Prinsjesdag 2020: wat verandert er voor beleggers?

Prinsjesdag 2020 wat verandert er in 2021

Prinsjesdag 2020 was door de coronapandemie anders dan andere jaren. Geen gouden koets, geen balkonscene en de koning sprak de troonrede uit in de Grote Kerk in plaats van de Ridderzaal. Natuurlijk presenteerde de minister van Financiën wél het belastingplan voor het komende jaar. Daarin zitten een aantal zaken die van invloed zijn op jouw vermogensopbouw. Evi belicht vijf aandachtspunten.

1. Box 3

Zoals al eerder was aangekondigd, gaat de vrijstelling in box 3 van €30.846 naar €50.000 per persoon. Dat is goed nieuws voor de belegger. Niet alleen de vrijstelling verandert, ook de schijven worden aangepast. Mensen met een groter vermogen zullen daardoor komend jaar eerder in de hoogste schijf vallen. Daarnaast wordt het tarief in box 3 verhoogd van 30% naar 31%.

Net als elk jaar wordt het percentage van de forfaitaire heffing aangepast aan de rendementen van de afgelopen periode. Het forfaitaire rendement voor sparen daalt daardoor van 0,07% naar 0,03% en het rendement voor beleggingen stijgt van 5,28% naar 5,69%. Beleggers gaan, boven de vrijstelling, meer belasting betalen over hun beleggingen. Per saldo pakt de box 3-heffing iets minder gunstig uit voor de beleggers met de hogere vermogens.

Schijven Forfaitair rendement Tarief Box 3-heffing 2021
€ 0 - € 50.000 Vrijgesteld vrijgesteld vrijgesteld
€ 50.000 - € 100.000 1,90% 31% 0,59% (was 0,54%)
€ 100.000 - € 1.000.000 4,50% 31% 1,40% (was 1,26%)
Meer dan € 1.000.000 5,69% 31% 1,76% (was 1,58%)

2. Eigen woning

In het Belastingplan 2021 zijn geen wijzigingen voor de eigen woning opgenomen. Maar dat betekent niet dat er volgend jaar niets verandert. De wijzigingen voor de eigen woning zijn namelijk al in eerdere belastingplannen geregeld. Het eigenwoningforfait daalt van 0,6% naar 0,5%. De grens van de WOZ-waarde waarbij het eigenwoningforfait naar 2,35% gaat, wordt in 2021 €1.110.000.

Het was ook al bekend dat de hypotheekrenteaftrek in de hoogste belastingschijf (boven €68.507) van 46% naar 43% gaat. De maximale toepassing van Wet Hillen gaat van 28/30 naar 27/30. Heeft u geen hypotheek en uw woning bijvoorbeeld een WOZ-waarde van €500.000? Dan moet u toch €50.000 eigenwoningforfait (3/30 x €500.000) bijtellen in box 1: dit komt neer op (0,5% x €50.000 =) €250.

3. Tarief box 1

Ook voor de twee tarieven in box 1 zijn er in het Belastingplan 2021 geen wijzigingen aangekondigd. Toch daalt het tarief in de laagste schijf komend jaar van 37,35% naar 37,1%, omdat dit eveneens al in eerdere belastingplannen geregeld is. Het tarief in de laagste schijf daalt de komende jaren verder naar 37,03% in 2024. Boven € 68.507 blijft het tarief 49,5%.

4. Aftrekposten dalen verder

Op grond van eerdere belastingplannen daalt in 2021 de aftrek van giften en partneralimentatie in de hoogste schijf van 46% naar 43%. De komende jaren zal het maximum voor de aftrek verder dalen naar circa 37% in 2023.

5. Overdrachtsbelasting bij aankoop van een huis

Per 1 januari 2021 daalt de overdrachtsbelasting voor starters naar 0%. Een starter is iemand tussen 18 en 35 jaar, die een woning voor eigen gebruik koopt. De starter kan eenmalig een beroep doen op het 0%-tarief. Goed nieuws voor jonge mensen die in de markt zijn om een huis te kopen. Voor niet-starters die een woning kopen en daar zelf gaan wonen, blijft de overdrachtsbelasting 2%.

Als je een woning koopt die je niet zelf gaat bewonen, stijgt de overdrachtsbelasting naar 8%. Op dit moment is dit tarief nog 2% of 6%, afhankelijk van het feit of het aan te kopen pand al dan niet een woonbestemming heeft. Het moment van levering is van belang voor de hoogte van de overdrachtsbelasting en niet het moment van koop. Dit zou op korte termijn een versnelling kunnen geven in de verkoop van bijvoorbeeld een vakantiewoning of tweede woning.

Koper Tarief  Voorwaarden
Particulier 0% Starter
- tussen 18 en 35 jaar
- eerste maal benutten vrijstelling
- woning als hoofdverblijf
Particulier 2% Eigen woning als hoofdverblijf
Particulier 8% Alle aankopen die niet onder 0% en 2% vallen:
- Vakantiewoning
- Beleggingspand
- Woning voor uw kind
- Overig onroerend goed
Rechtspersoon 8%  


Geschreven naar de stand van zaken op 15 september 2020.

Leestips van Evi