Beurzen gedaald, economie draait goed

Sinds 5 februari zijn de financiële markten plotseling in rep en roer en de koersen dalen. Misschien heeft u de berichten gevolgd of vraagt u zich af wat er aan de hand is.

Beurzen gedaald maar economie staat er goed voor

De onrust speelt voornamelijk in de aandelenmarkten en heeft te maken met de oplopende (loon)inflatie en de daaraan gekoppelde stijgende rente. Dit is vervelend misschien. Maar niet levensbedreigend voor de wereldeconomie die er goed voor staat. Het gaat niet om een brede economische melt-down en dat stelt ons bij Evi gerust.

Op de korte termijn is het sentiment in de aandelenmarkten even verstoord. Maar de economische cyclus zeker niet. Het is wachten op bezinning, waarbij beleggers weer oog krijgen voor de goede bedrijfswinsten en economische prestaties.

Economisch gezien geen reden tot paniek

Als Evi verwachten we niet dat de bewegelijkheid in de financiële markten zorgt voor directe schade aan de wereldwijde economische cyclus. Veel seinen in de economie staan op groen. Zo horen de huidige bewegingen in de inflatie en een oplopende rente bij de opgaande economische lijn in de VS. Eventuele angst dat de economische groei fors op zijn retour gaat, is volgens ons op dit moment niet terecht. De Amerikaanse consument heeft te maken met prima omstandigheden. Het aantal banen groeit stevig en lonen gaan voldoende omhoog om de koopkracht te verbeteren. Daarnaast worden de komende tijd de belastingen verlaagd. Deze belastingverlagingen kunnen weer eventuele hogere rentelasten compenseren. De consumentenbestedingen kunnen dus op peil blijven, wat ons vertrouwen geeft in de voortgaande economische groei.

Groet,

Evi

100.28.132.102