Coalitieakkoord 2021-2025: verhoging grens excessief lenen en 5 andere aandachtspunten

Op 15 december 2021 hebben de coalitiepartijen hun coalitieakkoord voor 2021-2025 gepubliceerd. Dit akkoord bevat onder andere belangrijke fiscale beleidsvoornemens voor de komende kabinetsperiode. Evi zet zes aandachtspunten uit het akkoord voor u op een rij.

Verhoging grens excessief lenen 

Een van de maatregelen die opvalt is een aanpassing in het wetsvoorstel excessief lenen, waar directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) met leningen bij hun BV mee te maken krijgen. In het wetsvoorstel dat in 2023 in zou moeten gaan, wordt een grens gehanteerd van € 500.000. Leningen van de DGA bij de eigen BV boven deze grens, worden voor het meerdere als dividend belast. In het coalitieakkoord is afgesproken dat deze grens wordt verhoogd naar € 700.000. 

Box 3-aanpassingen

Het huidige box 3-systeem heeft zijn langste tijd gehad. Het duurt echter nog tot 2025 voordat er een nieuw systeem van belastingheffing wordt geïntroduceerd. In plaats van heffing over het huidige fictieve rendement gaan we dan over naar heffing over het werkelijk gerealiseerde rendement. Ondertussen vinden er wel wat aanpassingen plaats. Zo wordt de grens van de box 3-vrijstelling verhoogd van € 50.000 naar € 80.000. Voor verhuurde woningen in box 3 vervalt in 2023 de leegwaarderatio. Als u woningen verhuurt, moet u dan de volledige WOZ-waarde in box 3 opgeven. De huidige korting op basis van de leegwaarderatio die, afhankelijk van de hoogte van de huur, kan oplopen van 15% tot maximaal 45% mag u dan niet meer hanteren.

Afschaffing Jubelton

De coalitiepartijen hebben het niet aangedurfd om de hypotheekrenteaftrek voor de eigen woning aan te pakken. Die blijft deze kabinetsperiode in stand. Wel sneuvelt met ingang van 2024 de jubelton, de belastingvrije schenking van ruim € 100.000 voor de eigen woning. Lees ook  het blog van Van Lanschot: ‘Einde jubelton in zicht, wat kunt u doen?

Verhoging overdrachtsbelasting 

Vastgoedbeleggers gaan meer overdrachtsbelasting betalen. Deze stijgt in 2023 van 8% naar 9%. Hiermee ontstaat er meer ruimte voor niet-beleggers die een woning voor eigen gebruik kopen. Die blijven 2% overdrachtsbelasting betalen en onder bepaalde voorwaarden is dit voor woningen onder € 400.000 zelfs 0%. 

Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)

De komende kabinetsperiode wordt gebruikt om te kijken hoe de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten voor de schenk- en erfbelasting en de inkomstenbelasting kunnen worden verbeterd en oneigenlijk gebruik van deze regeling kan worden tegengegaan. 

Vennootschapsbelasting (Vpb)

Vooralsnog blijft het lage Vpb-tarief 15% tot een winst van € 395.000. Als andere ingevoerde wijzigingen in de Vpb niet de gewenste opbrengst opleveren, dan kan dat mogelijk alsnog tot een aanpassing leiden.

Of de plannen uit het coalitieakkoord ook daadwerkelijk wetgeving worden, zullen we de komende periode zien. De Tweede en Eerste Kamer zullen hier hun goedkeuring aan moeten geven. Wij houden u via onze blogs op de hoogte.

Geschreven naar de stand van zaken op 16 december 2021.

Introductiepakket Evi Pensioen

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Pensioen. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagMaak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Wim

Introductiepakket Evi Go

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Go. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi Beheer

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Beheer. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi4Kids

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi4Kids. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagHaalbaarheidstool

Wat kan Evi Beheer u opleveren?

Stap {{activeStepLabel}} van {{flow.totalSteps}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(retirement.yearsUntil) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze

U kunt maximaal 1 jaar eerder stoppen met werken.

{{flow.steps[flow.activeStep].question3}}

{{earlyRetirementDurationHeading}}

De berekening:

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(targetYear.chosenDuration) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze {{ riskLabel(chosenRiskProfile - 1).title }}
  • Totale inleg
  • Doelbedrag
  • Verwachte opbrengst
Wim

Wilt u uw uitkomsten bespreken?

Heeft u een vraag over de uitkomst van uw plan om eerder te stoppen met werken? Maak dan een afspraak met Wim of één van onze andere beleggingscoaches. Zij helpen u graag op weg.

{{appointmentFormVisible ? "Verberg maak een afspraak" : "Maak een afspraak"}}

Let op: het werkelijk rendement is afhankelijk van de prestaties van het Evi Fonds dat u kiest. Het eindbedrag kan lager maar ook hoger uitvallen dan verwacht.

In bovenstaande scenariografiek ziet u hoe uw belegd vermogen zich in de toekomst kan ontwikkelen. Hierbij wordt de verwachte ontwikkeling van uw vermogen zichtbaar gemaakt op basis van duizend mogelijke economische scenario’s. In de getoonde vermogensontwikkelingen is rekening gehouden met de kosten die door Evi en de Evi Fondsen in rekening gebracht worden. Prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

De lijnen in de grafiek zijn een weergave van verschillende scenario’s. De paarse lijn geeft aan hoe het vermogen zal ontwikkelen wanneer het rendement uitkomt zoals wij dat verwachten. De groene en rode lijn weerspiegelen de mogelijke waardeontwikkelingen bij respectievelijk heel gunstige- en heel ongunstige marktontwikkelingen. Aan de verwachte resultaten ligt een waarschijnlijkheid ten grondslag. Dat betekent dat er 5% kans is op een nog beter scenario dan het goede scenario en er is 5% kans op een nog slechter scenario dan het weergegeven slechte scenario. In de getoonde vermogensontwikkeling is rekening gehouden met de volgende kosten op jaarbasis: zeer defensief 0,67%, defensief 0,74%, neutraal 0,79%, offensief 0,84%, zeer offensief 0,89%. Informatie over de aard en risico’s van beleggen in fondsen vindt u in de Afspraken Evi Beheer

{{readMoreVisible ? "Lees minder" : "Lees meer"}}

Maak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Ton

44.200.82.149