De invloed van het coronavirus op financiële markten

De invloed van het coronavirus op financiële markten

Gevolgen coronavirus in het kort:

  • Aantal besmettingen van het virus is contstant, echter duikt het virus in meerdere landen op
  • Economen stellen in rap tempo neerwaartse groeiverwachtingen bij, pessimisme overheerst
  • Recent is de weging in bedrijfsobligaties verkleind, dit leidt tot verlaging van risico in ons beleid

In termen van het aantal nieuwe dagelijkse besmettingen, blijft het momentum in de verspreiding van het coronavirus constant op ongeveer 1.000 besmettingen per dag. In China viel dit aantal terug van enkele duizenden per dag naar ongeveer 400. In termen van getroffen landen, neemt het momentum echter toe. In ongeveer een week van 26 naar 46 landen. De vrees voor een ongrijpbare pandemie neemt daardoor toe en dat maakt beleggers in toenemende mate onrustig.

Maatregelen om de uitbraak in te dijken, leiden tot een lagere economische activiteit. Naarmate het virus meer landen treft, houden financiële markten daardoor steeds meer rekening met een corona-geïnitieerde wereldwijde recessie. Bij de uitbraak van het virus was het uitgangspunt in eerste instantie nog dat het eerste kwartaal  als ‘verloren’ kon worden beschouwd - vooral in China - maar dat er vervolgens snel een inhaalbeweging kon volgen. Zowel in de economie als op financiële markten. Dit relatief optimistische scenario maakt nu plaats voor de mogelijkheid van een wereldwijde recessie.

Momenteel calculeren researchhuizen al een langere verstoring in, waarbij de groei van de wereldeconomie in 2020 mogelijk daalt van ongeveer 3,0% naar 2,5%. Dat laatste cijfer betekent op wereldniveau een technische ‘recessie’.  

De toegenomen recessievrees is breed voelbaar op de financiële markten. Een paar illustraties: de wereldwijde aandelenindex MSCI World gaf sinds zijn hoogtepunt op 19 februari twaalf procent prijs (omgerekend in euro). Het rendement op een tienjarige Amerikaanse staatslening - traditioneel een toevluchtsoord in tijden van onzekerheid - daalde van 1,90% begin dit jaar naar een all-time low van 1,20%. Voor een troy ounce goud - die andere ‘veilige haven’ - betaalt de belegger ondertussen acht procent meer dan per eind 2019 (in USD).

Beleggingsbeleid al langer voorzichtiger

In de Evi Fondsen, neigen we sinds medio 2019 naar een voorzichtigere houding. Concreet houden we al enige maanden een zogenaamde ‘onderwogen’ positie in aandelen aan. Dit betekent een kleiner gewicht in aandelen dan gemiddeld op de lange termijn. Belangrijkste achterliggende reden voor deze houding was onze inschatting dat beleggers te optimistisch waren voor de winstgroei van ondernemingen. Daarnaast kochten we afgelopen september Amerikaans staatspapier. Zoals al aangestipt ‘profiteert’ deze veilige haven nu juist van de nervositeit onder beleggers.

Op maandag 24 februari hebben we een nieuwe defensieve stap gezet in ons beleid. Binnen het obligatiedeel van de Evi Fondsen namen we voor een deel winst op onze posities in bedrijfsobligaties. Het al te magere extra te verwachten rendement op deze investeringen compenseerde niet langer voor de toegenomen bedrijfsrisico’s.

Vanuit deze positionering en geconfronteerd met het verloop op financiële markten, rijst vervolgens de vraag of verdere aanpassingen in het beleid nodig zijn? Vooral over de investeringen in aandelen zijn er twee concrete vragen:

Is het raadzaam om verder aandelen te verkopen?

Naar onze mening niet. Het is nog te vroeg om mee te gaan in de recessievrees die markten op dit moment overspoelt. Het spreekt voor zich dat een mogelijke verdere verspreiding van het virus en de reacties van overheden hierbij cruciaal zijn. Maar als er tegen halverwege maart zicht is op het onder controle komen van de situatie, dan kan de uiteindelijke economische schade voor geheel 2020 overzichtelijk blijven. Dat scenario zou zelfs tot opluchting kunnen leiden.

Bovendien prijzen de huidige lagere aandelenmarkten al heel veel negatief nieuws in. Markten lijken al rekening te houden met een jaar waarin bedrijfswinsten niet zullen groeien. Dat vinden wij op dit moment voorbarig gezien de huidige omstandigheden. Verder kan er een helpende hand voor de mondiale economie komen van Centrale Banken en overheden. Deze hebben aangegeven te willen komen met meer monetaire verruiming en fiscale stimulering om de economieën op de rails te houden.

Zijn de huidige aandelenprijzen een koopgelegenheid?

Dat vinden we op dit moment nog te vroeg. Graag willen we eerst zien dat de verspreiding van het virus inderdaad aan momentum verliest. Zodat we beter kunnen inschatten wat de uiteindelijke economische impact zal zijn en hoe snel een herstel kan optreden. Dat herstel zal wellicht ondersteund worden door de reeds aangehaalde monetaire en fiscale maatregelen.

Beleggingsbeleid onveranderd

De conclusie is dat we op dit moment ons beleggingsbeleid onveranderd laten:  

  • We bouwden al voorzichtigheid in via een lager dan gemiddelde aandelenweging en de verkoop van bedrijfsobligaties.
  • Markten prijzen op dit moment heel veel pessimisme in.
  • Bij indamming van het virus de komende weken kan de economische groei herstellen en de recessievrees wegebben. Dat kan mogelijk opluchting geven op de financiële markten.
100.28.132.102