De W van Waardecreatie

Duurzaam beleggen bij Evi

In de serie 'Evi's route naar de toekomst' gaan we in op de bredere betekenis van waarde. Ooit deed je het als beursgenoteerd bedrijf goed als de koers omhoog ging en aandeelhouders en klanten tevreden waren. Nu zijn aandeelhouderswaarde en klantwaarde geen alleenheersers meer. De wens is waardecreatie voor alle stakeholders. Maar wat is waarde? Dat is een vraag met veel verschillende antwoorden.

Wat is waarde?

Dat we behoefte krijgen aan een bredere opvatting van waarde, komt door een verminderd vertrouwen in grote beursgenoteerde bedrijven. Wereldwijd wordt duidelijk dat klimaatverandering, globalisering, toenemende ongelijkheid en de macht van grote techbedrijven grote gevolgen hebben.

Het besef groeit dat alleen kijken naar winstgroei en een hogere beurskoers niet meer genoeg is om waarde vast te stellen. Want hoe worden die mooie winsten gemaakt? Ten koste van iets anders (het klimaat, mensenrechten) of maakt een bedrijf de wereld op de lange termijn beter en mooier (energietransitie)?

Purpose als noodzakelijk ingrediënt

Goed uitleggen wat waardecreatie betekent en daar open en transparant over zijn, is voor bedrijven daarom steeds belangrijker. Hierbij komt het begrip ‘purpose’ om de hoek kijken: het gaat niet om wat je doet, maar waarom doe je het? Journalist Jeroen Smit geeft in zijn boek over Unilever weer hoe Paul Polman zich als leider van een van ’s werelds grootste multinationals moet bewegen tussen de wensen van grote aandeelhouders en andere stakeholders. In zijn visie moet je persoonlijke integriteit leidend zijn in hoe je als CEO opereert. Alleen dan kunnen we grote problemen als armoede, ongelijke lonen en klimaatverandering op grote schaal aanpakken.

Echt doen wat hun mission statement belooft, vinden multinationals in de praktijk niet altijd makkelijk. Dan maken ze zich schuldig aan purpose-washing. Marketingspecialist Samuel Scott geeft er diverse voorbeelden van in een speech, waarin hij een aantal merken onder de loep neemt. Zij profileren zich bijvoorbeeld met girl power, maar betalen hun vrouwelijke werknemers bijvoorbeeld niet hetzelfde als de mannelijke of zijn verwikkeld in rechtszaken over ongewenste intimiteiten. 

Coronacrisis als versneller

Een crisis zoals we nu meemaken als gevolg van het coronavirus, is voor veel mensen en bedrijven ook financieel rampzalig. En daardoor maken veel mensen zich zorgen dat de focus bij bedrijven ligt op overleven en niet op de duurzame strategie en duurzaam investeren.
Tegelijk zijn er trends die juist versnellen, zoals:

  • Digitalisering
  • Minder vervoersbewegingen door vaker werken en vergaderen vanuit huis
  • Online winkelen en elektronisch betalingsverkeer
  • Een breder welzijnsbegrip: naast economische groei gaan we gezondheidszorg, onderwijs, het klimaat en het milieu meetellen
  • Besef van schokbestendige aanvoerlijnen

Al deze ontwikkelingen kunnen helpen om waarde voor de lange termijn vast te stellen en aandacht voor waardecreatie bij bedrijven in een stroomversnelling te brengen.

Wereldwijd dezelfde doelen: SDG’s

De Sustainable Development Goals (duurzame ontwikkelingsdoelen) van de Verenigde Naties zijn een goed hulpmiddel bij de bepaling van waardecreatie. Deze 17 doelen met 169 concrete targets zijn afgesproken met de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (waaronder Nederland) om de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG’s zijn zo een kompas om zaken als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis wereldwijd en gezamenlijk aan te pakken. En dat helpt, zeker zolang we niet allemaal dezelfde taal spreken als het gaat over duurzaamheid.
Sustainable Development Goals

Wat doet Evi?

Evi is onderdeel van Van Lanschot Kempen, een financiële instelling die werkt aan behoud en opbouw van vermogen op een duurzame wijze. Vermogensbeheer vanuit de overtuiging dat brede maatschappelijke cohesie onmogelijk is zonder de opbouw van vermogen. Vermogen stelt mensen in staat om te ondernemen, duurzaam te investeren en verantwoorde risico’s te nemen. Met een terugtredende overheid krijg je meer verantwoordelijkheid voor het eigen pensioen en de zorgkosten.

Betrokkenheid bij de maatschappij is voor ons een voorwaarde voor succes, net als een duurzame bedrijfsvoering. Dit betekent dat we actief werken aan de verduurzaming van onze beleggingsportefeuilles, kiezen voor best in class waar mogelijk, en dat we langdurig Nederlandse culturele instellingen sponsoren zoals het Van Gogh Museum en het Concertgebouw.

Omdat goede bedoelingen alleen niet genoeg zijn, is in het waardecreatiemodel per stakeholdersgroep zichtbaar gemaakt wat er binnen Van Lanschot Kempen – en dus ook bij Evi – wordt gedaan. De Sustainable Development Goals gebruiken we als leidraad.

Evi's route naar de toekomst

Duurzaam beleggen gaat over hoe we denken dat de toekomst eruit gaat zien. Waar is op termijn het beste rendement te behalen? En wat is het beste rendement? Het hoogste, het meest duurzame of een combinatie van beide? In deze serie verkennen we Evi’s route naar de toekomst. Jouw mening telt, dus laat het ons weten als er zaken zijn waar je graag meer over wilt weten. Meer lezen? Duurzaam beleggen is ook op tijd voorsorteren.

3.215.186.30