Coalitieakkoord 2021-2025: verhoging grens excessief lenen en 5 andere aandachtspunten

Op 15 december 2021 hebben de coalitiepartijen hun coalitieakkoord voor 2021-2025 gepubliceerd. Dit akkoord bevat onder andere belangrijke fiscale beleidsvoornemens voor de komende kabinetsperiode. Evi zet zes aandachtspunten uit het akkoord voor u op een rij.

Verhoging grens excessief lenen 

Een van de maatregelen die opvalt is een aanpassing in het wetsvoorstel excessief lenen, waar directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) met leningen bij hun BV mee te maken krijgen. In het wetsvoorstel dat in 2023 in zou moeten gaan, wordt een grens gehanteerd van € 500.000. Leningen van de DGA bij de eigen BV boven deze grens, worden voor het meerdere als dividend belast. In het coalitieakkoord is afgesproken dat deze grens wordt verhoogd naar € 700.000. 

Box 3-aanpassingen

Het huidige box 3-systeem heeft zijn langste tijd gehad. Het duurt echter nog tot 2025 voordat er een nieuw systeem van belastingheffing wordt geïntroduceerd. In plaats van heffing over het huidige fictieve rendement gaan we dan over naar heffing over het werkelijk gerealiseerde rendement. Ondertussen vinden er wel wat aanpassingen plaats. Zo wordt de grens van de box 3-vrijstelling verhoogd van € 50.000 naar € 80.000. Voor verhuurde woningen in box 3 vervalt in 2023 de leegwaarderatio. Als u woningen verhuurt, moet u dan de volledige WOZ-waarde in box 3 opgeven. De huidige korting op basis van de leegwaarderatio die, afhankelijk van de hoogte van de huur, kan oplopen van 15% tot maximaal 45% mag u dan niet meer hanteren.

Afschaffing Jubelton

De coalitiepartijen hebben het niet aangedurfd om de hypotheekrenteaftrek voor de eigen woning aan te pakken. Die blijft deze kabinetsperiode in stand. Wel sneuvelt met ingang van 2024 de jubelton, de belastingvrije schenking van ruim € 100.000 voor de eigen woning. Lees ook  het blog van Van Lanschot: ‘Einde jubelton in zicht, wat kunt u doen?

Verhoging overdrachtsbelasting 

Vastgoedbeleggers gaan meer overdrachtsbelasting betalen. Deze stijgt in 2023 van 8% naar 9%. Hiermee ontstaat er meer ruimte voor niet-beleggers die een woning voor eigen gebruik kopen. Die blijven 2% overdrachtsbelasting betalen en onder bepaalde voorwaarden is dit voor woningen onder € 400.000 zelfs 0%. 

Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)

De komende kabinetsperiode wordt gebruikt om te kijken hoe de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten voor de schenk- en erfbelasting en de inkomstenbelasting kunnen worden verbeterd en oneigenlijk gebruik van deze regeling kan worden tegengegaan. 

Vennootschapsbelasting (Vpb)

Vooralsnog blijft het lage Vpb-tarief 15% tot een winst van € 395.000. Als andere ingevoerde wijzigingen in de Vpb niet de gewenste opbrengst opleveren, dan kan dat mogelijk alsnog tot een aanpassing leiden.

Of de plannen uit het coalitieakkoord ook daadwerkelijk wetgeving worden, zullen we de komende periode zien. De Tweede en Eerste Kamer zullen hier hun goedkeuring aan moeten geven. Wij houden u via onze blogs op de hoogte.

Geschreven naar de stand van zaken op 16 december 2021.

3.215.186.30