Slim schenken met belastingvoordeel

Wilt u uw kinderen helpen bij het kopen van een eigen huis? Of bij het afbetalen van een studielening? Door te schenken geeft u ze een financieel steuntje in de rug.  En u kunt gebruik maken van fiscaal voordeel. 

Benut het belastingvoordeel

Door een van de vrijstellingen te gebruiken, betaalt uw kind geen of minder belasting over de schenking. Voor kinderen gelden de hoogste vrijstellingen. U mag hen als ouder dit jaar €5.677 (cijfer 2022) belastingvrij schenken. Alles boven deze vrijstelling wordt belast op dezelfde wijze als erfbelasting. Als u begint met schenken als uw kind nog jong is, bouwt u door gebruik te maken van de jaarlijkse vrijstelling een aantrekkelijk vermogen op. 

Steuntje in de rug

Wilt u uw volwassen kinderen een financieel steuntje in de rug geven? Dan kunt u ook gebruik maken van een eenmalige vrijstelling. Is uw kind of zijn of haar partner tussen de 18 en 40 jaar op het moment van schenken, dan kunt u eenmalig €27.231 (cijfer 2022) belastingvrij schenken. 

Schenking voor huis of studie

Koopt uw kind een huis of overweegt hij of zij een fikse verbouwing? Dan mag u voor dit doel €106.671 (cijfer 2022) belastingvrij schenken op voorwaarde dat uw kind tussen de 18 en 40 jaar is. De schenking hoeft niet in één keer gedaan te worden - u mag deze spreiden over twee of drie jaar. Let op: het kabinet heeft plannen om deze vrijstelling in 2023 te verlagen en in 2024 af te schaffen. Wilt u nog profiteren van deze zogenaamde jubelton, dan heeft u waarschijnlijk nog tot eind 2022. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. 

Daarnaast is er de vrijstelling voor een dure studie. Als ouder mag u uw kind hiervoor eenmalig €56.724 (cijfer 2022) schenken. Op de site van de Belastingdienst staan de precieze voorwaarden en wordt uitgelegd hoe de ontvanger aangifte schenkbelasting doet. Dat is heel eenvoudig. 

Voordelen van schenken boven erven

Door gebruik te maken van deze aantrekkelijke vrijstellingen geeft u uw kinderen als het ware alvast een voorschot op wat ze later van u erven. Dit wordt ook wel ‘geven met de warme hand’ genoemd. Vererving wordt ‘geven met de koude hand’ genoemd. 
 
Schenken met de warme hand heeft diverse voordelen. U benut het belastingvoordeel optimaal door over een lange periode te schenken en van de vrijstellingen gebruik te maken. En deze manier van schenken is vooral ook leuk, omdat u zo zelf ziet welk verschil uw gift maakt. Bijvoorbeeld als u de spaar- of beleggingsrekening van uw kind ziet groeien. Of als hij of zij door uw schenking in staat is een net iets mooier huis te kopen. 

Start met schenken

Starten met schenken aan uw kindis heel eenvoudig. Open een rekening om te beleggen voor uw kind, waarop u maandelijks automatisch geld overschrijft . Is uw kind volwassen, dan kunt u het geld op zijn of haar rekening overmaken met de vermelding dat het om een schenking gaat. Soms is een verklaring van een notaris nodig. Kijk ook hiervoor op de site van de Belastingdienst. 

Introductiepakket Evi Pensioen

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Pensioen. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagMaak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Wim

Introductiepakket Evi Go

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Go. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi Beheer

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Beheer. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi4Kids

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi4Kids. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagHaalbaarheidstool

Wat kan Evi Beheer u opleveren?

Stap {{activeStepLabel}} van {{flow.totalSteps}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(retirement.yearsUntil) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze

U kunt maximaal 1 jaar eerder stoppen met werken.

{{flow.steps[flow.activeStep].question3}}

{{earlyRetirementDurationHeading}}

De berekening:

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(targetYear.chosenDuration) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze {{ riskLabel(chosenRiskProfile - 1).title }}
  • Totale inleg
  • Doelbedrag
  • Verwachte opbrengst
Wim

Wilt u uw uitkomsten bespreken?

Heeft u een vraag over de uitkomst van uw plan om eerder te stoppen met werken? Maak dan een afspraak met Wim of één van onze andere beleggingscoaches. Zij helpen u graag op weg.

{{appointmentFormVisible ? "Verberg maak een afspraak" : "Maak een afspraak"}}

Let op: het werkelijk rendement is afhankelijk van de prestaties van het Evi Fonds dat u kiest. Het eindbedrag kan lager maar ook hoger uitvallen dan verwacht.

In bovenstaande scenariografiek ziet u hoe uw belegd vermogen zich in de toekomst kan ontwikkelen. Hierbij wordt de verwachte ontwikkeling van uw vermogen zichtbaar gemaakt op basis van duizend mogelijke economische scenario’s. In de getoonde vermogensontwikkelingen is rekening gehouden met de kosten die door Evi en de Evi Fondsen in rekening gebracht worden. Prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

De lijnen in de grafiek zijn een weergave van verschillende scenario’s. De paarse lijn geeft aan hoe het vermogen zal ontwikkelen wanneer het rendement uitkomt zoals wij dat verwachten. De groene en rode lijn weerspiegelen de mogelijke waardeontwikkelingen bij respectievelijk heel gunstige- en heel ongunstige marktontwikkelingen. Aan de verwachte resultaten ligt een waarschijnlijkheid ten grondslag. Dat betekent dat er 5% kans is op een nog beter scenario dan het goede scenario en er is 5% kans op een nog slechter scenario dan het weergegeven slechte scenario. In de getoonde vermogensontwikkeling is rekening gehouden met de volgende kosten op jaarbasis: zeer defensief 0,67%, defensief 0,74%, neutraal 0,79%, offensief 0,84%, zeer offensief 0,89%. Informatie over de aard en risico’s van beleggen in fondsen vindt u in de Afspraken Evi Beheer

{{readMoreVisible ? "Lees minder" : "Lees meer"}}

Maak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Ton

44.200.82.149