Evi's maandupdate mei 2020

In deze maandupdate: Versoepeling lockdown geeft beurzen hoop. Evi’s podcast over de recente ontwikkelingen en hoe Evi haar beleggingsbeleid hierop aanpast. Duurzaam beleggen met de best in class benadering. Persoonlijke gesprekken over vermogensbeheer.

Evi's maandupdate
mei 2020

In deze maandupdate: Versoepeling lockdown geeft beurzen hoop. Evi’s podcast over de recente ontwikkelingen en hoe Evi haar beleggingsbeleid hierop aanpast. Duurzaam beleggen met de best in class benadering. En persoonlijke gesprekken over vermogensbeheer.

Terug- en vooruitblik

Enorm stimuleringspakket door overheid. Werkloosheid is eind april al boven de 15%. Regering wil economie snel heropenen in mei, dat is een flink risico. Amerikaanse economie belandt in een korte, hevige recessie.

Afbouw lockdowns is keerpunt voor herstel economie. Economie bereikt in tweede kwartaal waarschijnlijk het dieptepunt. Fiscale stimulering en sociaal vangnet moeten consumptie steunen.

Japan: Groei zakt fors weg. Ieder huishouden ontvangt bijna $1000 om consumptie te steunen. Centrale bank verruimt monetair beleid nog meer. 
China: Economie is dieptepunt gepasseerd, herstel is broos en trager dan verwacht. Nog meer stimulering van economie door overheid en de centrale bank.

Coronavirus verspreidt zich verder en sneller. Lagere afzet en prijzen voor grondstoffen. Kapitaaluitstroom ondermijnt groei, voor het eerst sinds 1950 negatief: -1,5%.

Aandelen

  • In april stegen aandelen (+11%) in waarde (dit jaar per saldo nog –11%). Hiermee werd een deel van het forse verlies in het 1e kwartaal van 2020 goedgemaakt.
  • Europese aandelen (+6,1%) bleven wel achter bij het wereldwijde gemiddelde. Amerikaanse aandelen (+13,4%) waren hoogvliegers. Dat had ook te maken met zwaargewichten zoals Amazon, Microsoft, Facebook en Alphabet.
  • Middelgrote bedrijven herstelden, na een zware maand maart met circa 14%.

Obligaties

  • Ook de risicovollere obligaties lieten herstel zien.
  • Bedrijfsobligaties van goede kwaliteit stegen 3,7% (dit jaar per saldo -2,7%), staatsobligaties van opkomende landen stegen weliswaar 2,1% maar hebben nog een lange weg te gaan tot volledig herstel dit jaar (-10,5%)
  • De ‘veilige havens’ van onder meer Duitse en Nederlandse staatsobligaties stegen met 1,2%.

Overig

  • Goud steeg met 6,2%.
  • Vastgoed profiteerde van de in aantocht zijnde versoepeling van coronamaatregelen. Met 7,3% bleef het herstel echter wel achter bij de andere aandelensectoren.
  • Een breed mandje van grondstoffen daalde in april opnieuw, met 1,2% (dit jaar per saldo -22,5%). De olieprijs is daar voor een belangrijk deel debet aan.

‘Probeer deze storm uit te zitten’

Door de coronacrisis is de beurs continu in beweging. Beursdalingen leiden tot onrust. Want hoe loods je je vermogen zo optimaal mogelijk door deze periode heen? In gesprek gaan hierover helpt, zo maken onze beleggingsspecialisten op uit gesprekken met klanten. "We hebben veel gebeld en gemerkt dat onze aandacht wordt gewaardeerd." Een interview met Doryne Bouwman, beleggingscoach bij Evi.

De race naar boven: best in class

Evi kiest bij het inrichten van haar Evi Fondsen zo veel mogelijk voor de zogeheten best in class benadering. Maar wat betekent dit? En hoe is de best in class methode gaandeweg veranderd naar een positieve screening. We zetten de voor- en nadelen op de rij. Op weg naar een wereld die steeds duurzamer is.

Lees verder

Rendement in 2020

De grafiek toont de waardeontwikkeling van de 5 beleggingsprofielen die Evi hanteert. U ziet hoe een inleg van € 100 zich van 1 januari 2020 t/m 30 april 2020 – na aftrek van kosten – ontwikkeld heeft. Uw eigen waardeontwikkeling ziet u uiteraard terug in de Evi App of online rekeningomgeving.

Zeer Defensief

Minste risico

Defensief

Minder risico

Neutraal

Gemiddeld risico

Offensief

Meer risico

Zeer Offensief

Meeste risico

Rendement

Na aftrek directe kosten

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Vraag aan Evi: Wat levert gespreid beleggen mij op?

Gespreid beleggen is een van de belangrijkste regels bij beleggen. Beursontwikkelingen en koersen zijn beweeglijk. Dat is de afgelopen tijd wel gebleken. Een gespreide portefeuille kan het effect van koersschommelingen beter opvangen. Wat houdt spreiding nu precies in, aan welke knoppen kun je draaien en wat levert het op, hoe pakt Evi dit aan?

Lees verder

Podcast over de financiële markten en economische scenario’s 

In Evi’s podcast praten hoofdeconoom Luc Aben en portfoliomanager Remment-Jan Bakker u in 20 minuten bij. Ze geven een korte terug- en vooruitblik op de financiële markten, bespreken vijf economische scenario’s en geven aan hoe Evi’s beleggingsbeleid hierop aangepast is.

Lees verder

Risico's van beleggen

Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Loop geen onnodig risico. Voordat u gaat beleggen, is het belangrijk dat u op de hoogte bent en zich laat informeren over de kenmerken en risico's van beleggen. Deze informatie vindt u in de afspraken die horen bij de dienstverlening die u kiest of heeft gekozen.