Evi's maandupdate juni 2021

We kijken terug op de afgelopen maand. Ook gaan we in Evi’s Visie dieper in op ons duurzame beleggingsbeleid: welke criteria gebruiken we om te bepalen waarin we wel of niet beleggen? U leest het hier.

Terug en vooruitblik

Verwachte groei economie 2021 verhoogd naar 6,5%. Piekgroei Q2 op 9,4% (j-op-j). Groei 2022 geschat op 4,0%, door uitdoven van stimuleringen.
Fed zet ruim monetair beleid voort, omslagpunt nadert.
Inflatieverwachting Fed stabiel, voorziet tijdelijk een paar hogere kwartalen van inflatie.

Grotere krimp Q1 (2,5%) leidt tot sterker Q2 van 14,0% (j-o-j). Heropening economie op koers, gunstiger voor diensten, tekorten bij productieketens.
Groeiraming 2021 en 2022 stabiel op +4,1%. In 2023 normaler groeipatroon van rond 2%.

Economie Japan verbetert, vertrouwen consumenten en fabrikanten in de lift.
China remt groei af door kredietbeperkende maatregelen. Door vraag en prijzen voor grondstoffen te drukken beperken zij inflatie. Verruiming beleid naar 3 kinderen per gezin.

Groei economie in 2021 en 2022 stabiel op 5,2%. Covid-19 last houdt langer aan in deze regio.
Rentestijging VS remt groei, is gevaarlijk voor zwakkere valuta’s en leidt tot hogere rentestanden en kapitaaluitstroom.
Inflatie in Latijns-America loopt scherp op.

Aandelen

  • In mei bleven aandelenkoersen redelijk op hun plaats. Positieve uitzondering was de regio Europa (+2,6%)
  • Aandelen uit Noord-Amerika daalden met gemiddeld 1%, vooral tech- en communicatieaandelen hadden het moeilijk
  • In Azië hebben koersen last van oplopende coronabesmettingen en afnemend economisch momentum. Regio’s Pacific en opkomende landen (waarin groot aandeel China) blijven achter bij Europa en Noord-Amerika.

Obligaties

  • De Europese rente kwam nauwelijks van zijn plaats, en dus ook obligatiekoersen niet. Gedurende de maand was er wel degelijk een flinke relatieve beweging te zien. Het inflatiespook is nog steeds levend.
  • Amerikaanse obligaties presteerden beter dan de Europese. Daar daalde de rente namelijk wat. Hiermee werd iets van de verliezen in de afgelopen maanden ingelopen.

Overig

  • De goudprijs in dollars steeg opnieuw, met liefst 7,1% in euro’s gemeten.
  • Beursgenoteerd vastgoed in Europa krijgt steeds meer de wind mee. Met een plus van 4% in mei was het een van de beter presterende categorieën.

Vrije tijd kopen maakt gelukkiger

Een derde van de 55-plussers had eerder willen beginnen met pensioenopbouw, zo blijkt uit onderzoek. Toch stellen we dit soort keuzes vaak uit. Evi komt met een concreet stappenplan hoe eerder stoppen met werken realiteit kan worden.

Rendement in 2021

Bij Evi wordt u vermogen belegd volgens een van de 5 beleggingsprofielen. Deze variëren qua risico en rendementspotentieel. In onderstaande tool kun u de verschillende profielen selecteren en ook diverse rendementsperiodes bekijken. Deze lopen vanaf start tot en met de laatste dag van de vorige maand.

Zeer Defensief

Minste risico

Defensief

Minder risico

Neutraal

Gemiddeld risico

Offensief

Meer risico

Zeer Offensief

Meeste risico

Hierboven laten wij u de netto rendementen zien van Evi Beheer, na aftrek van directe kosten. De indirecte kosten zijn verwerkt in de koers van de fondsen. Omdat Evi sinds 2018 belegt via profielfondsen, wordt in de grafiek gebruik gemaakt van gesimuleerde rendementen van voor die tijd. Deze rendementen zijn wel gebaseerd op daadwerkelijk behaalde historische rendementen van het Evi Beheer product. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

De leukste bestemming voor uw vakantiegeld

Wat gaat u dit jaar doen met uw vakantiegeld? Gelukkig zijn steeds meer vakantiebestemmingen weer bereikbaar. Toch besteden veel Nederlanders hun vakantiegeld aan andere doelen. Zo kunt u ook investeren in uw toekomst. Evi van Lanschot legt uit hoe u dat aanpakt.

Vraag aan Evi: Heeft de door Shell verloren rechtszaak effect op de Evi Fondsen?

In mei oordeelde de rechtbank dat Shell sneller zijn CO2-uitstoot moet terugbrengen.
In Evi's Visie leest u waarom een belegging in Shell niet past in ons beleggingsbeleid.
Ook gaat Evi in op de criteria die bepalen waarin we wel of niet duurzaam beleggen.

Lees verder

Beleggen in een toekomstbestendige wereld

Evi toetst haar beleggingen niet alleen op financiële maar ook op niet-financiële criteria. We kijken bij duurzaam beleggen dus verder dan alleen het rendement. Met uw beleggingen bij Evi van Lanschot investeert u in bedrijven die een positieve bijdrage leveren aan een leefbare wereld. Hoe dat in zijn werk gaat, leggen wij u in de video uit.

Risico's van beleggen

Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Loop geen onnodig risico. Voordat u gaat beleggen, is het belangrijk dat u op de hoogte bent en zich laat informeren over de kenmerken en risico's van beleggen. Deze informatie vindt u in de afspraken die horen bij de dienstverlening die u kiest of heeft gekozen.