Wat gaat het ingrijpen op de rente van de FED doen met de beurskoersen?

Na een uitstekend 2021 staan de aandelenbeurzen sinds begin van dit jaar wat onder druk. De Amerikaanse centrale bank, de Fed, speelt hierin een belangrijke rol. Hoofdeconoom Luc Aben legt uit.

Deze week is de beleidsvergadering van de Amerikaanse centrale bank Federal Reserve (Fed). Drie punten zijn hierbij belangrijk.

Ten eerste de vraag of de Fed al zal hinten op een eerste renteverhoging in maart. Bijvoorbeeld door te verwijzen naar de sterke arbeidsmarkt. In december zakte de Amerikaanse werkloosheid tot 3,9% en daarmee wordt het pre-corona niveau van 3,5% bijna bereikt. Eerder noemde de centrale bank 4% als de drempel om van een volledig herstelde arbeidsmarkt te kunnen spreken. Nu die is bereikt, is de arbeidsmarkt bijgevolg niet langer een argument om het monetaire beleid níet aan te scherpen.

Welke rente aanpak gaat de FED hanteren?

Daarnaast is het de vraag of de Amerikaanse centrale bankiers zich in de kaarten laten kijken over hun plannen voor de maanden ná maart. Markten gaan uit van vier renteverhogingen in 2022. In geleidelijke stapjes: één renteverhoging om de twee beleidsbijeenkomsten. Als de Fed deze week expliciet naar zo’n geleidelijke aanpak verwijst, kan dat beleggers geruststellen. Er zitten dan wellicht niet méér opwaartse ingrepen in het vat dan waar nu rekening mee wordt gehouden. Komt zo’n verwijzing er echter niet, dan kunnen markten daar nerveus op reageren.

Tot slot is er het afbouwen van de balans, de zogenaamde kwantitatieve verkrapping. Die ontstaat door obligaties, die vervallen, niet te herbeleggen. Per saldo verdwijnen er zo liquiditeiten uit het financiële systeem. Toen de Fed de mogelijke opstart van een dergelijke verkrapping een aantal weken geleden meldde, was dit een grote verrassing voor de financiële markten. Daarop verlangt men nu meer duiding. 

Onrust op de beurzen

In aanloop naar de beleidsbijeenkomst van de centrale bank heerste er onrust op aandelenbeurzen. In de VS ging de S&P500-index 5,7 procent onderuit. Vooral door de rentegevoelige en hoog gewaardeerde groeiaandelen. Op Europese beurzen bleef de schade beperkt tot gemiddeld 1,4 procent (Europe Stoxx 600). Sommigen vrezen dat door aanhoudend hoge inflatie de Fed nóg forser zal moeten ingrijpen dan momenteel verwacht. Hoewel dit vanzelfsprekend een risico is, lijkt de kans hierop toch te relativeren.

Als de pandemie na de omikron-golf wat meer onder controle komt, kunnen de huidige onevenwichtigheden zich geleidelijk herstellen. Onevenwichtigheden in de vraag bijvoorbeeld. Opnieuw richting een betere spreiding tussen goederen en diensten. Wat bij die eerste categorie de druk op de productie- en aanvoerketens, en dus op de prijs, kan verlichten. 

De eerste signalen van afnemende prijsdruk duiken op

Zo blijven vrachttarieven voor containervervoer hoog, maar ze brokkelen langzaam af. Ook als we kijken naar de producentenprijzen zien we signalen van afnemende prijsdruk. Daarnaast is het totaalpakket van waarschijnlijke renteverhogingen en afbouwen van de balans best al fors. Dat maakt de noodzaak voor nóg meer verkrapping, dan waar markten nu al rekening mee houden, minder waarschijnlijk.   

Geld blijft goedkoop

Is er dan een gevaar dat de Fed té bruusk op de monetaire rem trapt? En bijgevolg de economie te veel zou afremmen? Ook hier lijkt de waarschijnlijkheid niet zo heel groot. Stel dat de centrale bank de beleidsrente in 2022 en 2023 in acht stapjes van 25 basispunten optrekt. Als vervolgens de huidige inflatieverwachtingen correct blijken te zijn (ongeveer 2,5 procent voor 2022 én 2023), impliceert dat een reële rente die nog geruime tijd negatief blijft. Wat de Amerikaanse economie toch aan zou moeten kunnen.

Bovendien is het maar de vraag of die acht rentestapjes er inderdaad komen. Zo had de Fed ook eind 2018 plannen om, na een reeks renteverhogingen vanaf 2015, die lijn het jaar daarop door te trekken. Tot de economie het welletjes vond: het groeimomentum viel terug en de centrale bank bond in.

Vasthouden aan beleggingsbeleid

Strakker monetair beleid prijkt ongetwijfeld op het lijstje beleggingsrisico’s voor 2022. Daar vertellen we niks nieuws mee. Maar aanhoudend herstel van de economie en bedrijfswinsten, een kleine kans op verdere aanscherping van het verwachte Fed-beleid en de per saldo laag blijvende reële rente zijn voor ons voldoende redenen om in de breed gespreide Evi fondsen momenteel vast te houden aan het accent op aandelen.

Introductiepakket Evi Pensioen

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Pensioen. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagMaak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Wim

Introductiepakket Evi Go

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Go. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi Beheer

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi Beheer. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagIntroductiepakket Evi4Kids

Uw aanvraag

Bedankt voor uw interesse in Evi! Vul uw gegevens in, dan sturen wij u per e-mail informatie toe over Evi4Kids. Een van onze experts belt u daarna om te vragen of alles duidelijk is.

Uw aanvraagHaalbaarheidstool

Wat kan Evi Beheer u opleveren?

Stap {{activeStepLabel}} van {{flow.totalSteps}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(retirement.yearsUntil) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze

U kunt maximaal 1 jaar eerder stoppen met werken.

{{flow.steps[flow.activeStep].question3}}

{{earlyRetirementDurationHeading}}

De berekening:

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

Maak uw keuze {{ yearLabel(targetYear.chosenDuration) }}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question1}}

{{flow.steps[flow.activeStep].description}}

{{flow.steps[flow.activeStep].question2}}

Maak uw keuze {{ riskLabel(chosenRiskProfile - 1).title }}
  • Totale inleg
  • Doelbedrag
  • Verwachte opbrengst
Wim

Wilt u uw uitkomsten bespreken?

Heeft u een vraag over de uitkomst van uw plan om eerder te stoppen met werken? Maak dan een afspraak met Wim of één van onze andere beleggingscoaches. Zij helpen u graag op weg.

{{appointmentFormVisible ? "Verberg maak een afspraak" : "Maak een afspraak"}}

Let op: het werkelijk rendement is afhankelijk van de prestaties van het Evi Fonds dat u kiest. Het eindbedrag kan lager maar ook hoger uitvallen dan verwacht.

In bovenstaande scenariografiek ziet u hoe uw belegd vermogen zich in de toekomst kan ontwikkelen. Hierbij wordt de verwachte ontwikkeling van uw vermogen zichtbaar gemaakt op basis van duizend mogelijke economische scenario’s. In de getoonde vermogensontwikkelingen is rekening gehouden met de kosten die door Evi en de Evi Fondsen in rekening gebracht worden. Prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

De lijnen in de grafiek zijn een weergave van verschillende scenario’s. De paarse lijn geeft aan hoe het vermogen zal ontwikkelen wanneer het rendement uitkomt zoals wij dat verwachten. De groene en rode lijn weerspiegelen de mogelijke waardeontwikkelingen bij respectievelijk heel gunstige- en heel ongunstige marktontwikkelingen. Aan de verwachte resultaten ligt een waarschijnlijkheid ten grondslag. Dat betekent dat er 5% kans is op een nog beter scenario dan het goede scenario en er is 5% kans op een nog slechter scenario dan het weergegeven slechte scenario. In de getoonde vermogensontwikkeling is rekening gehouden met de volgende kosten op jaarbasis: zeer defensief 0,67%, defensief 0,74%, neutraal 0,79%, offensief 0,84%, zeer offensief 0,89%. Informatie over de aard en risico’s van beleggen in fondsen vindt u in de Afspraken Evi Beheer

{{readMoreVisible ? "Lees minder" : "Lees meer"}}

Maak een afspraak

Maak een afspraak

Vul hieronder uw gegevens in voor het plannen van uw afspraak.

Ton

34.239.152.207