Duurzaam: het nieuwe normaal, zijn we er al?

Het nieuwe normaal, zijn we er al? Groene weg

Evi’s route naar de toekomst

Eigenlijk gaat duurzaam beleggen over hoe we denken dat de toekomst eruit gaat zien. Waar is op termijn het beste rendement te behalen? En wat is het beste rendement? Het hoogste, het meest duurzame of een combinatie van beide? In deze serie verkennen we Evi’s route naar de toekomst. We nemen je mee en vertellen iedere maand hoe onze beleggingsexperts continu verder bouwen aan de verduurzaming van de Evi-portefeuilles. Jouw mening telt, dus laat het ons weten als er zaken zijn waar je graag meer over wilt weten.

Duurzaam het nieuwe normaal

Soms lijkt alles wat je leest, koopt of gebruikt te gaan over duurzaamheid. Variërend van het verdrag van Parijs en hoe we die doelen kunnen bereiken, tot de herkomst van de dagelijkse boodschappen of die leuke broek die je net online hebt besteld. Aan de andere kant kan je het gevoel bekruipen dat er vooral veel wordt gepraat en nog (te) weinig wordt gedaan. Hoe zit dat met je beleggingen? Beleg je zelf wel ‘goed’? En hoe ver is Evi?

Duurzaamheid is bij beleggen in het verleden wel ervaren als gezond eten: heel verstandig maar misschien minder lekker. Maar net zoals gezond voedsel het qua aantrekkelijkheid nu vaak wint van fast food, is toekomstgericht beleggen bezig met een inhaalslag. Duurzaam wordt het nieuwe normaal.

Bij duurzaam beleggen kan je eigenlijk nooit zeggen dat je 100% goed bezig bent. Simpelweg, omdat er niet één geaccepteerde standaard is die bepaalt wat goed, duurzaam of groen exact inhoudt. Wel zijn er veel internationale verdragen en overeenkomsten waar banken en beleggingshuizen zich gezamenlijk aan houden (daar vertellen we je in een latere editie meer over).

Hoe goed is goed?

Bij het samenstellen van een beleggingsportefeuille is er oneindig veel keuze. Een fondsmanager selecteert daarom bedrijven of aandelen op basis van een aantal principes. De afgelopen jaren zijn zogeheten ESG-factoren (Environmental, Social en Governance; ofwel milieu, sociaal en bestuurlijk) steeds zwaarder gaan tellen bij die fondsselectie. Er is een scoresysteem van het onderzoeksbureau MSCI ESG Research. Hier kunnen ondernemingen beoordelingen behalen variërend van AAA tot CCC voor hoe ze omgaan met bijvoorbeeld klimaatgerelateerde zaken of het betalen van een leefbaar loon aan hun werknemers.

De Evi Fondsen beleggen verantwoord. Dat betekent dat de fondsbeheerder de bedrijven waarin belegd wordt, beoordeelt op basis van financiële en niet financiële criteria en daarnaast een zogenoemde engagement aanpak gehanteerd. Denk bijvoorbeeld aan bedrijven die internationale conventies of wetten over kinderarbeid of werktijden schenden, of bedrijven die veelvuldig in opspraak zijn in verband met ernstige milieuvervuiling.

Het doel van engagement is de sociale, milieu of maatschappelijke prestaties van het bedrijf te verbeteren. Als een dialoog met het bedrijf geen resultaat oplevert, behoort uitsluiting van het bedrijf tot de mogelijkheden. Nu, begin 2020, heeft ongeveer twee derde van de fondsen waar we via de Evi Fondsen in beleggen, een BBB-score of hoger .

Waarom kost die klus zoveel tijd zul je zeggen? Het toetsen van beleggingen aan deze ESG-criteria gaat over heel veel terreinen. Als een beleggingsfonds in 500 bedrijven belegt, moet worden nagegaan hoe deze bedrijven scoren op duurzaamheid. Dat onderzoek maakt het tijdrovend en complex.

Het gaat om moraal

Een belegger bepaalt zelf zijn of haar investment beliefs, noem het een beleggingsmoraal. Die is vanzelfsprekend voor iedere belegger anders. Als je in een beleggingsfonds belegt, beleg je onderliggend in een groot aantal zeer verschillende bedrijven. Vanuit het oogpunt van spreiding en risicomanagement is dat een goede zaak. Als je ze individueel langs de meetlat wilt leggen, bijvoorbeeld op duurzaamheid, is dat lastiger.

Dit wil niet zeggen dat je geen invloed hebt op waar je geld in geïnvesteerd wordt. Evi’s beleggingsbeleid is voor alles gericht op de toekomst en vanuit dat idee schuiven we steeds verder op. Zo wordt het universum, ofwel het aantal bedrijven waar de Evi fondsen in beleggen, kleiner. Tegelijk wordt de kwaliteit hoger en onze invloed groter.

Saai is het nieuwe sexy

Er is een groeiend besef dat niet-duurzaam ondernemen, en dus ook niet-duurzaam beleggen, geld gaat kosten. MVO-Nederland roept het kabinet al op om maatschappelijke schade uit te gaan drukken in geld. Het lijkt logisch dat er op termijn vanuit de overheid een CO2 -belasting wordt opgelegd. Een portefeuille vol milieubelastende bedrijven wordt dan snel minder winstgevend.

Op termijn willen we de CO2-uitstoot van al onze portefeuilles kunnen vaststellen, zodat in de loop der jaren beter te zien is of het de goede kant op gaat en in welk tempo. Hierbij komt het goed uit dat saai het nieuwe sexy is, want je begrijpt dat het nalopen van talloze bedrijven en het ranken en scoren daarvan niet het boeiendste verjaardagsverhaal oplevert. Maar dit soms taaie werk is belangrijk voor Evi’s ambitie: om alle beleggingen op het zogeheten ‘sustainable+’-niveau te krijgen.

Beleggen is bouwen. En dat kost ook tijd, zeker als je het goed wilt doen. Bij Evi bouwen we aan toekomstbestendige portefeuilles. Hierbij is de mix van kosten en rendement onverminderd belangrijk, met ‘toekomst’ als voornaamste ingrediënt.

100.28.132.102