Prinsjesdag 2022: 7 aandachtspunten voor ondernemers

Prinsjesdag 2022: zeven aandachtspunten voor de DGA

Op Prinsjesdag 2022 presenteerde minister Kaag van Financiën het Belastingplan 2023. De veranderingen voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA) waren al deels uitgelekt, maar het belastingplan bevatte ook nog enkele echt nieuwe voorstellen. We zetten 7 belangrijke aandachtspunten voor u op een rij. 

1. Verandering Vpb

De laagste schijf in de vennootschapsbelasting (Vpb) wordt in 2023 verlaagd van € 395.000 naar € 200.000. Het tarief in diezelfde Vpb-schijf wordt verhoogd van 15% naar 19%.

Schijven Tarief Vpb
Winst van € 0 - € 200.000 19%
Winst boven € 200.000  25,8%

 

2. Aanmerkelijkbelangheffing (box 2)

Het AB-tarief in box 2 blijft volgend jaar nog hetzelfde (26,9%), maar gaat in 2024 over de eerste € 67.000 dalen naar 24,5%. Voor het meerdere stijgt het tarief dan naar 31%. De grens van € 67.000 is per belastingplichtige en dus kunnen fiscale partners allebei deze drempel benutten.

3. Box 3-vermogen overbrengen naar uw BV?

Als u vermogen in box 3 heeft in de categorie ‘overige bezittingen’ en met een relatief lage rendementsverwachting, dan kan het interessant zijn dat vermogen onder te brengen in een BV. De omslagrendementen voor 2023 ziet u in onderstaande tabel. We zijn voor dit voorbeeld uitgegaan van een verwacht fictief rendement op overige bezittingen van 6% voor 2023 en een box 3-tarief van 32%. Is het rendement hoger dan in de tabel, dan is box 3 aantrekkelijker.

Gecombineerde belastingdruk Vpb en AB 2023

Omslagrendement

Winst tot € 200.000: 40,79%

4,71%

Winst boven € 200.000: 45,76%

4,20%


Overweegt u vermogen van box 3 over te brengen naar een BV? Laat u dan goed adviseren door uw fiscalist. Houdt u er ook rekening mee dat de tarieven van de AB-heffing, en mogelijk ook de Vpb, in 2024 weer gaan veranderen en dat hierdoor ook de omslagpunten veranderen. Daarnaast is het de bedoeling dat vanaf 2026 in box 3 belasting wordt geheven over het werkelijk gerealiseerd rendement in plaats van een fictief rendement.

4. Winstreserves in de BV uitkeren naar privé?

De AB-heffing boven € 67.000 (fiscale partners € 134.000) gaat in 2024 aanzienlijk stijgen. Het is dus een overweging waard om in 2023 een grote dividenduitkering te doen. Hiermee voorkomt u een stijging van uw AB-claim van 26,9% naar 31%. Overweegt u winstreserves uit de BV uit te keren naar privé? Laat u dan ook hier goed adviseren door uw fiscalist.

Doet u in 2023 een grote dividenduitkering en keert u dat uit naar privé, dan komt dit vermogen in box 3. Op de peildatum van 1 januari 2024 heeft u dan wel te maken met de box 3-heffing. In 2024 en 2025 is hier nog sprake van een forfaitaire heffing op basis van drie categorieën, vanaf 2026 zal sprake zijn van een heffing op basis van werkelijk rendement.

5. Gebruikelijk loon 

Tot nu toe werd bij het vaststellen van het gebruikelijk loon voor de DGA gebruikgemaakt van de meest vergelijkbare dienstbetrekking minus 25%. Die 25% wordt de doelmatigheidsmarge genoemd. Voorstel in het belastingplan is om de doelmatigheidsmarge bij de bepaling van het gebruikelijk loon per 2023 af te schaffen.

6. Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) 

In het Belastingplan 2023 is (vooralsnog) niets opgenomen over de Bedrijfsopvolgingsregelingen (BOR en AB-doorschuifregeling). Toch wordt verwacht dat de BOR op termijn wordt versoberd of zelfs afgeschaft. Bent u van plan (een deel van) uw actieve onderneming over te dragen aan uw (klein)kinderen? Overleg dan met uw fiscalist of de BOR in uw situatie interessant is. Wij kijken vervolgens graag met u naar de gevolgen van een eventuele bedrijfsoverdracht voor uw inkomens- en vermogensdoelstellingen.

7. Excessief lenen

Het wetsvoorstel Excessief lenen is geen onderdeel van het Belastingplan 2023. Op 13 september 2022 is de Tweede Kamer al akkoord gegaan met het wetsvoorstel Excessief lenen.  Als ook de Eerste Kamer akkoord gaat, treedt de wet Excessief lenen op 1 januari 2023 in werking. Heeft u op 31 december 2023 schulden aan uw eigen BV van meer dan € 700.000? Het meerdere wordt dan als inkomen uit aanmerkelijk belang (AB-heffing) in box 2 belast. Eigenwoningschulden bij uw eigen BV blijven buiten beschouwing.

Als de Eerste en Tweede Kamer akkoord gaan, is het Belastingplan 2023 per 1 januari 2023 effectief. We volgen de relevante veranderingen op de voet.

Geschreven naar de stand van zaken op 21 september 2022.

Introductiepakket Evi Pensioen

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Pensioen. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagMaak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Wim

Introductiepakket Evi Go

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Go. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi Beheer

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Beheer. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi4Kids

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi4Kids. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagHaalbaarheidstool

Wat kan Evi Beheer u opleveren?

Stap {{activeStepLabel}} van {{flow.totalSteps}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(retirement.yearsUntil) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze

U kunt maximaal 1 jaar eerder stoppen met werken.

{{flow.steps[flow.activeStep].question3}}

{{earlyRetirementDurationHeading}}

De berekening:

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(targetYear.chosenDuration) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze {{ riskLabel(chosenRiskProfile - 1).title }}
  • Totale inleg
  • Doelbedrag
  • Verwachte opbrengst
Wim

Wilt u uw uitkomsten bespreken?

Heeft u een vraag over de uitkomst van uw plan om eerder te stoppen met werken? Maak dan een afspraak met Wim of één van onze andere beleggingscoaches. Zij helpen u graag op weg.

{{appointmentFormVisible ? "Verberg maak een afspraak" : "Maak een afspraak"}}

Let op: het werkelijk rendement is afhankelijk van de prestaties van het Evi Fonds dat u kiest. Het eindbedrag kan lager maar ook hoger uitvallen dan verwacht.

In bovenstaande scenariografiek ziet u hoe uw belegd vermogen zich in de toekomst kan ontwikkelen. Hierbij wordt de verwachte ontwikkeling van uw vermogen zichtbaar gemaakt op basis van duizend mogelijke economische scenario’s. In de getoonde vermogensontwikkelingen is rekening gehouden met de kosten die door Evi en de Evi Fondsen in rekening gebracht worden. Prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

De lijnen in de grafiek zijn een weergave van verschillende scenario’s. De paarse lijn geeft aan hoe het vermogen zal ontwikkelen wanneer het rendement uitkomt zoals wij dat verwachten. De groene en rode lijn weerspiegelen de mogelijke waardeontwikkelingen bij respectievelijk heel gunstige- en heel ongunstige marktontwikkelingen. Aan de verwachte resultaten ligt een waarschijnlijkheid ten grondslag. Dat betekent dat er 5% kans is op een nog beter scenario dan het goede scenario en er is 5% kans op een nog slechter scenario dan het weergegeven slechte scenario. In de getoonde vermogensontwikkeling is rekening gehouden met de volgende kosten op jaarbasis: zeer defensief 0,67%, defensief 0,74%, neutraal 0,79%, offensief 0,84%, zeer offensief 0,89%. Informatie over de aard en risico’s van beleggen in fondsen vindt u in de Afspraken Evi Beheer

{{readMoreVisible ? "Lees minder" : "Lees meer"}}

Maak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Ton

34.232.62.64