Schenken door te beleggen: voordeliger voor uw kind

Schenken door te beleggen?

Schenkt u ook regelmatig geld aan uw kind? Een mooi gebaar, waarmee u alvast een deel van uw vermogen aan uw kind overdraagt. Dat kan het kind later een hoop belasting schelen. Veel ouders storten de schenking op een spaarrekening, maar wist u dat u ook aan uw kind kunt schenken door te beleggen? Dat is voor uw kind heel voordelig. Evi legt het uit.

Bijna niemand betaalt graag belasting, maar de belasting over schenkingen en erfenissen is misschien wel het minst populair. Laat u geld na aan de kinderen dan betalen zij daar erfbelasting over. Over een ontvangen schenking betaalt uw kind schenkbelasting.

Gelukkig kunt u er door een goede planning voor zorgen dat uw kind per saldo veel minder betaalt over het ontvangen geld. Dat doet u door bij leven te schenken. Over de schenkingen is weliswaar schenkbelasting verschuldigd, maar door van de vrijstelling gebruik te maken kunt u die vaak voorkomen. Als ouder mag u jaarlijks €5.677 (bedrag 2022) belastingvrij schenken aan uw kind. Zo kunt u beetje bij beetje, belastingvrij, een flink bedrag overdragen aan uw kind.

Eenmalig belastingvrij schenken

Naast de jaarlijkse vrijstelling is er ook de mogelijkheid om eenmalig belastingvrij te schenken. Ouders mogen één keer in hun leven een grotere schenking doen, zonder dat het kind hier belasting over hoeft te betalen. De voorwaarde is wel dat het kind tussen de 18 en 40 jaar is. In 2021 kunt u tot €27.231 aan uw meerderjarige kind schenken.

Er zijn ook andere manieren om belastingvrij geld over te maken naar een kind. Gebruikt hij of zij de schenking voor de aankoop of verbouwing van een koophuis? Dan betaalt het kind over een bedrag tot €106.671 (2022) geen schenkbelasting. Ook bij een dure studie mag u eenmalig belastingvrij een grote schenking doen. Welke voorwaarden hier exact aan verbonden zijn leest u op de website van de Belastingdienst.

Sparen versus beleggen

De meest gebruikte manier van schenken is simpelweg geld overmaken naar de spaarrekening van het kind. Door de historisch lage spaarrente, op dit moment zelfs lager dan de inflatie, kan de schenking een deel van zijn waarde verliezen. Overweeg daarom ook de mogelijkheid om te schenken op een beleggingsrekening. Aan beleggen zijn risico’s verbonden, u kunt een deel van uw inleg verliezen. Daar staat tegenover dat bij beleggingen de kans groot is dat het rendement op lange termijn hoger is dan de spaarrente.

Beleggen voor uw minderjarig kind

Wilt u een schenking doen aan een minderjarig kind? Dat kan door te schenken met Evi4Kids. De rekening komt bij het afsluiten direct op naam van het kind te staan. Vanaf 18 jaar heeft het kind zelf de beschikking over de rekening en het vermogen dat erop staat. Het is dan aan hem of haar wat er met het vermogen gebeurt: verder beleggen of juist opnemen.

Beleggen voor uw kleinkind

Wilt u als opa of oma beleggen voor een minderjarig kleinkind op een rekening op zijn of haar naam? Dan is er toestemming nodig van de ouder of wettelijk vertegenwoordiger. Geld inleggen op de Evi4Kids beleggingsrekening kan alleen via de ouder of via een rekening van uw kleinkind zelf.

Wilt u als grootouder geld opzij zetten op een rekening op uw eigen naam? Dan kunt u dit doen met Evi Beheer. Wij beheren het belegde vermogen dan voor u. U bepaalt zelf wanneer u het opgebouwde vermogen aan uw kleinkind schenkt. Als grootouders mag u in 2022 samen €2.274 per jaar belastingvrij aan uw kleinkind schenken.

Heeft u vragen over onze beleggingsdiensten of over het schenken aan uw (klein)kind? Neem dan gerust contact met ons op voor meer informatie. 

Introductiepakket Evi Pensioen

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Pensioen. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagMaak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Wim

Introductiepakket Evi Go

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Go. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi Beheer

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Beheer. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi4Kids

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi4Kids. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagHaalbaarheidstool

Wat kan Evi Beheer u opleveren?

Stap {{activeStepLabel}} van {{flow.totalSteps}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(retirement.yearsUntil) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze

U kunt maximaal 1 jaar eerder stoppen met werken.

{{flow.steps[flow.activeStep].question3}}

{{earlyRetirementDurationHeading}}

De berekening:

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(targetYear.chosenDuration) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze {{ riskLabel(chosenRiskProfile - 1).title }}
  • Totale inleg
  • Doelbedrag
  • Verwachte opbrengst
Wim

Wilt u uw uitkomsten bespreken?

Heeft u een vraag over de uitkomst van uw plan om eerder te stoppen met werken? Maak dan een afspraak met Wim of één van onze andere beleggingscoaches. Zij helpen u graag op weg.

{{appointmentFormVisible ? "Verberg maak een afspraak" : "Maak een afspraak"}}

Let op: het werkelijk rendement is afhankelijk van de prestaties van het Evi Fonds dat u kiest. Het eindbedrag kan lager maar ook hoger uitvallen dan verwacht.

In bovenstaande scenariografiek ziet u hoe uw belegd vermogen zich in de toekomst kan ontwikkelen. Hierbij wordt de verwachte ontwikkeling van uw vermogen zichtbaar gemaakt op basis van duizend mogelijke economische scenario’s. In de getoonde vermogensontwikkelingen is rekening gehouden met de kosten die door Evi en de Evi Fondsen in rekening gebracht worden. Prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

De lijnen in de grafiek zijn een weergave van verschillende scenario’s. De paarse lijn geeft aan hoe het vermogen zal ontwikkelen wanneer het rendement uitkomt zoals wij dat verwachten. De groene en rode lijn weerspiegelen de mogelijke waardeontwikkelingen bij respectievelijk heel gunstige- en heel ongunstige marktontwikkelingen. Aan de verwachte resultaten ligt een waarschijnlijkheid ten grondslag. Dat betekent dat er 5% kans is op een nog beter scenario dan het goede scenario en er is 5% kans op een nog slechter scenario dan het weergegeven slechte scenario. In de getoonde vermogensontwikkeling is rekening gehouden met de volgende kosten op jaarbasis: zeer defensief 0,67%, defensief 0,74%, neutraal 0,79%, offensief 0,84%, zeer offensief 0,89%. Informatie over de aard en risico’s van beleggen in fondsen vindt u in de Afspraken Evi Beheer

{{readMoreVisible ? "Lees minder" : "Lees meer"}}

Maak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Ton

34.232.62.64