Amerikaanse presidentsverkiezingen: Trump versus Biden

Amerikaanse presidentsverkiezingen: Trump versus Biden

De Amerikaanse verkiezingen 2020: Luc Aben gaat in op mogelijke scenario's en impact op het economisch beleid.

De voorsprong van de Democratische kandidaat Joe Biden in de nationale peilingen is niet veranderd. Deze consistente ontwikkeling verschilt ten opzichte van de peilingen van vier jaar geleden. De toenmalige voorsprong van Clinton liet een veel grotere beweeglijkheid zien. Toch moet de waarde van die nationale peilingen worden gerelativeerd.

Voorsprong Biden versus voorsprong Clinton (2016)

Bronnen: RealClearPolitics, Capital Economics, Kempen

Biden ligt ook voor in de ‘swingstates’

In het Amerikaanse kiesstelsel moeten de presidentskandidaten de staten afzonderlijk winnen. Het maakt hierbij niet uit of de staat met een groot of klein verschil gewonnen wordt: alle kiesmannen van de betreffende staat zijn voor de winnaar.

Traditioneel heeft in een groot aantal staten een van beide partijen de meerderheid. Hier staat de uitkomst normaliter al vast. Maar in een aantal zogenoemde swingstates is nog alles te winnen. Hieronder is voor de belangrijkste swingstates het gemiddelde resultaat van de opiniepeilingen gedurende de afgelopen maand getoond.

De verticale as toont het verschil tussen beide kandidaten.

Verkiezingsprogramma Joe Biden

Joe Biden heeft meer aandacht voor klimaat, infrastructuur, ongelijkheid en internationale betrekkingen. Hoewel de komende jaren het begrotingsbeleid zeer ruim zal blijven ongeacht de president, lijken Biden’s plannen voor een grotere rechtstreekse ‘cash- & investerings-injectie’ in de economie te zorgen.

Ondanks Biden’s plannen voor hogere belastingen voor ondernemingen en hogere inkomens, voorziet zijn programma dan ook in een ruim stimulerend beleid. Trump zal de economie meer proberen ondersteunen via deregulering en belastingverlaging.

Meerderheid in Congres cruciaal voor beleid, vooral de Senaat lijkt spannend te worden

  • De verkiezingen gaan niet alleen over de positie van de president, maar ook over alle zetels in het Huis van Afgevaardigden en 33 zetels in de Senaat.
  • Gegeven de polarisatie tussen beide partijen en de flinke inhoudelijke verschillen zal het van groot belang zijn voor het uiteindelijke beleid welke partij de meerderheid behaalt in het Huis van Afgevaardigden en/of Senaat.
  • Het grootste deel van de plannen van Biden vereist goedkeuring van het Congres, dus het Huis van Afgevaardigden en de Senaat.
  • Gezien de recente peilingen lijken de Democraten een goede kans te hebben om in ieder geval het Huis van Afgevaardigden te behouden.
  • In de Senaat gaat het slechts om ruwweg een derde deel van de zetels die worden verkozen. Inmiddels lijken de kansen gestegen dat de Democraten ook hier een meerderheid zullen behalen.
  • De verschillen zijn alleen zo klein dat, gegeven de foutmarges van de peilingen, het onduidelijk is wie de meerderheid in de Senaat zal winnen voor de definitieve verkiezingsuitslag bekend is.

Overzicht Senaat (links) en Huis (rechts

Peiling aantal zetels Senaat: voorsprong Democraten


Bron peilingen: FiveThirtyEight

Mogelijke scenario's en impact op economisch beleid

In onderstaande tabel zijn de, naar onze mening, drie meest waarschijnlijke scenario’s weergegeven. Financiële markten lijken op dit moment het meest wakker te liggen van het scenario waarin de verkiezingsuitslag ‘too close to call’ is. Daarom geven peilingen, die wijzen op een duidelijke(re) Democratische overwinning, vanuit de politieke hoek rust op de financiële markten.


Bron: FiveThirtyEight, Kempen

Kernoverwegingen

Een clean sweep vergroot de kans op een grootschalig, rechtstreeks stimulerend begrotingsbeleid. Vandaar oplopende rente- en inflatieverwachtingen in de VS.

Bij een dergelijk scenario, voorzien we een lagere reële rente. Wat positief is voor de goudprijs. Anderzijds impliceert een lagere reële rente enige druk op de dollar.

Biden in het Witte Huis betekent een mildere, meer op samenwerking gerichte ‘tone of voice’. Met minder dreiging voor een verder escalerende handelsoorlog. Dat is positief voor Europese en Aziatische aandelen.

In geval van Biden split (Biden president, Senaat Republikeins) zal de omvang van het stimuleringspakket afnemen, vanwege Republikeinse begrotingshaviken in de Senaat, wat nadelig is voor aandelen VS.

Een status quo (Trump president, Senaat Republikeins) suggereert dan weer aanhoudende of toenemende geopolitieke spanningen. Zodat de dollar zijn traditionele rol van ‘veilige haven’ kan opnemen. Een geringere omvang van het stimuleringspakket kan leiden tot een negatieve marktreactie voor aandelen VS, ondanks aanhoudende lage belastingen en deregulering.

Scenario betwiste uitslag, vertraging onvermijdelijk

Als gevolg van het coronavirus zal een groot deel van de stemmen per post plaatsvinden. Dit kan tot vertraging leiden bij het tellen van de stemmen.

Tijdens de mid-term verkiezingen in 2018 is 78% van de stemmen in Arizona, een ‘swing state’, per post uitgebracht. Het tellen hiervan duurde een week.

President Trump heeft meerdere malen geweigerd om te bevestigen dat hij een eventuele verkiezingsnederlaag zal accepteren. Hij laat nadrukkelijk de mogelijkheid open dat hij een nederlaag juridisch zal aanvechten omdat stemmen per post fraudegevoelig zou zijn.

Dit betekent dat een vertraagde verkiezingsuitslag, zeker wanneer er sprake is van kleine verschillen, tot een periode van grote onzekerheid kan leiden.

Meer weten? Onze beleggingscoaches staan natuurlijk klaar.

3.238.121.7