnemend optimisme onder inkoopmanagers.
  • Staatsobligaties plusten het meest, bijna 2%. Bedrijfsobligaties hebben gemiddeld genomen kortere looptijden en profiteerden daardoor wel wat minder.

Overig

  • Wereldwijd en Europees vastgoed steeg fors in waarde. Mede als gevolg van de lagere marktrente, hetgeen herfinanciering aantrekkelijk houdt. Bovendien heeft vastgoed vergeleken met andere aandelensectoren nog een flinke ‘inhaalslag’ te gaan.
  • De goudprijs steeg flink (4,2% in euro), onder meer door de dalende reële rente, dat is de marktrente min de inflatie. De goudprijs reageert vaak positief op een dalende reële rente.

Hoe u slim kunt schenken

 
Denkt u er wel eens over na om een schenking te doen? Houd dan ook rekening met uw eigen toekomstige financiële situatie.

Rendement in 2021

Bij Evi wordt u vermogen belegd volgens een van de 5 beleggingsprofielen. Deze variëren qua risico en rendementspotentieel. In onderstaande tool kun u de verschillende profielen selecteren en ook diverse rendementsperiodes bekijken. Deze lopen vanaf start tot en met de laatste dag van de vorige maand.

Zeer Defensief

Minste risico

Defensief

Minder risico

Neutraal

Gemiddeld risico

Offensief

Meer risico

Zeer Offensief

Meeste risico

Hierboven laten wij u de netto rendementen zien van Evi Beheer, na aftrek van directe kosten. De indirecte kosten zijn verwerkt in de koers van de fondsen. Omdat Evi sinds 2018 belegt via profielfondsen, wordt in de grafiek gebruik gemaakt van gesimuleerde rendementen van voor die tijd. Deze rendementen zijn wel gebaseerd op daadwerkelijk behaalde historische rendementen van het Evi Beheer product. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Hanneke Kroonenberg, passie voor financiële planning

 
Welk bedrag kunt u jaarlijks beleggen, schenken, sparen en toch uw leven leiden zoals u wenst? Hanneke maakt complexe financiële vraagstukken eenvoudig en helpt bij een persoonlijk financieel plan.

Vraag aan Evi: Hoe bereken ik of ik kan stoppen met werken voor mijn pensioengerechtigde leeftijd?

Nooit meer vroeg opstaan om naar uw werk te gaan. Geen wekker die u iedere ochtend wakker maakt
en alle tijd om lekker in het zonnetje een kop koffie te drinken. Dat klinkt heerlijk toch?

Evi heeft een handig stappenplan waarmee u snel helder heeft wat er in uw situatie nodig is
om eerder te stoppen met werken. Ontdek hoe u kunt berekenen welk bedrag u nodig heeft
om te stoppen met werken voor uw pensioengerechtigde leeftijd?

Erfbelasting, wat te doen?

Wanneer u een erfenis ontvangt komt er veel op u af. Naast het verwerken van de emoties bent u vaak ook in de regelmodus. We hebben handige informatie over erfbelasting voor u.

Risico's van beleggen

Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Loop geen onnodig risico. Voordat u gaat beleggen, is het belangrijk dat u op de hoogte bent en zich laat informeren over de kenmerken en risico's van beleggen. Deze informatie vindt u in de afspraken die horen bij de dienstverlening die u kiest of heeft gekozen.