Studieschuld kleinkinderen verlagen?

Schenken aan kleinkinderen: studieschuld verlagen

De basisbeurs voor studenten is in 2015 vervangen door het huidige leenstelsel. Veel grootouders vinden het geen prettig idee dat hun kleinkinderen een schuld hebben als ze klaar zijn met studeren. Wat kunt u doen?

Schenking of niet?

U kunt natuurlijk geld aan uw kleinkind overmaken voor de studie of bijvoorbeeld het collegegeld betalen. Wordt dit als een schenking gezien? In het algemeen wel, en dat betekent dat uw kleinkind schenkbelasting moet betalen.

Schenkingen aan kleinkinderen zijn vrijgesteld tot een bedrag van € 2.208 per jaar. Over het meerdere tot € 126.723 per jaar wordt 18% schenkbelasting geheven. Het bedrag dat het kleinkind aan schenkbelasting moet betalen kan hij niet aan de studie uitgeven.

U mag als grootouders ook de schenkbelasting voor uw rekening nemen. U schenkt dan vrij van recht. Dit is echter ook weer een schenking waarover u dan ook schenkbelasting betaalt.

De praktijk is wat weerbarstiger. Stel, u geeft uw kleinkind voor zijn verjaardag de boeken van het eerste studiejaar cadeau. Is er dan ook sprake van een schenking? Hoe groter uw vermogen hoe passender een duur verjaardagscadeau aan uw kleinkind is. Het antwoord op deze vraag zal dus afhangen van de feiten en de omstandigheden. Ouders mogen in 2020 onder voorwaarden € 54.114 belastingvrij schenken aan hun kinderen voor de studie. Deze hoge vrijstelling geldt niet voor grootouders.

Schenken aan uw kind voor studie kleinkind

Ouders mogen aan kinderen € 5.515 per jaar (2020) belastingvrij schenken. Kunt u als grootouder nu dit bedrag schenken aan uw eigen kind en aan deze schenking de voorwaarde verbinden dat dit doorgeschonken moet worden aan het kleinkind? Fiscaal wordt dat beschouwd als een schenking van grootouder aan kleinkind en is er toch schenkbelasting verschuldigd. Schenkt u echter aan uw kind en deze betaalt vervolgens de studie van uw kleinkind dan zal dit niet tot heffing leiden.

Schenking besteden aan studie

Hoe voorkomt u dat uw schenking aan iets anders besteed wordt dan aan de studie? U kunt ervoor kiezen om een aantal rekeningen voor de studie direct te betalen. Maakt u liever een bedrag aan uw kleinkind over waarbij u toch controle houdt op de bestedingen? Dan kunt u een bewindvoerder benoemen. Dat kunt u zelf zijn, maar het kan ook de ouder of een derde zijn. De benoeming van de bewindvoerder hoeft niet via de notaris, u kunt dit zelf in een onderhandse schenkingsakte regelen.

Studiespaarpot bij geboorte

Als een kleinkind wordt geboren zijn het vaak de grootouders die een beleggingsrekening of spaarrekening openen voor hun kleinkind. Met een Evi4Kids beleggingsrekening kunt u uw kleinkind financieel op weg helpen. Bijvoorbeeld voor grote zaken later zoals een studie. 

Als de grootouders van zowel vaders als moeders kant jaarlijks het vrijgestelde bedrag van € 2.208 storten, dan is er bij een rendement van 3% per jaar op de achttiende verjaardag van het kleinkind al circa € 100.000 voor de studie beschikbaar. Tijdens de studie kunnen grootouders blijven schenken en kan het kleinkind de schenking direct voor de studie gebruiken.

Ook na uw overlijden financieel steunen

Als u wilt dat uw kleinkind na uw overlijden ook nog jaarlijks een bedrag ontvangt, dan kunt u dit in uw testament vastleggen. Dit kan op verschillende manieren. U kunt bijvoorbeeld de ouder van het betreffende kleinkind in uw testament een zogenaamde last opleggen dat de ouder jaarlijks een bedrag moet uitkeren aan het kleinkind. De ouder (uw kind) is uw erfgenaam en kan uit het verkregen vermogen dan jaarlijks deze uitkering doen.

Een andere optie is het opnemen van een legaat in uw testament voor uw kleinkind. Uw kleinkind krijgt dan een bedrag in één keer ter beschikking. U kunt dan overwegen de ouder van het kind tot bewindvoerder te benoemen om erop toe te zien dat het geld voor de studie wordt gebruikt. Overleg met uw notaris wat het beste bij uw familieomstandigheden past.

Schenken aan uw kleinkind?

Met een Evi4Kids beleggingsrekening kunt u uw kleinkind financieel op weg helpen. Bijvoorbeeld voor grote zaken later: een studie, het starten van een eigen bedrijf, het kopen van een huis.
Wilt u schenken aan een minderjarig kleinkind? Kies dan voor Evi4kids. Het openen van de rekening en overmaken gaat doorgaans via de ouders. Nadat de rekening is geopend, ontvangt uw kleinkind alvast een leuk cadeautje van Evi.
Is uw kleinkind ouder dan achttien jaar en wilt u een schenking doen? Kies dan voor een Evi Beheer beleggingsrekening.

Op dit moment staat het leenstelsel politiek ter discussie. Mogelijk zien we na de verkiezingen in 2021 een terugkeer van de basisbeurs of een variant daarop. Bovenstaand artikel is geschreven naar de stand van zaken op 17 november 2020.

Introductiepakket Evi Pensioen

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Pensioen. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagMaak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Wim

Introductiepakket Evi Go

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Go. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi Beheer

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Beheer. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi4Kids

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi4Kids. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagHaalbaarheidstool

Wat kan Evi Beheer u opleveren?

Stap {{activeStepLabel}} van {{flow.totalSteps}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(retirement.yearsUntil) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze

U kunt maximaal 1 jaar eerder stoppen met werken.

{{flow.steps[flow.activeStep].question3}}

{{earlyRetirementDurationHeading}}

De berekening:

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(targetYear.chosenDuration) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze {{ riskLabel(chosenRiskProfile - 1).title }}
  • Totale inleg
  • Doelbedrag
  • Verwachte opbrengst
Wim

Wilt u uw uitkomsten bespreken?

Heeft u een vraag over de uitkomst van uw plan om eerder te stoppen met werken? Maak dan een afspraak met Wim of één van onze andere beleggingscoaches. Zij helpen u graag op weg.

{{appointmentFormVisible ? "Verberg maak een afspraak" : "Maak een afspraak"}}

Let op: het werkelijk rendement is afhankelijk van de prestaties van het Evi Fonds dat u kiest. Het eindbedrag kan lager maar ook hoger uitvallen dan verwacht.

In bovenstaande scenariografiek ziet u hoe uw belegd vermogen zich in de toekomst kan ontwikkelen. Hierbij wordt de verwachte ontwikkeling van uw vermogen zichtbaar gemaakt op basis van duizend mogelijke economische scenario’s. In de getoonde vermogensontwikkelingen is rekening gehouden met de kosten die door Evi en de Evi Fondsen in rekening gebracht worden. Prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

De lijnen in de grafiek zijn een weergave van verschillende scenario’s. De paarse lijn geeft aan hoe het vermogen zal ontwikkelen wanneer het rendement uitkomt zoals wij dat verwachten. De groene en rode lijn weerspiegelen de mogelijke waardeontwikkelingen bij respectievelijk heel gunstige- en heel ongunstige marktontwikkelingen. Aan de verwachte resultaten ligt een waarschijnlijkheid ten grondslag. Dat betekent dat er 5% kans is op een nog beter scenario dan het goede scenario en er is 5% kans op een nog slechter scenario dan het weergegeven slechte scenario. In de getoonde vermogensontwikkeling is rekening gehouden met de volgende kosten op jaarbasis: zeer defensief 0,67%, defensief 0,74%, neutraal 0,79%, offensief 0,84%, zeer offensief 0,89%. Informatie over de aard en risico’s van beleggen in fondsen vindt u in de Afspraken Evi Beheer

{{readMoreVisible ? "Lees minder" : "Lees meer"}}

Maak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Ton

34.232.62.64