No deal Brexit, wat betekent dat voor jou?

Britse vlag en London Eye

Zoals verwacht heeft ook de aangepaste Brexit-deal die de Britse premier May afsloot met de EU het dinsdag 12 maart niet gehaald in het Britse parlement. Hetzelfde parlement stemde op woensdag 13 maart ook met een kleine meerderheid tegen een harde Brexit (no-deal) en op donderdag 14 maart voor uitstel van de Brexit-deadline van 29 maart. Wat betekent dat?

De stemmingen van de laatste dagen hebben een paar dingen duidelijk gemaakt: er is nog steeds geen draagvlak voor de deal die premier May met de EU heeft gesloten. Maar de Britten willen liever ook niet zonder deal met een harde Brexit de EU uit. En omdat dat op 29 maart zou gaan gebeuren zolang er geen deal is waarmee ze akkoord gaan, willen ze nu dus uitstel. May gaat vragen om uitstel tot 30 juni, en wil de periode tot die tijd gaan gebruiken om in ieder geval haar deal nog een keer instemming te brengen. In de hoop dat het Lagerhuis er dan alsnog mee akkoord gaat.

Maar of ze uitstel krijgt, hangt af van de EU. Want alle EU-lidstaten moeten instemmen met het uitstel. En daar wringt de schoen. Want de EU-lidstaten zullen waarschijnlijk niet geneigd zijn om uitstel te verlenen dat over de Europese verkiezingen van eind mei reikt. Dat zou immers een beetje vreemd zijn: Europese verkiezingen organiseren in een land dat bezig is met uit de EU treden. Daarnaast denken veel EU-landen niet dat tijdens een kort uitstel er een deal gesloten kan worden waar het Britse parlement wel mee in gaat stemmen. Waarschijnlijk voelt de EU meer voor een langer uitstel, bijvoorbeeld een uitstel van twee jaar. Die periode kan dan gebruikt worden om een hele nieuwe deal uit te onderhandelen.

Of de Britten uitstel gaan krijgen en zo ja hoe lang dat dan wordt, zal de komende periode uitwijzen. En als het uitstel er komt, is ook nog niet duidelijk waar het uitstel voor gebruikt gaat worden. Gaat May opnieuw haar voorstel in stemming brengen? Of komt er langer uitstel en biedt dat ruimte voor bijvoorbeeld een tweede referendum of nieuwe verkiezingen? En ook het scenario van een harde Brexit (no-deal) is nog steeds niet helemaal van tafel, ondanks dat een meerderheid in het Britse parlement dat dus niet wil en het ook het minst gunstige is voor beleggers.

Evi’s beleggingsbeleid

In ons beleggingsbeleid is het centrale uitgangspunt dat het uiteindelijk niet tot een harde Brexit komt. Om ons daar wel op voor te bereiden, hebben we minder Europese aandelen in de portefeuille dan het gemiddelde wat op de lange termijn verwacht mag worden in een gespreide portefeuille.

Ook ruilden we onze posities in Europese 'small caps' in voor een gelijkwaardige wereldwijde positie in kleinere aandelen. Hierdoor werd het belang van Britse small caps verminderd.

Tot slot stapten we begin dit jaar ook uit Europees beursgenoteerd vastgoed. Britse vastgoedbeleggingen wegen hier traditioneel immers zwaar in door. Op deze manier is het 'Brexit-risico' in ons beleggingsbeleid enigszins teruggebracht.

3.238.121.7