Schenken door te beleggen: voordeliger voor uw kind

Schenken door te beleggen?

Schenkt u ook regelmatig geld aan uw kind? Een mooi gebaar, waarmee u alvast een deel van uw vermogen aan uw kind overdraagt. Dat kan het kind later een hoop belasting schelen. Veel ouders storten de schenking op een spaarrekening, maar wist u dat u ook aan uw kind kunt schenken door te beleggen? Dat is voor uw kind heel voordelig. Evi legt het uit.

Bijna niemand betaalt graag belasting, maar de belasting over schenkingen en erfenissen is misschien wel het minst populair. Laat u geld na aan de kinderen dan betalen zij daar erfbelasting over. Over een ontvangen schenking betaalt uw kind schenkbelasting.

Gelukkig kunt u er door een goede planning voor zorgen dat uw kind per saldo veel minder betaalt over het ontvangen geld. Dat doet u door bij leven te schenken. Over de schenkingen is weliswaar schenkbelasting verschuldigd, maar door van de vrijstelling gebruik te maken kunt u die vaak voorkomen. Als ouder mag u jaarlijks €5.677 (bedrag 2022) belastingvrij schenken aan uw kind. Zo kunt u beetje bij beetje, belastingvrij, een flink bedrag overdragen aan uw kind.

Eenmalig belastingvrij schenken

Naast de jaarlijkse vrijstelling is er ook de mogelijkheid om eenmalig belastingvrij te schenken. Ouders mogen één keer in hun leven een grotere schenking doen, zonder dat het kind hier belasting over hoeft te betalen. De voorwaarde is wel dat het kind tussen de 18 en 40 jaar is. In 2021 kunt u tot €27.231 aan uw meerderjarige kind schenken.

Er zijn ook andere manieren om belastingvrij geld over te maken naar een kind. Gebruikt hij of zij de schenking voor de aankoop of verbouwing van een koophuis? Dan betaalt het kind over een bedrag tot €106.671 (2022) geen schenkbelasting. Ook bij een dure studie mag u eenmalig belastingvrij een grote schenking doen. Welke voorwaarden hier exact aan verbonden zijn leest u op de website van de Belastingdienst.

Sparen versus beleggen

De meest gebruikte manier van schenken is simpelweg geld overmaken naar de spaarrekening van het kind. Door de historisch lage spaarrente, op dit moment zelfs lager dan de inflatie, kan de schenking een deel van zijn waarde verliezen. Overweeg daarom ook de mogelijkheid om te schenken op een beleggingsrekening. Aan beleggen zijn risico’s verbonden, u kunt een deel van uw inleg verliezen. Daar staat tegenover dat bij beleggingen de kans groot is dat het rendement op lange termijn hoger is dan de spaarrente.

Beleggen voor uw minderjarig kind

Wilt u een schenking doen aan een minderjarig kind? Dat kan door te schenken met Evi4Kids. De rekening komt bij het afsluiten direct op naam van het kind te staan. Vanaf 18 jaar heeft het kind zelf de beschikking over de rekening en het vermogen dat erop staat. Het is dan aan hem of haar wat er met het vermogen gebeurt: verder beleggen of juist opnemen.

Beleggen voor uw kleinkind

Wilt u als opa of oma beleggen voor een minderjarig kleinkind op een rekening op zijn of haar naam? Dan is er toestemming nodig van de ouder of wettelijk vertegenwoordiger. Geld inleggen op de Evi4Kids beleggingsrekening kan alleen via de ouder of via een rekening van uw kleinkind zelf.

Wilt u als grootouder geld opzij zetten op een rekening op uw eigen naam? Dan kunt u dit doen met Evi Beheer. Wij beheren het belegde vermogen dan voor u. U bepaalt zelf wanneer u het opgebouwde vermogen aan uw kleinkind schenkt. Als grootouders mag u in 2022 samen €2.274 per jaar belastingvrij aan uw kleinkind schenken.

Heeft u vragen over onze beleggingsdiensten of over het schenken aan uw (klein)kind? Neem dan gerust contact met ons op voor meer informatie. 

3.238.121.7