Prinsjesdag 2022: 7 aandachtspunten voor ondernemers

Prinsjesdag 2022: zeven aandachtspunten voor de DGA

Op Prinsjesdag 2022 presenteerde minister Kaag van Financiën het Belastingplan 2023. De veranderingen voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA) waren al deels uitgelekt, maar het belastingplan bevatte ook nog enkele echt nieuwe voorstellen. We zetten 7 belangrijke aandachtspunten voor u op een rij. 

1. Verandering Vpb

De laagste schijf in de vennootschapsbelasting (Vpb) wordt in 2023 verlaagd van € 395.000 naar € 200.000. Het tarief in diezelfde Vpb-schijf wordt verhoogd van 15% naar 19%.

Schijven Tarief Vpb
Winst van € 0 - € 200.000 19%
Winst boven € 200.000  25,8%

 

2. Aanmerkelijkbelangheffing (box 2)

Het AB-tarief in box 2 blijft volgend jaar nog hetzelfde (26,9%), maar gaat in 2024 over de eerste € 67.000 dalen naar 24,5%. Voor het meerdere stijgt het tarief dan naar 31%. De grens van € 67.000 is per belastingplichtige en dus kunnen fiscale partners allebei deze drempel benutten.

3. Box 3-vermogen overbrengen naar uw BV?

Als u vermogen in box 3 heeft in de categorie ‘overige bezittingen’ en met een relatief lage rendementsverwachting, dan kan het interessant zijn dat vermogen onder te brengen in een BV. De omslagrendementen voor 2023 ziet u in onderstaande tabel. We zijn voor dit voorbeeld uitgegaan van een verwacht fictief rendement op overige bezittingen van 6% voor 2023 en een box 3-tarief van 32%. Is het rendement hoger dan in de tabel, dan is box 3 aantrekkelijker.

Gecombineerde belastingdruk Vpb en AB 2023

Omslagrendement

Winst tot € 200.000: 40,79%

4,71%

Winst boven € 200.000: 45,76%

4,20%


Overweegt u vermogen van box 3 over te brengen naar een BV? Laat u dan goed adviseren door uw fiscalist. Houdt u er ook rekening mee dat de tarieven van de AB-heffing, en mogelijk ook de Vpb, in 2024 weer gaan veranderen en dat hierdoor ook de omslagpunten veranderen. Daarnaast is het de bedoeling dat vanaf 2026 in box 3 belasting wordt geheven over het werkelijk gerealiseerd rendement in plaats van een fictief rendement.

4. Winstreserves in de BV uitkeren naar privé?

De AB-heffing boven € 67.000 (fiscale partners € 134.000) gaat in 2024 aanzienlijk stijgen. Het is dus een overweging waard om in 2023 een grote dividenduitkering te doen. Hiermee voorkomt u een stijging van uw AB-claim van 26,9% naar 31%. Overweegt u winstreserves uit de BV uit te keren naar privé? Laat u dan ook hier goed adviseren door uw fiscalist.

Doet u in 2023 een grote dividenduitkering en keert u dat uit naar privé, dan komt dit vermogen in box 3. Op de peildatum van 1 januari 2024 heeft u dan wel te maken met de box 3-heffing. In 2024 en 2025 is hier nog sprake van een forfaitaire heffing op basis van drie categorieën, vanaf 2026 zal sprake zijn van een heffing op basis van werkelijk rendement.

5. Gebruikelijk loon 

Tot nu toe werd bij het vaststellen van het gebruikelijk loon voor de DGA gebruikgemaakt van de meest vergelijkbare dienstbetrekking minus 25%. Die 25% wordt de doelmatigheidsmarge genoemd. Voorstel in het belastingplan is om de doelmatigheidsmarge bij de bepaling van het gebruikelijk loon per 2023 af te schaffen.

6. Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) 

In het Belastingplan 2023 is (vooralsnog) niets opgenomen over de Bedrijfsopvolgingsregelingen (BOR en AB-doorschuifregeling). Toch wordt verwacht dat de BOR op termijn wordt versoberd of zelfs afgeschaft. Bent u van plan (een deel van) uw actieve onderneming over te dragen aan uw (klein)kinderen? Overleg dan met uw fiscalist of de BOR in uw situatie interessant is. Wij kijken vervolgens graag met u naar de gevolgen van een eventuele bedrijfsoverdracht voor uw inkomens- en vermogensdoelstellingen.

7. Excessief lenen

Het wetsvoorstel Excessief lenen is geen onderdeel van het Belastingplan 2023. Op 13 september 2022 is de Tweede Kamer al akkoord gegaan met het wetsvoorstel Excessief lenen.  Als ook de Eerste Kamer akkoord gaat, treedt de wet Excessief lenen op 1 januari 2023 in werking. Heeft u op 31 december 2023 schulden aan uw eigen BV van meer dan € 700.000? Het meerdere wordt dan als inkomen uit aanmerkelijk belang (AB-heffing) in box 2 belast. Eigenwoningschulden bij uw eigen BV blijven buiten beschouwing.

Als de Eerste en Tweede Kamer akkoord gaan, is het Belastingplan 2023 per 1 januari 2023 effectief. We volgen de relevante veranderingen op de voet.

Geschreven naar de stand van zaken op 21 september 2022.

3.215.186.30