Vier eindejaarstips voor DGA

Evi's eindejaarstips DGA 2021

Het jaar 2021 is omgevlogen: tijd om in overleg met uw fiscalist te bekijken wat u in de laatste weken van het jaar nog moet regelen op fiscaal gebied. Met name voor directeur-grootaandeelhouders behandelen we vier onderwerpen.

1. Keer dividend pas uit na 1 januari

Als u dit jaar nog besluit tot een dividenduitkering, laat uw BV het dividend dan pas na 1 januari daadwerkelijk aan u uitkeren. Dan voorkomt u dat het in de box 3-grondslag zit op 1 januari 2022. Let op: als u gebruik hebt gemaakt van de NOW-regeling of de uitstelregelingen mag u mogelijk geen dividend uitkeren.

2. Verlenging eerste schijf 15% Vpb

Het Vpb-tarief (vennootschapsbelasting) in de eerste schijf blijft 15%. De grens voor het lage tarief wordt in 2022 echter verhoogd van € 245.000 naar € 395.000. Boven deze grens wordt het Vpb-tarief 25,8%.

Als u nu alle winsten en verliezen van uw BV’s samenvoegt, kan het aantrekkelijk zijn om die fiscale eenheid met ingang van volgend jaar te verbreken om zo meerdere keren van het lage tarief gebruik te maken. Laat u echter goed adviseren, want er zitten nogal wat fiscale haken en ogen aan.

Overigens is bij de behandeling van het Belastingplan 2022 een motie aangenomen waarin de regering opgeroepen wordt om oneigenlijk gebruik van het lage tarief binnen vennootschappelijke structuren te monitoren en zo nodig met wetgeving te komen.

3. Voorkom verliesverdamping

Als u voor de vennootschapsbelasting nog compensabele verliezen uit 2012 heeft, dan is 2021 het laatste jaar dat u deze kunt compenseren. Als uw verwachte winst over 2021 niet voldoende is om dit verlies te compenseren, kan het aantrekkelijk zijn om stille reserves te realiseren. Zo voorkomt u dat het verlies verdampt.

Stille reserves zitten vaak in effectenportefeuilles of onroerend goed. U realiseert stille reserves door effecten of onroerend goed te verkopen (eventueel aan privé of aan een andere BV binnen uw structuur). Bij onroerend goed bent u dan mogelijk wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

Vanaf volgend jaar worden verliezen voor de Vpb naar de toekomst onbeperkt compensabel, ook de verliezen uit de jaren 2013 t/m 2021. Bij compensabele verliezen van meer dan € 1 miljoen is er overigens wel een maximum aan wat u in een winstjaar mag compenseren.

4. Hypotheek bij de eigen BV

De hypotheekrente is historisch laag. U kunt daarom overwegen om uw hypotheek bij uw eigen BV geheel of gedeeltelijk te herfinancieren bij uw bank. Daarmee krijgt u in uw BV geld vrij voor investeringen, de aankoop van beleggingen of om pensioen- of dividenduitkeringen aan privé te kunnen doen.

Als u verwacht dat het wetsvoorstel Excessief lenen gevolgen voor u heeft, dan kunt u het vrijgekomen geld ook gebruiken om het excessieve leningdeel af te lossen. Weten wat voor u toepasbeer is? Raadpleeg dan een Evi beleggingsspecialist.

100.28.132.102