Evi's maandupdate januari 2022

We kijken naar een veelbelovend 2022! Een economie die gaat wennen aan corona, vraag en aanbodverhoudingen die zich herstellen en mooie bedrijfsresultaten. Lees hier meer.

Terug en vooruitblik

Economisch momentum blijft voldoende sterk. 4% economische groei verwacht.
Consumentenvertrouwen stabiel door sterkere arbeidsmarkt en hogere lonen. Reële koopkracht agv inflatie.
Fed versnelt afbouw opkoopprogramma vanwege inflatiezorg en groei economie. Weinig impact op rente.

Oplopende coronabesmettingen infecteren meer delen van de economie. Sentiment blijft voldoende op peil bij burgers en bedrijven.
Inflatie langer hoog, lagere werkloosheid en hogere lonen ondersteunen koopkracht.
Groei 2022 van 4,5% naar 4,2% door Omikron.

In China economische impuls door meer monetaire en fiscale steun.
Politiek wil de rust bewaren (o.a. op vastgoedmarkten).
Groei economie voor 2022 en 2023 stabiel op 5,3%.
Meer groei voor Japan in 2022, verwacht 2,9% (was 2,7%). Burgers gaan meer spenderen.

Toename van neerwaartse groeirisico’s. Raming voor 2022 staat op 5,0%.
Verhoging van beleidsrentes om inflatie te temmen. Duurdere dollar negatief voor regio.
Opleving van Covid-19 is regionaal groter gevaar vanwege lagere vaccinatiegraad.

Aandelen

  • Aandelen beleefden een sterke maand december (+3%)
  • Amerikaanse aandelenindices wegen zwaarder naar groeisectoren en door de stijgende rente kwamen deze aandelen wat onder druk te liggen. Per saldo stegen de indexen met gemiddeld 3,3%.
  • Europese aandelen waren koploper (+5,5%), want die zijn minder gevoelig voor stijgende rentes. De rentes stegen flink in december.
  • De regio’s Pacific en opkomende landen bleven in lijn met het gehele jaar achter.

Obligaties

  • De hoge inflatie zorgde uiteindelijk dan toch voor wat hogere rentes. In december daalden EMU staatsobligaties als gevolg 1,7%.
  • Bedrijfsobligaties wisten de daling te beperken omdat de risico-opslag daalde. Dat betekent dat beleggers nog steeds heil zien in dit segment van de obligaties.

Overig

  • Beursgenoteerd vastgoed had het tij mee in december en steeg 5,2%.
  • Tenslotte bleef de goudprijs onveranderd.

Coalitieakkoord 2021 - 2025

Het akkoord bevat enkele belangrijke fiscale wijzigingen zoals bijvoorbeeld een aanpassing van de Box-3 heffing. Meer weten?

Rendement in 2021

Bij Evi wordt uw vermogen belegd volgens een van de 5 beleggingsprofielen. Deze variëren qua risico en rendementspotentieel. In onderstaande tool kun u de verschillende profielen selecteren en ook diverse rendementsperiodes bekijken. Deze lopen vanaf start tot en met de laatste dag van de vorige maand.

Zeer Defensief

Minste risico

Defensief

Minder risico

Neutraal

Gemiddeld risico

Offensief

Meer risico

Zeer Offensief

Meeste risico

Hierboven laten wij u de netto rendementen zien van Evi Beheer, na aftrek van directe kosten. De indirecte kosten zijn verwerkt in de koers van de fondsen. Omdat Evi sinds 2018 belegt via profielfondsen, wordt in de grafiek gebruik gemaakt van gesimuleerde rendementen van voor die tijd. Deze rendementen zijn wel gebaseerd op daadwerkelijk behaalde historische rendementen van het Evi Beheer product. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

5 vragen aan hoofdeconoom Luc Aben

Hoe kijkt hoofdeconoom Luc Aben komend jaar naar groei, inflatie en de rol van de overheid? We stelden hem vijf vragen.

Vraag aan Evi: De CO2-uitstoot belasting stijgt snel voor bedrijven. Hoe gaat Evi daarmee om in de Evi Fondsen?

De beheerders van de Evi Fondsen nemen de prijs van CO₂ inmiddels mee in het rendement/risicoprofiel van beleggingsportefeuilles. Zij stellen dat er kansen ontstaan voor beleggers omdat de steeds hogere CO₂-prijzen nog niet volledig terug te zien zijn in de aandelenprijzen.

Lees hier meer

Heeft u de Evi App al gedownload?

Met de Evi App heeft u altijd inzicht in uw rendement, bent u altijd op de hoogte van Evi's laatste beleggingsnieuws en kunt u eenvoudig bijstorten met IDEAL.

Risico's van beleggen

Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Loop geen onnodig risico. Voordat u gaat beleggen, is het belangrijk dat u op de hoogte bent en zich laat informeren over de kenmerken en risico's van beleggen. Deze informatie vindt u in de afspraken die horen bij de dienstverlening die u kiest of heeft gekozen.