Duurzaam beleggen: alle seinen op groen

Duurzaam beleggen bij Evi van Lanschot

In Evi’s route naar de toekomst nemen we u mee in onze reis naar duurzame Evi fondsen. Dit keer een opiniestuk over duurzaam beleggen, met de visie van drie deskundigen. Hun uitgesproken mening leest u hieronder. 'Het jaar 2020 was niet het kantelpunt, dat was vijf jaar geleden, maar de Covid-19-pandemie zorgt wel voor een versnelling.' 

‘Duurzaamheid wordt nu volwassen’

Sander Boleij, duurzaamheidsmanager bij Van Lanschot Kempen: ‘Duurzaam wordt het nieuwe normaal. Steeds meer burgers omarmen het. En ook steeds meer bedrijven maken er werk van. In veel gevallen omdat ze er voordelen in zien, maar ook omdat wet- en regelgeving hen daar steeds meer toe dwingen. Zo komt er vanuit ‘Europa’ binnenkort een flink pakket nieuwe regels. Deze zullen de nu nog wat vage term ‘duurzaamheid’ duidelijker gaan definiëren en bedrijven tegelijkertijd gaan verplichten om meer over hun duurzame prestaties te rapporteren. Met dergelijke wetgeving komt duurzaamheid in de fase van volwassenheid.’

De termen ‘duurzaam’ en ‘duurzaam beleggen’ worden minder vrijblijvend

‘Europa wil in 2050 het eerste klimaatneutrale continent worden. Dat betekent dat zij alle economische sectoren verder wil verduurzamen en ook consumenten hierin wil laten meebewegen. Om deze beweging te versnellen wil de Europese Unie eerst meer duidelijkheid creëren rond de term ‘duurzaamheid’. Want daar bestaat nog steeds verwarring over. De EU stelt momenteel een dik boekwerk op, de zogenoemde taxonomie, waarin precies beschreven wordt welke economische activiteiten als duurzaam aangemerkt worden, en welke niet. De EU verwacht dat de taxonomie als aanjager van verdere verduurzaming zal gaan werken.’

‘Voor de financiële sector betekent de komst van de taxonomie dat ook de term ‘duurzaam beleggen’ opnieuw gedefinieerd gaat worden. Duurzame beleggingen zullen dan beleggingen zijn in bedrijven of instellingen die aan de taxonomie voldoen. Hoe dat er in de praktijk precies gaat uitzien is nog nu niet helemaal duidelijk. Maar zeker is, dat het nieuwe wettelijke kader de term ‘duurzaam beleggen’ minder vrijblijvend maakt.’

‘De huidige tendens naar een duurzame samenleving is niet nieuw. Zij is al jaren aan de gang. Wat wel nieuw is, is de relatie met de Covid-19-pandemie. Sommigen verwachten dat de pandemie de verduurzaming versnelt, want het coronavirus laat zien hoe kwetsbaar we zijn. ‘De coronacrisis is klimaatverandering in een snelkookpan’ ving ik onlangs op. Ik weet het niet, maar dan staat ons nog wat te wachten.’

‘Kiezen voor financieel, sociaal èn ecologisch rendement’

Willem Schramade, bedrijfseconoom, voormalig aandelenanalist en impactbelegger en schrijver van het boek Duurzaam kapitalisme: ‘Het huidige kapitalistische systeem moet grondig verbouwd worden. Met een nieuw behang redden we het niet, de leidingen zijn aan vervanging toe. Eén van die leidingen is de sterke gerichtheid van beleggers op aandeelhouderswaarde op de korte termijn. We moeten naar een combinatie van financiële waarde, sociale waarde en ecologische waarde: F+S+E. En in het verlengde daarvan naar financieel, sociaal en ecologisch rendement. Zo ontstaat een duurzaam kapitalisme.’

‘Alleen naar de financiële waarde en het financiële rendement van een bedrijf of belegging kijken is kortzichtig. Je moet ook de waarde van S en E weten om de waarde van F te kunnen beoordelen. Want een bedrijf kan wel veel winst maken, maar als dat ten koste gaat van het milieu (E) of arbeidsomstandigheden (S) dan heeft die onderneming geen toekomst. We zijn nu nog sterk gericht op modellen die die financiële waarde berekenen, maar modellen om de sociale en ecologische waarde in kaart te brengen zijn er ook al of zijn in ontwikkeling.’.

'We moeten terug binnen de planetaire grenzen'

‘De transitie naar een duurzame economie is onvermijdelijk. We zullen onze economie zo moeten herinrichten dat we binnen de planetaire grenzen blijven. Dat doen we nu niet en we plegen roofbouw op de aarde. Die omslag is aan het versnellen, want natuurrampen, epidemieën en sociale onrust wijzen ons er steeds nadrukkelijker op het huidige systeem niet langer houdbaar is.’

‘Beleggers moeten mee in de duurzame transitie. Daarbij kunnen ze beter kijken naar bedrijven die oplossingen bieden om die kentering te bewerkstelligen dan naar de bedrijven die moeten gaan voldoen aan duurzaamheidseisen. Dat zijn vaak niet de koplopers. De Covid-19-crisis toont aan dat duurzame bedrijven beter tegen schokken kunnen dan niet-duurzame bedrijven. Bijvoorbeeld omdat ze minder afhankelijk zijn van fossiele energie of flexibeler zijn. Beleggen moet weer echt investeren worden, met niet alleen financieel rendement maar ook een maatschappelijk rendement.’

‘De volgende crisis is al onderweg’

Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde Erasmus Universiteit Rotterdam: ‘Een crisis zoals de huidige corona-crisis kan de transitie naar een duurzame economie versnellen, maar dat hoeft niet perse. Kijk naar de situatie op dit moment: met allerlei steunmaatregelen worden bedrijven overeind gehouden, ook als ze helemaal niet duurzaam zijn. Ook zetten bedrijven hun investeringen in duurzaamheid op pauze, omdat ze nu economisch in zwaar weer verkeren.’

'Voor een doorbraak in een transitie hoeft maar 25 procent van de mensen te veranderen'

‘Maar dat het bewustzijn van mensen op het gebied van duurzaamheid verandert door deze situatie, is wel zeker. We consumeren minder, maken geen verre reizen en waarderen kleine dingen. Uit onderzoeken blijkt dat zo’n verandering bij 5 tot 10 procent van de mensen blijvend is, de rest gaat weer terug naar z’n oude gedrag. Consumenten zijn over het algemeen kort van memorie. Over een jaar of vijf zal deze periode voor de meeste mensen een herinnering zijn, meer niet. Ze kunnen niet wachten tot ze weer een verre vliegvakantie kunnen maken, en Black Friday was al weer ongekend druk. Die groep heeft het gevoel dat ze iets wordt afgenomen als we naar een duurzame wereld gaan, iets waar ze recht op hebben. Je kunt mensen niet dwingen om te veranderen, dat roept een sterke mentale weerstand op.’

Het grootste deel van de consumenten zal snel terugvallen in het oude gedrag

‘Het goede nieuws is dat voor een doorbraak in een transitie niet honderd procent van de mensen hoeft te veranderen. Een kwart is genoeg om een mentaliteitsverandering te realiseren. De resterende 75% kan dan relatief snel omgaan. Kijk maar naar roken: dat was algemeen geaccepteerd, maar nu steeds minder mensen roken, kijken we toch anders naar de laatste rokers. Ik kan me voorstellen dat dat ook op het gebied van gezond eten, of verre vliegreizen gaat gebeuren. Nu heeft een verre reis nog status, maar mogelijk is de algemene opinie over een paar jaar heel anders.' 

'Om te bereiken dat 25 procent van de mensen duurzamer wil leven, zouden we nog één crisis moeten doorstaan. Die volgende crisis zie ik al aankomen: een klimaatcrisis wordt voorzien voor de late jaren twintig, als een volgende pandemie van een besmettelijke ziekte niet eerder komt. Een langdurige periode van weersextremen veroorzaakt bosbranden en overstromingen of langdurige perioden van droogte, die de economie nog veel meer kunnen ontwrichten dan corona. En de intensieve veehouderij in Nederland is een broedplaats voor zoönose, het begin een volgende pandemie. Maar deze crises hebben we nodig om echt te veranderen, dus eigenlijk zijn ze een blessing in disguise.’

Duurzaamheid bij Evi

De Evi Fondsen zijn opgebouwd uit meerdere zorgvuldig geselecteerde beleggingsfondsen. Bij elke transactie kijkt de fondsbeheerder of deze transactie bijdraagt aan verduurzaming van de Evi Fondsen. Bij de meeste transacties is dit het geval, waardoor de Evi Fondsen steeds duurzamer worden.

In de serie 'Evi's route naar de toekomst' staan we stil bij de verduurzaming van de Evi-portefeuilles. Zo spraken we met Remment-Jan Bakker, portfoliomanager bij Evi van Lanschot, over de timing bij beleggen en waarom het verduurzamen van de Evi-portefeuilles een eigen tempo heeft.

3.238.121.7