Maatschappelijk verantwoord beleggen

Eerlijk geproduceerde chocolade, energiezuinige wasmachines en elektrische auto’s. Steeds meer Nederlanders kiezen bij hun aankopen gericht voor producten die rekening houden met mens, milieu en maatschappij. Dat geldt ook voor beleggen. Gelukkig hoeft een duurzame belegging geen rendement te kosten. Evi legt uit.

Als je belegt investeer je je geld in een onderneming die het gebruikt om zijn activiteiten te laten groeien. Bij Evi vinden we het belangrijk dat de ondernemingen waar je in belegt hun rol in de samenleving serieus nemen en rekening houden met hun omgeving. Daarom beoordelen we bedrijven en beleggingsfondsen op financiële én niet-financiële criteria. We willen weten hoe ze omgaan met milieu, sociale en maatschappelijke thema’s. Die informatie nemen we mee in ons beleggingsproces.

In gesprek met bedrijven

Evi spreekt bedrijven en fondsmanagers aan op hun sociale, milieu of maatschappelijke prestaties als daar aanleiding voor is. Bijvoorbeeld als een onderneming de internationale conventies of wetten over kinderarbeid of arbeidsomstandigheden schendt. Ook met bedrijven die zijn betrokken bij ernstige milieuvervuiling gaan we het gesprek aan. Dit wordt ook wel engagement genoemd. Met deze gesprekken willen we bedrijven aansporen hun sociale, milieu en maatschappelijke prestaties te verbeteren. Levert de dialoog met het bedrijf geen resultaat op? Dan kunnen we besluiten niet meer te beleggen in de onderneming.

Rendement en risico

Soms vrezen beleggers dat verantwoord beleggen een negatieve invloed heeft op het rendement van hun portefeuille. Ten onrechte. Uit diverse wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat het resultaat van duurzaam beleggen op de lange termijn niet afwijkt van traditioneel beleggen. Je kunt dus prima duurzaam beleggen zonder dat het je rendement kost. Er zijn zelfs aanwijzingen dat - door rekening te houden met niet-financiële criteria - het risico van je portefeuille kan afnemen. Verantwoorde portefeuilles laten in onrustige beurstijden namelijk minder neerwaartse bewegingen zien dan traditionele portefeuilles.

Daarmee is verantwoord en duurzaam beleggen niet alleen goed voor mens, milieu en maatschappij, maar kan ook een positieve invloed op je portemonnee hebben.

44.192.15.251