De W van Waardecreatie

Duurzaam beleggen bij Evi

In de serie 'Evi's route naar de toekomst' gaan we in op de bredere betekenis van waarde. Ooit deed je het als beursgenoteerd bedrijf goed als de koers omhoog ging en aandeelhouders en klanten tevreden waren. Nu zijn aandeelhouderswaarde en klantwaarde geen alleenheersers meer. De wens is waardecreatie voor alle stakeholders. Maar wat is waarde? Dat is een vraag met veel verschillende antwoorden.

Wat is waarde?

Dat we behoefte krijgen aan een bredere opvatting van waarde, komt door een verminderd vertrouwen in grote beursgenoteerde bedrijven. Wereldwijd wordt duidelijk dat klimaatverandering, globalisering, toenemende ongelijkheid en de macht van grote techbedrijven grote gevolgen hebben.

Het besef groeit dat alleen kijken naar winstgroei en een hogere beurskoers niet meer genoeg is om waarde vast te stellen. Want hoe worden die mooie winsten gemaakt? Ten koste van iets anders (het klimaat, mensenrechten) of maakt een bedrijf de wereld op de lange termijn beter en mooier (energietransitie)?

Purpose als noodzakelijk ingrediënt

Goed uitleggen wat waardecreatie betekent en daar open en transparant over zijn, is voor bedrijven daarom steeds belangrijker. Hierbij komt het begrip ‘purpose’ om de hoek kijken: het gaat niet om wat je doet, maar waarom doe je het? Journalist Jeroen Smit geeft in zijn boek over Unilever weer hoe Paul Polman zich als leider van een van ’s werelds grootste multinationals moet bewegen tussen de wensen van grote aandeelhouders en andere stakeholders. In zijn visie moet je persoonlijke integriteit leidend zijn in hoe je als CEO opereert. Alleen dan kunnen we grote problemen als armoede, ongelijke lonen en klimaatverandering op grote schaal aanpakken.

Echt doen wat hun mission statement belooft, vinden multinationals in de praktijk niet altijd makkelijk. Dan maken ze zich schuldig aan purpose-washing. Marketingspecialist Samuel Scott geeft er diverse voorbeelden van in een speech, waarin hij een aantal merken onder de loep neemt. Zij profileren zich bijvoorbeeld met girl power, maar betalen hun vrouwelijke werknemers bijvoorbeeld niet hetzelfde als de mannelijke of zijn verwikkeld in rechtszaken over ongewenste intimiteiten. 

Coronacrisis als versneller

Een crisis zoals we nu meemaken als gevolg van het coronavirus, is voor veel mensen en bedrijven ook financieel rampzalig. En daardoor maken veel mensen zich zorgen dat de focus bij bedrijven ligt op overleven en niet op de duurzame strategie en duurzaam investeren.
Tegelijk zijn er trends die juist versnellen, zoals:

  • Digitalisering
  • Minder vervoersbewegingen door vaker werken en vergaderen vanuit huis
  • Online winkelen en elektronisch betalingsverkeer
  • Een breder welzijnsbegrip: naast economische groei gaan we gezondheidszorg, onderwijs, het klimaat en het milieu meetellen
  • Besef van schokbestendige aanvoerlijnen

Al deze ontwikkelingen kunnen helpen om waarde voor de lange termijn vast te stellen en aandacht voor waardecreatie bij bedrijven in een stroomversnelling te brengen.

Wereldwijd dezelfde doelen: SDG’s

De Sustainable Development Goals (duurzame ontwikkelingsdoelen) van de Verenigde Naties zijn een goed hulpmiddel bij de bepaling van waardecreatie. Deze 17 doelen met 169 concrete targets zijn afgesproken met de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (waaronder Nederland) om de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG’s zijn zo een kompas om zaken als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis wereldwijd en gezamenlijk aan te pakken. En dat helpt, zeker zolang we niet allemaal dezelfde taal spreken als het gaat over duurzaamheid.
Sustainable Development Goals

Wat doet Evi?

Evi is onderdeel van Van Lanschot Kempen, een financiële instelling die werkt aan behoud en opbouw van vermogen op een duurzame wijze. Vermogensbeheer vanuit de overtuiging dat brede maatschappelijke cohesie onmogelijk is zonder de opbouw van vermogen. Vermogen stelt mensen in staat om te ondernemen, duurzaam te investeren en verantwoorde risico’s te nemen. Met een terugtredende overheid krijg je meer verantwoordelijkheid voor het eigen pensioen en de zorgkosten.

Betrokkenheid bij de maatschappij is voor ons een voorwaarde voor succes, net als een duurzame bedrijfsvoering. Dit betekent dat we actief werken aan de verduurzaming van onze beleggingsportefeuilles, kiezen voor best in class waar mogelijk, en dat we langdurig Nederlandse culturele instellingen sponsoren zoals het Van Gogh Museum en het Concertgebouw.

Omdat goede bedoelingen alleen niet genoeg zijn, is in het waardecreatiemodel per stakeholdersgroep zichtbaar gemaakt wat er binnen Van Lanschot Kempen – en dus ook bij Evi – wordt gedaan. De Sustainable Development Goals gebruiken we als leidraad.

Evi's route naar de toekomst

Duurzaam beleggen gaat over hoe we denken dat de toekomst eruit gaat zien. Waar is op termijn het beste rendement te behalen? En wat is het beste rendement? Het hoogste, het meest duurzame of een combinatie van beide? In deze serie verkennen we Evi’s route naar de toekomst. Jouw mening telt, dus laat het ons weten als er zaken zijn waar je graag meer over wilt weten. Meer lezen? Duurzaam beleggen is ook op tijd voorsorteren.

Introductiepakket Evi Pensioen

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Pensioen. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagMaak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Wim

Introductiepakket Evi Go

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Go. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi Beheer

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Beheer. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi4Kids

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi4Kids. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagHaalbaarheidstool

Wat kan Evi Beheer u opleveren?

Stap {{activeStepLabel}} van {{flow.totalSteps}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(retirement.yearsUntil) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze

U kunt maximaal 1 jaar eerder stoppen met werken.

{{flow.steps[flow.activeStep].question3}}

{{earlyRetirementDurationHeading}}

De berekening:

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(targetYear.chosenDuration) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze {{ riskLabel(chosenRiskProfile - 1).title }}
  • Totale inleg
  • Doelbedrag
  • Verwachte opbrengst
Wim

Wilt u uw uitkomsten bespreken?

Heeft u een vraag over de uitkomst van uw plan om eerder te stoppen met werken? Maak dan een afspraak met Wim of één van onze andere beleggingscoaches. Zij helpen u graag op weg.

{{appointmentFormVisible ? "Verberg maak een afspraak" : "Maak een afspraak"}}

Let op: het werkelijk rendement is afhankelijk van de prestaties van het Evi Fonds dat u kiest. Het eindbedrag kan lager maar ook hoger uitvallen dan verwacht.

In bovenstaande scenariografiek ziet u hoe uw belegd vermogen zich in de toekomst kan ontwikkelen. Hierbij wordt de verwachte ontwikkeling van uw vermogen zichtbaar gemaakt op basis van duizend mogelijke economische scenario’s. In de getoonde vermogensontwikkelingen is rekening gehouden met de kosten die door Evi en de Evi Fondsen in rekening gebracht worden. Prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

De lijnen in de grafiek zijn een weergave van verschillende scenario’s. De paarse lijn geeft aan hoe het vermogen zal ontwikkelen wanneer het rendement uitkomt zoals wij dat verwachten. De groene en rode lijn weerspiegelen de mogelijke waardeontwikkelingen bij respectievelijk heel gunstige- en heel ongunstige marktontwikkelingen. Aan de verwachte resultaten ligt een waarschijnlijkheid ten grondslag. Dat betekent dat er 5% kans is op een nog beter scenario dan het goede scenario en er is 5% kans op een nog slechter scenario dan het weergegeven slechte scenario. In de getoonde vermogensontwikkeling is rekening gehouden met de volgende kosten op jaarbasis: zeer defensief 0,67%, defensief 0,74%, neutraal 0,79%, offensief 0,84%, zeer offensief 0,89%. Informatie over de aard en risico’s van beleggen in fondsen vindt u in de Afspraken Evi Beheer

{{readMoreVisible ? "Lees minder" : "Lees meer"}}

Maak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Ton

34.239.152.207