Nieuwe belastingregels: slim beleggen belangrijker

Nieuwe belastingregels maken slim beleggen nog belangrijker

De belastingtarieven in box 3 veranderen flink in 2022. Nu betaal je nog één belastingtarief over je spaargeld en je beleggingen. Straks worden dat twee aparte tarieven. Hierdoor betaal je over je spaargeld nagenoeg geen belasting meer. Is sparen dan een rendabeler alternatief voor beleggen? Niet per se. Evi legt uit hoe dat zit.

Huidige belastingheffing box 3

In box 3 wordt nu niet het werkelijke behaalde rendement belast, in plaats daarvan wordt uitgegaan van een verondersteld (forfaitair) rendement voor de belastingheffing. Hoeveel vermogen je hebt, bepaalt met welk verondersteld rendement de Belastingdienst rekent. Deze zijn voor spaargeld en rendement op beleggingen gelijk en liggen tussen de 1,80% en 5,33%. Over dat rendement betaal je momenteel 30% belasting.

Rekenvoorbeeld sparen vs. beleggen huidige situatie

Stel je hebt € 200.000 aan beleggingen, dan rekent de Belastingdienst met een rendement van 4,2%. Je houdt dan € 8.400 verondersteld rendement over (€ 200.000 x 4,2%). Je betaalt daar vervolgens € 2.532 belasting over (€ 8.400 x 30%). Heb je € 200.000 aan spaargeld? Dan gelden dezelfde rendementspercentages en betaal je dus hetzelfde bedrag aan belasting. Om in beide gevallen onderaan de streep nog wat over te houden, moet je rendement dus hoger zijn dan de belastingheffing. Bij een laag rendement, bijvoorbeeld een lage spaarrente, betaal je dus belasting over rendement dat je niet ontvangt.

Wat gaat er veranderen in 2022

Het kabinet wil dat het veronderstelde rendement beter aansluit bij het werkelijke rendement. In 2022 gaat de belastingheffing daarom flink op de schop. Straks wordt eerst bepaald of je vermogen in box 3 hoger is dan de heffingsvrije drempel van € 30.846. Is je vermogen lager dan dit bedrag? Dan betaal je daar geen belasting over. Is het bedrag dat je hebt aan bezittingen hoger? Dan vervalt het heffingsvrije vermogen en wordt afzonderlijk gekeken naar je bezittingen.

De Belastingdienst maakt dan onderscheid in het soort vermogen en rekent met drie vaste tarieven, waaronder een laag rendement (0.09%) voor spaarders en een hoger rendement (5,33%) voor beleggers. Over dat rendement betaal je dan 33% belasting. Om het verlies van het heffingsvrije vermogen goed te maken, krijgt iedereen €400 korting op het veronderstelde rendement. Heb je alleen spaargeld? Dan betaal je per saldo geen heffing in box 3 als je spaartegoed onder de circa € 444.000 blijft.

Rekenvoorbeeld sparen vs. beleggen nieuwe situatie

Stel je hebt € 200.000 gespaard, je zou over € 180 belasting moeten betalen (€ 200.000 x 0,09%). Maar door de vrijstelling van € 400, betaal je per saldo geen belasting over dit spaargeld (€ 180 - € 400). Als je datzelfde vermogen in beleggingen hebt zitten, bedraagt het veronderstelde rendement € 10.660 (€ 200.000 x 5,33%). Over dit rendement wordt eerst de € 400 korting verrekend, (€ 10.660 - € 400 = € 10.260). Vervolgens betaal je daar 33% belasting over (€ 10.260 x 33% = € 3.386). Voor beleggers kunnen de voorgestelde veranderingen fiscaal dus minder gunstig uitpakken voor spaarders.

Vermogensopbouw meer dan belasting alleen

Is het dan beter om vanaf 2022 te gaan sparen in plaats van beleggen? Niet per se. Door de inflatie ga je er in koopkracht op achteruit als je spaart tegen de huidige lage rente van rond de 0%. Als je belegt en je beleggingen een positief rendement opleveren, kun je die inflatie nog compenseren. Voor spaarders is dat lastiger. Natuurlijk zijn de belastingheffing en inflatie niet de enige factoren die van invloed zijn op je vermogen.

Kijk bij het opstellen van je financiële doelen daarom ook naar je doelvermogen en de termijn waarop je dat wilt behalen. Wil je vermogen opbouwen voor de lange termijn? Dan kan beleggen een beter alternatief zijn dan sparen. Beleggen vergroot de kans op een hoger rendement. Zodat je straks na aftrek van de belasting en inflatie een aantrekkelijk vermogen kan overhouden. Risico is er natuurlijk ook. Door koersschommelingen kunnen je beleggingen minder waard worden.

Beleggingsportefeuille kan beter

Het goede nieuws is dat een lange beleggingshorizon en een goede spreiding helpen om het risico te verlagen. Hoe eerder je begint, hoe langer je je vermogen aan het werk kunt zetten. Je hebt dan genoeg tijd om eventuele schokken op te vangen en om te profiteren van de uitschieters. De voorgestelde belastingplannen zijn dan ook een goede reden om eens kritisch te kijken naar de risicospreiding binnen je beleggingsportefeuille. Een goed gespreide portefeuille, maakt de kans op rendement groter.

Ben je benieuwd naar wat beleggen je kan opleveren? Bereken het met Evi’s Vermogensgroeitool. Wil je liever persoonlijk advies? Maak dan een afspraak met één van onze beleggingscoaches.

100.28.132.102