Evi's visie op Brexit

De Brexit is een feit!

 • De Britten stappen uit de EU
 • ‘Echtscheidingsonderhandelingen’ mogen maximaal 2 jaar duren
 • Financiële markten zeer onrustig
 • Evi bewaart rust
  • Risico in afgelopen maanden al afgebouwd
  • Situatie van dag tot dag bekijken
  • Open voor kansen
 • Wij houden u op de hoogte

 

Wat staat er nu te gebeuren?
Ondanks dat het referendum vanuit juridisch oogpunt slechts raadgevend is, zal het vanuit een politieke logica niet anders dan bindend kunnen zijn. Het initiatief ligt nu bij de Britse politiek.

Volgens het Europese Verdrag van Lissabon moeten de Britten de EU officieel op de hoogte stellen dat het VK onderhandelingen wil opstarten om de club te verlaten. Wanneer die mededeling komt, is vooralsnog onduidelijk. Dit zal voor een groot deel afhangen van de interne politieke evoluties binnen het VK de komende uren en dagen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een eventueel vertrek van premier Cameron.

Nadat de EU officieel op de hoogte is gesteld, kunnen de ‘echtscheidingsonderhandelingen’ starten. Die mogen maximaal twee jaar duren. Tenzij de overblijvende EU-landen unaniem toestaan dat die periode mag worden opgerekt. In de tussentijd verandert er niets in de dagelijkse gang van zaken.

Maar zoals we eerder al aanhaalden, breekt een periode van onzekerheid aan. Onzekerheid onder meer over de economische gevolgen. Die hangen immers in belangrijke mate af van de uitkomst van de onderhandelingen.

Hoe reageren financiële markten?
Momenteel reageren beleggers zoals verwacht, negatief. Belangrijke slachtoffers zijn het Britse pond en aandelen wereldwijd. Amerikaanse en Duitse staatsleningen, goud, de dollar en de Zwitserse frank stijgen. 

Binnen Europa dreigen ook de obligaties van de periferie opnieuw onder vuur te komen. Het ECB-opkoopprogramma kan hier uiteindelijk echter tegengas geven.

Hoe is het beleggingsbeleid van Evi?
De voorbije maanden hebben we het risico binnen de gespreide portefeuilles al afgebouwd. Mede omwille van de politieke risico’s. Zo namen we winst op aandelen en bedrijfsobligaties. Ook legden we binnen het obligatiedeel van de portefeuilles een accent op kern-eurolanden, zoals Duitsland.  

Evi volgt de situatie op de voet. Dat markten een schrikreactie vertonen, is logisch. Toch is dit voor ons geen ‘Lehman-moment’. Het is met andere woorden geen gebeurtenis die een systemisch risico voor het financiële bestel of de economie met zich zal meebrengen. De Brexit is een politieke gebeurtenis. Natuurlijk met economische gevolgen, maar om het met één beeld samen te vatten: de handel met het VK stopt niet. Dit neemt niet weg dat het economische gevolg een lagere groei zal zijn. Niet alleen in het VK en Europa, maar ook in China of de VS. Zo kan dit laatste land hinder ondervinden van een duurdere dollar.

Bij een te grote negatieve reactie van financiële markten, kunnen echter kansen ontstaan. In plaats van mee te lopen in de huidige verkoopgolf, kijkt Evi eerder naar momenten om kansen te benutten. Mogelijkheden zijn Europese of Amerikaanse aandelen, maar ook specifiek de Britse beurs.

Hoe snel markten enigszins tot rust komen, zal mede afhangen van de beleidsmakers.  Vanuit centrale banken is de voorbije dagen het voornemen uitgedrukt om steun te verlenen aan die marktsegmenten die eventueel al te zwaar in de problemen zouden komen. Hierbij wel de bedenking dat het geldbeleid al zéér ruim is.

Daarnaast verwachten we van politieke bewindsvoerders een rustige en per saldo constructieve opstelling in deze nieuwe situatie. Niet alleen ten aanzien van de Brexit, maar ook om euro-sceptische bewegingen in andere Europese landen tegen te gaan.

Wij houden u verder op de hoogte van onze strategie en eventuele acties.

Introductiepakket Evi Pensioen

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Pensioen. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagMaak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Wim

Introductiepakket Evi Go

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Go. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi Beheer

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Beheer. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi4Kids

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi4Kids. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagHaalbaarheidstool

Wat kan Evi Beheer u opleveren?

Stap {{activeStepLabel}} van {{flow.totalSteps}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(retirement.yearsUntil) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze

U kunt maximaal 1 jaar eerder stoppen met werken.

{{flow.steps[flow.activeStep].question3}}

{{earlyRetirementDurationHeading}}

De berekening:

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(targetYear.chosenDuration) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze {{ riskLabel(chosenRiskProfile - 1).title }}
 • Totale inleg
 • Doelbedrag
 • Verwachte opbrengst
Wim

Wilt u uw uitkomsten bespreken?

Heeft u een vraag over de uitkomst van uw plan om eerder te stoppen met werken? Maak dan een afspraak met Wim of één van onze andere beleggingscoaches. Zij helpen u graag op weg.

{{appointmentFormVisible ? "Verberg maak een afspraak" : "Maak een afspraak"}}

Let op: het werkelijk rendement is afhankelijk van de prestaties van het Evi Fonds dat u kiest. Het eindbedrag kan lager maar ook hoger uitvallen dan verwacht.

In bovenstaande scenariografiek ziet u hoe uw belegd vermogen zich in de toekomst kan ontwikkelen. Hierbij wordt de verwachte ontwikkeling van uw vermogen zichtbaar gemaakt op basis van duizend mogelijke economische scenario’s. In de getoonde vermogensontwikkelingen is rekening gehouden met de kosten die door Evi en de Evi Fondsen in rekening gebracht worden. Prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

De lijnen in de grafiek zijn een weergave van verschillende scenario’s. De paarse lijn geeft aan hoe het vermogen zal ontwikkelen wanneer het rendement uitkomt zoals wij dat verwachten. De groene en rode lijn weerspiegelen de mogelijke waardeontwikkelingen bij respectievelijk heel gunstige- en heel ongunstige marktontwikkelingen. Aan de verwachte resultaten ligt een waarschijnlijkheid ten grondslag. Dat betekent dat er 5% kans is op een nog beter scenario dan het goede scenario en er is 5% kans op een nog slechter scenario dan het weergegeven slechte scenario. In de getoonde vermogensontwikkeling is rekening gehouden met de volgende kosten op jaarbasis: zeer defensief 0,67%, defensief 0,74%, neutraal 0,79%, offensief 0,84%, zeer offensief 0,89%. Informatie over de aard en risico’s van beleggen in fondsen vindt u in de Afspraken Evi Beheer

{{readMoreVisible ? "Lees minder" : "Lees meer"}}

Maak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Ton

34.232.62.64