Ontwikkelingen coronavirus en Evi's beleggingsbeleid

Ontwikkelingen coronavirus

De beurzen dalen verder door het coronavirus en de spanningen tussen de OPEC en Rusland nemen toe. Evi volgt de gebeurtenissen op de voet. Hieronder meer over de achtergronden en ons beleggingsbeleid.

Huidige ontwikkeling op de beurzen

De aandelenbeurzen dalen verder door de laatste ontwikkelingen in de coronacrisis. De regio Noord-Italië is op slot om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De olieprijs laat een scherpe daling zien door onenigheid tussen de organisatie voor olieproducerende landen OPEC en Rusland.

Omdat de olieprijs al sterk was gedaald door de corona-epidemie gingen er stemmen op om de olieproductie verder te beperken. Nadat de OPEC en Rusland geen akkoord bereikten over verdere productiebeperkingen besloot Saoedi-Arabië een prijzenoorlog te starten. De prijs voor een vat Brent daalde hierop met méér dan een kwart tot $33. Begin dit jaar was dat nog $70.

Olieproducerende landen dreigen inkomsten te verliezen. Dat geldt ook voor de zwaar met schulden beladen Amerikaanse schalie-oliesector. Bij aanhoudend lage olieprijzen dreigen schalie-olieproducenten in financiële moeilijkheden te komen. Het stopzetten van de investeringen door deze sector betekent tegenwind voor de Amerikaanse economie in het algemeen.

Vluchthavens zoals staatsleningen van sterke EMU-landen (Nederland, Duitsland en Oostenrijk) of van de Verenigde Staten profiteren van de huidige onrust.

Evi volgt de gebeurtenissen op de voet

Het spreekt voor zich dat Evi de gebeurtenissen op de voet volgt. Op dit moment bestaan de kernpunten van ons beleggingsbeleid onder andere uit:

 • Een onderwogen positie in aandelen. In ons beleggingsbeleid hebben we al een aantal maanden een voorzichtiger houding aangenomen. Sinds de zomer van 2019 hebben we minder aandelen in een gespreide portefeuille dan gemiddeld op de langere termijn.
   
 • We beleggen in de Evi Fondsen in traditionele vluchthavens zoals staatsleningen van sterke EMU-landen of Amerikaans staatspapier, ondanks lage of zelfs negatieve rentes. De laatste weken bewijzen dat een gezonde diversificatie in een portefeuille loont.
 • Wij lopen - op dit moment - op de aandelenmarkt niet verder mee richting de uitgang. Er is al veel slecht nieuws in de koersen van aandelen ingeprijsd. Wij zijn van mening dat we nu niet moeten verkopen.
   
 • De economische schade van de corona-epidemie blijft niet beperkt tot de eerste drie maanden van het jaar. Het uiteindelijke economische effect van de epidemie hangt af van de verdere verspreiding van het virus. De eerdere hoop dat het virus zich tot China zou beperken, is ijdel gebleken. Nu zijn Europa en wellicht ook de VS volop aan de beurt. Het gevolg is dat het effect op de groei van de wereldeconomie ook nog in het tweede kwartaal zal doorwerken.

  Het coronavirus zal niet blijven woekeren. In China is het aantal nieuwe besmettingen verwaarloosbaar en de economische activiteit komt geleidelijk weer op gang. Wij verwachten een soortgelijk patroon in Europa te zien waarbij we binnen een periode van 4 tot 6 weken een afvlakking voorzien van het aantal nieuwe besmettingen. Het voornaamste risico blijft een snelle verdere verspreiding in de VS, dat op basis van officiële cijfers nog achter lijkt te lopen.
 • Overheden treden op. In steeds meer landen komen er ondersteunende maatregelen vanuit de begroting (uitstel van belastingen of sociale premies, toestaan tijdelijke arbeidstijdverkorting). Die moeten ondernemingen helpen de moeilijke periode te overbruggen.
   
 • Centrale banken kunnen bijspringen. De Amerikaanse centrale bank Federal Reserve verlaagde vorige week de rente, maar dat zien we in de eurozone niet gebeuren omdat de rente al laag is. Als ondernemingen in de problemen zouden komen is dat niet zozeer door de prijs van liquiditeiten (rente), maar eerder door een gebrek aan liquiditeiten.
   
 • De Europese centrale bank ECB zou in zijn beleidsvergadering komende donderdag het systeem van goedkope financiering voor banken kunnen verlengen of uitbreiden. Met als specifieke voorwaarde dat die banken dat geld doorsluizen naar bedrijven die overbrugging nodig hebben. Dat is een doelgerichter aanpak dan simpelweg het verlagen van de beleidsrente.
   
 • Voor olie-importerende landen in Europa en Azië werkt een lagere olieprijs per saldo economisch ondersteunend. Zowel de industrie als de consument zien hun besteedbaar inkomen toenemen.
   
 • De turbulenties op de oliemarkt hebben veel achtergronden. Ze zijn niet alleen van economische, maar ook van geopolitieke aard. Het is de vraag of voor olie-exporteurs zoals Rusland de huidige lage olieprijs houdbaar is. Het is niet uitgesloten dat de OPEC-landen en Rusland opnieuw aan tafel gaan om de koers van het ‘zwarte goud’ te ondersteunen.

Beleggen en het lange termijndoel

De recente ontwikkelingen zouden je als belegger onrustig kunnen maken, waardoor de natuurlijke neiging ontstaat om hierop te reageren. Toch laten historische data zien dat het 'ideale in- of uitstapmoment bij beleggen' niet bestaat. Het timen van de markt lukt ook beleggingsprofessionals niet. Wel weten we dat beleggen gericht is op de lange termijn. Er is daardoor over het algemeen voldoende tijd om tussentijdse dalingen op te vangen.

3.215.186.30