Prinsjesdag 2019: wat mag je verwachten?

Prinsjesdag 2019 wat verandert er in 2020

Op 17 september 2019 was het de derde dinsdag van september: Prinsjesdag. Minister Hoekstra van Financiën presenteerde het Belastingplan 2020. Niet alleen in het Belastingplan 2020 zijn fiscale veranderingen aangekondigd. Sommige veranderingen voor 2020 waren al in het Belastingplan 2019 bekend gemaakt. In dit blog zet Evi de 6 belangrijkste aandachtspunten op een rij.

1. Inkomstenbelasting box 1: 'vlaktaks'

De huidige 3 tarieven in de inkomstenbelasting worden per 2020 vervangen door 2 tarieven. Tot circa € 68.500 betaal je in 2020 het basistarief van 37,35% en daarboven het toptarief van 49,5%. In 2021 wordt het basistarief verlaagd naar 37,10%. Heb je de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt? Dan betaal je in 2020 over de eerste € 34.712 geen 37,35% maar 19,45%. Dan hoef je namelijk geen AOW-premie meer te betalen. Dit is nu overigens ook al het geval. In 2021 wordt dit tarief verder verlaagd naar 19,20%.

2. Eigen woning

In het Belastingplan 2019 was de afbouw van de hypotheekrenteaftrek voor de komende jaren opgenomen. In 2020 wordt de aftrek van de hypotheekrente verlaagd met 3%-punt ten opzichte van 2019. Het maximale tarief waar de hypotheekrente in 2020 tegen kan worden afgetrokken is 46%.

Ook het tarief waartegen het eigenwoningforfait wordt belast daalt iets, namelijk van 51,75% naar 49,5%. Het percentage voor de berekening van het eigenwoningforfait daalt van 0,65% naar 0,60%, maar alleen tot een WOZ-waarde van circa € 1.095.000*. De 'villataks' van 2,35% voor huizen met een WOZ-waarde boven deze grens blijft bestaan.

Vanaf 2019 wordt de Wet Hillen in 30 jaar afgebouwd met 3,33%-punt per jaar. In 2020 krijg je 2/30 van het eigenwoningforfait (EWF) bijgeteld, ook al heb je geen hypotheekrenteaftrek in box 1 meer. Heb je een fiscaal partner en geen of weinig hypotheekrenteaftrek? Dan kun je er ook voor kiezen om dit op te geven bij de partner met het laagste inkomen. Het eigenwoningforfait en de aftrek van de hypotheekrente moeten altijd gezamenlijk worden opgegeven.

*Door afronding kan dit bedrag nog anders worden.

3. Overdrachtsbelasting

Ondanks de geruchten vindt er in 2020 geen aanpassing van het tarief van de overdrachtsbelasting plaats. Het tarief voor woningen blijft ongewijzigd op 2%. Hierbij is het niet van belang of je de woning zelf bewoont of verhuurt aan een ander. De overdrachtsbelasting voor ander onroerend goed dan woningen wordt per 1 januari 2021 wel verhoogd, van 6% naar 7%.

4. Box 3

Het tarief in box 3 blijft ongewijzigd 30%. Per persoon wordt de vrijstelling in 2020 door inflatiecorrectie € 30.846. Het fictieve rendement daalt in 2020 licht door de jaarlijkse aanpassing van de rendementen. De aanpassing zal voor box 3-vermogen leiden tot een kleine verlaging van de belastingdruk.

In de Kamerbrief van 6 september 2019 heeft de staatssecretaris van Financiën aangekondigd de box 3-heffing per 2022 ingrijpend te willen veranderen. Hij wil het tarief verhogen naar 33% en de schijven afschaffen. Daarnaast wil hij ook de behandeling voor schulden in box 3 aanpassen. Spaargelden zullen nauwelijks meer belast worden.

5. Verlaging tarief aftrekposten

Voor bepaalde aftrekposten, zoals partneralimentatie en giften aan goede doelen met een ANBI-status, daalt de aftrek geleidelijk naar maximaal de laagste tariefschijf. In 2020 is er sprake van een aftrek tegen 46% en daarna daalt dit stapsgewijs naar circa 37% in 2023. Aftrekposten zoals arbeidsongeschiktheidspremies en lijfrentepremies blijven wel aftrekbaar tegen het toptarief. In 2020 is dit 49,5%.

6. Bijtelling elektrische auto's omhoog

Rijd je in een elektrische auto? Bereid je dan voor op een verhoging van de bijtelling in de komende 5 jaar. In 2020 stijgt het tarief van 4% naar 8% tot een cataloguswaarde van € 45.000. Nu is dit nog € 50.000. Voor het bedrag daarboven blijft de reguliere bijtelling van 22% van toepassing. Het tarief van het aankoopjaar blijft 5 jaar geldig. De komende jaren stijgt het tarief verder en vanaf 2026 is de regeling voor elektrische auto's gelijk aan die voor andere auto's.

Als de Eerste en Tweede Kamer akkoord gaan, treedt het Belastingplan 2020 per 1 januari 2020 in werking. Dit blog is geschreven naar de stand van zaken, 18 september 2019.

Leestips van Evi