3 misverstanden over verantwoord beleggen

3 misverstanden over verantwoord beleggen

Het aantal beleggers dat rekening wil houden met mens, milieu en maatschappij bij hun beleggingsbeslissingen stijgt al jaren exponentieel. Die opmars is beter te begrijpen als je door de hardnekkige misverstanden van verantwoord beleggen heen prikt. Evi zet de drie belangrijkste op een rij.

1. Verantwoord beleggen draait om het uitsluiten van bedrijven

Steeds meer beleggers laten meewegen hoe de bedrijven waar ze in beleggen omgaan met bijvoorbeeld het milieu en sociale en maatschappelijke thema's. Ook bij Evi houden we bij de beoordeling van de geschiktheid van beleggingsfondsen rekening met financiële én niet-financiële factoren. Dit wordt ook wel verantwoord beleggen genoemd. De wortels van verantwoord beleggen liggen in de zeventiende eeuw toen de leden van de Amerikaanse religieuze Quaker-gemeenschap niet langer wilden investeren in bedrijven die gebruik maakten van slavenarbeid. Verantwoord beleggen draait echter al lang niet meer om het uitsluiten van bedrijven alleen. De nadruk ligt steeds meer op positieve selectie: gericht beleggen in bedrijven die goede financiële prestaties laten zien én rekening houden met mens, milieu en maatschappij bij hun activiteiten.

Liever stimuleren dan uitsluiten

Uitsluiten maakt wel deel uit van verantwoord beleggen, maar in beperkte mate. Ondernemingen die zich bezighouden met de productie van wapens laat Evi links liggen. Doet een bedrijf het minder goed op duurzame criteria binnen de portefeuille? Dan gaan onze fondsbeheerders in gesprek met de beheerders van het fonds die beleggen in deze bedrijven. Doel: hen stimuleren meer verantwoord te gaan ondernemen. Dit noemen we ook wel een engagementaanpak. Zo draag je op actieve manier bij aan een positieve verandering.

2. Verantwoord beleggen kost rendement

Door verantwoord te beleggen investeer je dus in bedrijven met aandacht voor mens, milieu en maatschappij. Maar welk effect heeft dat op je rendement? Je wilt immers ook je financiële doelen behalen. Dat verantwoord beleggen ten koste gaat van het rendement van de portefeuille, is een hardnekkig misverstand. Zo blijkt uit onderzoek dat 52% van de professionele beleggers nog steeds sceptisch is over het rendement van verantwoord beleggen. Diverse wetenschappelijke onderzoeken naar beleggingsresultaten over de afgelopen veertig jaar laten echter zien, dat het resultaat van verantwoord en duurzaam beleggen op de lange termijn niet afwijkt van traditioneel beleggen.

Laat alle factoren meewegen

Toen het internationale consultancybedrijf McKinsey alle onderzoeken nog eens op een rij zette, bleek bovendien dat aandacht voor niet-financiële factoren zelfs een positief effect kan hebben op het rendement van de beleggingsportefeuille. Hun advies aan beleggers daarom: laat ook niet-financiële factoren meewegen in alle beleggingsbeslissingen. Denk bijvoorbeeld aan factoren als goede arbeidsvoorwaarden en een op de lange termijn gericht beloningsbeleid. Je kiest dan voor bedrijven die hun zaken op orde hebben.

3. Verantwoord beleggen levert meer risico op 

Een portefeuille die rekening houdt met mens, milieu en maatschappij bevat meestal andere beleggingen dan een reguliere portefeuille, maar het rendement is op lange termijn vergelijkbaar. Dat geldt – anders dan vaak gedacht - ook voor het risico. Er zijn zelfs aanwijzingen dat door verantwoord beleggen het risico van je portefeuille kan afnemen. Als een bedrijf zich op meer dan alleen winst richt, dan verlaagt dat de kans op overheidsboetes en reputatieschade. Recente voorbeelden in de automobielsector en de tabaksindustrie laten zien hoe de focus op winstoptimalisatie alleen tot bijvoorbeeld overheidsingrijpen en rechtszaken kan leiden.

Voorbereid op de toekomst

Door ook rekening te houden met niet-financiële criteria komen bovendien innovatieve bedrijven binnen het blikveld van de belegger. Je belegt in bedrijven die zoeken naar creatieve manieren om om te gaan met de uitdagingen in de toekomst. Zoals klimaatverandering en de schaarste van grondstoffen zoals energie en water. Deze bedrijven kunnen zo de wereld een beetje beter maken. Het is een van de redenen voor institutionele beleggers - zoals pensioenfondsen – om hun vermogens op verantwoorde wijze te laten beleggen. Zij proberen zo net als veel particuliere beleggers door hun verantwoorde beleggingskeuzes een positieve impact te hebben op de maatschappij.

3.230.143.213