Studieschuld kleinkinderen verlagen?

Schenken aan kleinkinderen: studieschuld verlagen

De basisbeurs voor studenten is in 2015 vervangen door het huidige leenstelsel. Veel grootouders vinden het geen prettig idee dat hun kleinkinderen een schuld hebben als ze klaar zijn met studeren. Wat kunt u doen?

Schenking of niet?

U kunt natuurlijk geld aan uw kleinkind overmaken voor de studie of bijvoorbeeld het collegegeld betalen. Wordt dit als een schenking gezien? In het algemeen wel, en dat betekent dat uw kleinkind schenkbelasting moet betalen.

Schenkingen aan kleinkinderen zijn vrijgesteld tot een bedrag van € 2.208 per jaar. Over het meerdere tot € 126.723 per jaar wordt 18% schenkbelasting geheven. Het bedrag dat het kleinkind aan schenkbelasting moet betalen kan hij niet aan de studie uitgeven.

U mag als grootouders ook de schenkbelasting voor uw rekening nemen. U schenkt dan vrij van recht. Dit is echter ook weer een schenking waarover u dan ook schenkbelasting betaalt.

De praktijk is wat weerbarstiger. Stel, u geeft uw kleinkind voor zijn verjaardag de boeken van het eerste studiejaar cadeau. Is er dan ook sprake van een schenking? Hoe groter uw vermogen hoe passender een duur verjaardagscadeau aan uw kleinkind is. Het antwoord op deze vraag zal dus afhangen van de feiten en de omstandigheden. Ouders mogen in 2020 onder voorwaarden € 54.114 belastingvrij schenken aan hun kinderen voor de studie. Deze hoge vrijstelling geldt niet voor grootouders.

Schenken aan uw kind voor studie kleinkind

Ouders mogen aan kinderen € 5.515 per jaar (2020) belastingvrij schenken. Kunt u als grootouder nu dit bedrag schenken aan uw eigen kind en aan deze schenking de voorwaarde verbinden dat dit doorgeschonken moet worden aan het kleinkind? Fiscaal wordt dat beschouwd als een schenking van grootouder aan kleinkind en is er toch schenkbelasting verschuldigd. Schenkt u echter aan uw kind en deze betaalt vervolgens de studie van uw kleinkind dan zal dit niet tot heffing leiden.

Schenking besteden aan studie

Hoe voorkomt u dat uw schenking aan iets anders besteed wordt dan aan de studie? U kunt ervoor kiezen om een aantal rekeningen voor de studie direct te betalen. Maakt u liever een bedrag aan uw kleinkind over waarbij u toch controle houdt op de bestedingen? Dan kunt u een bewindvoerder benoemen. Dat kunt u zelf zijn, maar het kan ook de ouder of een derde zijn. De benoeming van de bewindvoerder hoeft niet via de notaris, u kunt dit zelf in een onderhandse schenkingsakte regelen.

Studiespaarpot bij geboorte

Als een kleinkind wordt geboren zijn het vaak de grootouders die een beleggingsrekening of spaarrekening openen voor hun kleinkind. Met een Evi4Kids beleggingsrekening kunt u uw kleinkind financieel op weg helpen. Bijvoorbeeld voor grote zaken later zoals een studie. 

Als de grootouders van zowel vaders als moeders kant jaarlijks het vrijgestelde bedrag van € 2.208 storten, dan is er bij een rendement van 3% per jaar op de achttiende verjaardag van het kleinkind al circa € 100.000 voor de studie beschikbaar. Tijdens de studie kunnen grootouders blijven schenken en kan het kleinkind de schenking direct voor de studie gebruiken.

Ook na uw overlijden financieel steunen

Als u wilt dat uw kleinkind na uw overlijden ook nog jaarlijks een bedrag ontvangt, dan kunt u dit in uw testament vastleggen. Dit kan op verschillende manieren. U kunt bijvoorbeeld de ouder van het betreffende kleinkind in uw testament een zogenaamde last opleggen dat de ouder jaarlijks een bedrag moet uitkeren aan het kleinkind. De ouder (uw kind) is uw erfgenaam en kan uit het verkregen vermogen dan jaarlijks deze uitkering doen.

Een andere optie is het opnemen van een legaat in uw testament voor uw kleinkind. Uw kleinkind krijgt dan een bedrag in één keer ter beschikking. U kunt dan overwegen de ouder van het kind tot bewindvoerder te benoemen om erop toe te zien dat het geld voor de studie wordt gebruikt. Overleg met uw notaris wat het beste bij uw familieomstandigheden past.

Schenken aan uw kleinkind?

Met een Evi4Kids beleggingsrekening kunt u uw kleinkind financieel op weg helpen. Bijvoorbeeld voor grote zaken later: een studie, het starten van een eigen bedrijf, het kopen van een huis.
Wilt u schenken aan een minderjarig kleinkind? Kies dan voor Evi4kids. Het openen van de rekening en overmaken gaat doorgaans via de ouders. Nadat de rekening is geopend, ontvangt uw kleinkind alvast een leuk cadeautje van Evi.
Is uw kleinkind ouder dan achttien jaar en wilt u een schenking doen? Kies dan voor een Evi Beheer beleggingsrekening.

Op dit moment staat het leenstelsel politiek ter discussie. Mogelijk zien we na de verkiezingen in 2021 een terugkeer van de basisbeurs of een variant daarop. Bovenstaand artikel is geschreven naar de stand van zaken op 17 november 2020.

100.28.132.102